Wydział Inżynierii Zarządzania

Plany studiów

Studia stacjonarne – rok akademicki 2022/2023

Logistyka I stopnia

_Logistyka I stopień stacjonarne I, II rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 376 KB)

_Logistyka I stopień stacjonarne III, IV rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 376 KB)


Logistyka II stopnia

_Logistyka II stopnia stacjonarne (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 163 KB)

_LOGISTICS (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 84 KB)


Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia

_ZiIP I stopnia stacjonarne I, II rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 373 KB)

_ZiIP I stopnia stacjonarne III, IV rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 372 KB)


Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia

_ZIIP II stopnia stacjonarne inżynier procesu (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 239 KB)


Zarządzanie I stopnia

_Zarządzanie I stopnia stacjonarne I, II rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 414 KB)

_Zarządzanie I stopnia stacjonarne III rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 413 KB)


Zarządzanie II stopnia

_Zarządzanie II stopnia stacjonarne spec. Zarządzanie w biznesie I rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 230 KB)

_Zarządzanie II stopnia stacjonarne spec. Zarządzanie produktem i sprzedażą I, II rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 231 KB)

_Zarządzanie II stopnia stacjonarne spec. Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA I, II rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 202 KB)

_Management II stopnia SIB (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 101 KB)


Turystyka i rekreacja

_TiR I stopnia, specj. Gospodarka turystyczna stacjonarne I rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 216 KB)

_TiR I stopnia, Przedsiębiorczość turystyczna stacjonarne I, II rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 221 KB)

_TiR I stopnia, Przedsiębiorczość turystyczna stacjonarne III rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 220 KB)


Zarządzanie i inżynieria usług

_ZiIU stacjonarne I rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 433 KB)

_ZiIU stacjonarne III, IV rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 433 KB)


Inżynieria meblarstwa

_Inżynieria meblarstwa I stopnia stacjonarne I rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 271 KB)

_Inżynieria meblarstwa I stopnia stacjonarne III, IV rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 271 KB)

 

Studia niestacjonarne – rok akademicki 2022/2023

Logistyka I stopnia

Logistyka I stopnia niestacjonarne I, II rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 376 KB)

Logistyka I stopnia niestacjonarne III, IV rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 376 KB)


Logistyka II stopnia

Logistyka II stopnia niestacjonarne (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 162 KB)


Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia

ZiIP I stopnia niestacjonarne I rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 370 KB)

ZiIP I stopnia niestacjonarne III, IV rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 370 KB)


Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia

ZIIP II stopnia inżynier procesu niestacjonarne (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 210 KB)


Zarządzanie I stopnia

Zarządzanie I stopnia niestacjonarne I, II (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 410 KB)

Zarządzanie I stopnia niestacjonarne III rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 410 KB)


Zarządzanie II stopnia

Zarządzanie II stopnia niestacjonarne I rok spec. Zarządzanie w biznesie (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 230 KB)

Zarządzanie II stopnia niestacjonarne I rok spec. Zarządzanie produktem i sprzedażą (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 230 KB)

Zarządzanie II stopnia niestacjonarne I rok spec. Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 202 KB)


Inżynieria meblarstwa

Inżynieria meblarstwa niestacjonarne I rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 264 KB)

 

Studia stacjonarne – rok akademicki 2021/2022

 

Logistyka I stopnia

Logistyka I stopień stacjonarne I rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 401 KB)

Logistyka I stopień stacjonarne II, III rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 403 KB)

Logistyka I stopień stacjonarne IV rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 462 KB)


Logistyka II stopnia

Logistyka II stopnia stacjonarne (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 161 KB)

LOGISTICS (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 96 KB)


Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia

ZiIP I stopnia stacjonarne I rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 373 KB)

ZiIP I stopnia stacjonarne II, III rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 374 KB)

ZiIP I stopnia stacjonarne IV rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 312 KB)


Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia

ZIIP II stopnia stacjonarne inżynier procesu (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 239 KB)


Zarządzanie i inżynieria usług

ZiIU stacjonarne I rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 434 KB)

ZiIU stacjonarne II, III rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 434 KB)

ZiIU stacjonarne IV rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 194 KB)


Zarządzanie I stopnia

Zarządzanie I stopnia stacjonarne I rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 396 KB)

Zarządzanie I stopnia stacjonarne II , III rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 398 KB)

 

Zarządzanie II stopnia

Zarządzanie II stopnia stacjonarne ZwB (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 259 KB)

Zarządzanie II stopnia stacjonarne ZPiS (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 258 KB)

Zarządzanie II stopnia stacjonarne RiZF ACCA (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 178 KB)

Management II stopnia SIB (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 101 KB)


Turystyka i rekreacja

TiR I stopnia, specj. Gospodarka turystyczna stacjonarne I rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 205 KB)

TiR I stopnia, Przedsiębiorczość turystyczna stacjonarne I rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 209 KB)

TiR I stopnia, Przedsiębiorczość turystyczna stacjonarne II rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 209 KB)

TiR I stopnia, specj. Gospodarka turystyczna stacjonarne III rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 204 KB)


Inżynieria meblarstwa

Inżynieria meblarstwa I stopnia stacjonarne I rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 259 KB)

Inżynieria meblarstwa I stopnia stacjonarne II, III rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 259 KB)


Studia niestacjonarne – rok akademicki 2021/2022

 

Logistyka I stopnia

Logistyka I stopnia niestacjonarne I rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 401 KB)

Logistyka I stopnia niestacjonarne II, III rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 403 KB)

Logistyka I stopnia niestacjonarne IV rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 463 KB)


Logistyka II stopnia

Logistyka II stopnia niestacjonarne (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 160 KB)


Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia

ZiIP I stopnia niestacjonarne I rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 370 KB)

ZiIP I stopnia niestacjonarne II, III rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 371 KB)

ZIIP I stopnia niestacjonarne IV rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 308 KB)


Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia

ZIIP II stopnia inżynier procesu niestacjonarne (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 210 KB)


Zarządzanie I stopnia

Zarządzanie I stopnia niestacjonarne I rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 393 KB)

Zarządzanie I stopnia niestacjonarne II, III rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 394 KB)


Zarządzanie II stopnia

Zarządzanie II stopnia niestacjonarne ZwB (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 258 KB)

Zarządzanie II stopnia niestacjonarne ZPiS (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 257 KB)


Inżynieria meblarstwa

Inżynieria meblarstwa niestacjonarne I rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 265 KB)

Inżynieria meblarstwa niestacjonarne IV rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 301 KB)

 

 

Studia stacjonarne – rok akademicki 2020/2021

Logistyka I stopnia

Logistyka I stopień stacjonarne I, II rok

Logistyka I stopień stacjonarne III rok

Logistyka I stopień stacjonarne IV rok


Logistyka II stopnia

Logistyka II stopnia stacjonarne (161 KB)


Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia

ZiIP I stopnia stacjonarne I i II rok

ZiIP I stopnia stacjonarne III rok

ZIIP I stopnia stacjonarne IV rok


Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia

ZIIP II stopnia stacjonarne inżynier procesu


Zarządzanie i inżynieria usług

ZiIU stacjonarne I, II rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 434 KB)

ZiIU stacjonarne III, IV rok


Zarządzanie II stopnia

Zarządzanie II stopnia stacjonarne-Zarządzanie w biznesie

Zarządzanie II stopnia stacjonarne-Zarządzanie produktem i sprzedażą

Zarządzanie II stopnia stacjonarne RiZF ACCA


Management

Management II stopnia SIB

Logistics

LogMan2_LOGISTICS


Zarządzanie I stopnia

Zarządzanie I stopnia stacjonarne I, II rok

Zarządzanie I stopnia stacjonarne III rok


Turystyka i rekreacja

TiR I stopnia, Przedsiębiorczość turystyczna stacjonarne I rok

TiR I stopnia, specj. Gospodarka turystyczna stacjonarne I, II rok

TiR I stopnia, specj. Przedsiębiorczość turystyczna stacjonarne III rok


Inżynieria meblarstwa

Inżynieria meblarstwa I stopnia stacjonarne I, II rok


Studia niestacjonarne – rok akademicki 2020/2021

Inżynieria meblarstwa

Inżynieria meblarstwa niestacjonarne I rok

Inżynieria meblarstwa niestacjonarne III rok


Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia

ZiIP I stopnia niestacjonarne I, II rok

ZIIP I stopnia niestacjonarne III rok (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 310 KB)


Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia

ZIIP II stopnia inżynier procesu niestacjonarne


Zarządzanie I stopnia

Zarządzanie I stopnia niestacjonarne I, II rok

Zarządzanie I stopnia niestacjonarne III rok


Zarządzanie II stopnia

Zarządzanie II stopnia niestacjonarne – Zarządzanie w biznesie

Zarządzanie II stopnia niestacjonarne -RiZF ACCA

Zarządzanie II stopnia niestacjonarne -Zarządzanie produktem i sprzedażą


Logistyka I stopnia

Logistyka I stopnia niestacjonarne I, II rok

Logistyka I stopnia niestacjonarne III rok

Logistyka I stopnia niestacjonarne IV rok


Logistyka II stopnia

Logistyka II stopnia niestacjonarne


Turystyka i rekreacja

TiR I stopnia Przedsiębiorczość turystyczna niestacjonarne I rok

TiR I stopnia Gospodarka turystyczna niestacjonarne I rok


Efekty uczenia się

Zarządzanie I stopnia (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 118 KB)

Zarządzanie II stopnia 2019 (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 230 KB)

Zarządzanie II stopnia 2021 (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 196 KB)

Logistyka I stopnia (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 189 KB)

Logistyka II stopnia 2019 (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 157 KB)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopnia (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 198 KB)

Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia 2019 (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 299 KB)

Turystyka i rekreacja (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 161 KB)

Inżynieria meblarstwa (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 107 KB)

Zarządzanie i inżynieria usług (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 162 KB)


Katalog przedmiotów – USOSweb PB

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.