Wydział Inżynierii Zarządzania

Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych

Wydział Inżynierii Zarządzania PB jest jednym z wykonawców projektu KPO/22/LLL/U/0004 pt.  „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”. Projekt zlecony został przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Pracownicy WIZ są zaangażowani w prace  z obszarów: 

  • Zadanie 1. Funkcjonowanie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, Działanie 1.1. Opracowania, raporty, analizy, Poddziałania 1.1.2. Realizacja analiz i badań 
  • Zadanie 2. Realizacja działań na rzecz wspierania polityki edukacyjnej województwa, koordynacja działań w zakresie doradztwa zawodowego, promocja kształcenia zawodowego oraz idei uczenia się przez całe życie, Działanie 2.1. Wspieranie polityki edukacyjnej regionu (województwa) na potrzeby przygotowania kadr dla gospodarki regionu i uczenia się przez całe życie. 

Koordynatorem projektu ze strony WIZ jest Dziekan WIZ, dr hab inż. Katrzyna Halicka, prof. PB 

Projekt obejmuje szereg badań i analiz, realizowanych przez pracowników Wydziału Inżynierii Zarządzania,  m.in.: 

Badanie 1. Potrzeby i perspektywy rozwoju zielonych kompetencji (green competences) w obszarze biotechnologii i energetyki w województwie podlaskim 

Celem badania jest analiza i ocena  rynku „zielonych zawodów/kompetencji” z perspektywy popytowej (zapotrzebowania ze strony rynku pracy) oraz podażowej (instytucji ukierunkowanych na rozwój kompetencji i zawodów). 

Koordynator badania: prof. dr hab inż. Joanna Ejdys 

Badanie 2. Identyfikacja stopnia dostosowania programów studiów podlaskich uczelni do inteligentnych specjalizacji województwa podlaskiego 

Celem badania jest ocena dopasowania programów studiów podlaskich uczelni w zakresie kompetencji absolwentów do potrzeb regionalnego rynku pracy w branżach inteligentnych specjalizacji województwa podlaskiego. 

Koordynator badania: dr hab. Ewa Glińska, prof. PB 

Badanie 3. Badanie luki kompetencyjnej w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w odniesieniu do kształcenia wyższego. Analiza oczekiwań pracodawców wobec kompetencji pracowników na przykładzie regionu podlaskiego 

Celem badania jest identyfikacja luki kompetencyjnej w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach województwa podlaskiego w odniesieniu do kształcenia wyższego. W ramach badania zostaną m.in. zidentyfikowane oraz przeanalizowane oczekiwania pracodawców wobec kompetencji pracowników na przykładzie regionu podlaskiego. Założeniem badania jest przyjęcie dwóch perspektyw – stanu obecnego oraz stanu odnoszącego się do przyszłego rynku pracy. 

Kordynator badania: dr hab inż. Katarzyna Halicka, prof. PB 

Analiza 1. Popularność oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych w województwie podlaskim  

Celem analizy jest opracowanie bazy podmiotów realizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe w województwie podlaskim, a następnie opracowanie katalogu oferowanych przez nie kursów w ramach poszczególnych branż i określenie stopnia ich popularności. 

Koordynator analizy: dr Eugenia Panfiluk 

Analiza 2. Diagnoza nabywania dodatkowych umiejętności zawodowych przez uczniów – perspektywa uczniów szkół zawodowych oraz nauczycieli w województwie podlaskim 

Celem analizy jest ocena oferty edukacyjnej oraz diagnoza nabywania dodatkowych umiejętności zawodowych przez uczniów. Dodatkowym celem będzie również identyfikacja dobrych praktyk w tym zakresie. 

Koordynator analizy: dr Joanna Szydło 

Analiza 3. Analiza realizacji dodatkowych umiejętności zawodowych uczniów z uwzględnieniem uzyskanych przez uczniów dodatkowych uprawnień lub kwalifikacji rynkowych przez szkoły zawodowe na poziomie trzech podregionów oraz identyfikacja dobrych praktyk w tym zakresie 

Celem analizy jest ocena oferty edukacyjnej oraz diagnoza nabywania dodatkowych umiejętności zawodowych przez uczniów. Dodatkowym celem będzie również identyfikacja dobrych praktyk w tym zakresie. 

Koordynator analizy: dr Joanna Szydło 

Analiza 3. Identyfikacja i ocena trendów rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie podlaskim z uwzględnieniem trzech subregionów 

Celem analizy jest identyfikacja i ocena trendów oraz megatrendów (pod względem ważności i niepewności) rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie podlaskim. 

Koordynator analizy: dr Anna Kononiuk 

Analiza 4. Zapotrzebowanie na kompetencje związane z wdrażaniem innowacji w ramach inteligentnych specjalizacji w województwie podlaskim 

Celem analizy jest identyfikacja pożądanych przez przedsiębiorstwa kompetencji zawodowych, związanych z wdrażaniem innowacji, wymaganych w branżach reprezentujących inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego 

Koordynator analizy: dr Ewa Rollnik-Sadowska 

Analiza 5. Analiza i ocena zdolności myślenia perspektywicznego i kompetencji transwersalnych wśród uczniów i studentów – studia foresightowe 

Celem analizy jest identyfikacja czynników społecznych, technologicznych, ekonomicznych, ekologicznych, politycznych, odnoszących się do wartości oraz czynników prawnych, które mają wpływ na rozwój rynku pracy i kompetencje pracowników w przyszłości oraz opracowanie trzech alternatywnych scenariuszy rozwoju rynku pracy do 2035 r. wraz z profilami pracowników przyszłości uwzględniającymi pożądane kompetencje transwersalne oraz kompetencje myślenia perspektywicznego. Scenariusze te zostaną opracowane oddzielnie dla każdego z podregionów. 

Koordynator analizy: dr Danuta Szpilko  

 

 

 

 

 

 

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.