Wydział Inżynierii Zarządzania

Rada Menedżerów Publicznych

Rada Menedżerów PublicznychRada Menedżerów Publicznych jest ciałem konsultacyjno-doradczym działającym przy Wydziale Inżynierii Zarządzania. Rada gromadzi osoby pełniące funkcje kierownicze w organach władzy państwowej i samorządowej, instytucjach publicznych, placówkach oświatowych i organizacjach pozarządowych działających w naszym regionie.

Inicjatywa powołania Rady ma przyczynić się do integracji środowiska menedżerów publicznych, wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata nauki i instytucjami sektora publicznego, współkształtowania programów studiów, wspierania przedsięwzięć na rzecz dobra wspólnego i promowania postaw obywatelskich w środowisku akademickim.

Szczegółowe cele Rady to:

  • realizacja wspólnych przedsięwzięć o charakterze naukowym,
  • partnerstwo w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów naukowych i dydaktycznych,
  • współpraca w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem nauki i instytucjami sektora publicznego,
  • współpraca w procesie definiowania efektów uczenia się przy opracowywaniu i modernizacji programów studiów,
  • współpraca w zakresie prac nad dostosowaniem oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy,
  • kreowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz dobra wspólnego,
  • współpraca w kształtowaniu i promowaniu postaw obywatelskich w środowisku akademickim.

Ramy organizacyjne i zasady funkcjonowania Rady Menedżerów Publicznych reguluje Regulamin zatwierdzony przez Radę Wydziału Inżynierii Zarządzania (Uchwała Nr 4/9/2022).

Regulamin Rady Menedżerów Publicznych przy Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 126 KB)

Członkowie Rady w kadencji 2022-2024 (w kolejności alfabetycznej):

 1. Jarosław Budnik, Dyrektor, Zespół Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej
 2. Magdalena Chirko, Kierownik Referatu Rozwoju, Urząd Miasta Hajnówka
 3. Anna Daszuta-Zalewska, Dyrektor, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
 4. dr Radosław Dobrowolski, Burmistrz Supraśla
 5. Bogdan Janusz Dobrzyński, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku
 6. Krzysztof Falkowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
 7. Wojciech Grabowski, Prezes, Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS
 8. Dawid Iwaniuk, Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
 9. Wojciech Janowicz, Dyrektor, Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku
 10. Anna Kietlińska, Dyrektor, III Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku
 11. Małgorzata Kleszczewska, Dyrektor, Zespół Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku
 12. dr Tomasz Madras, Wicewojewoda Podlaski
 13. Krzysztof Marcinowicz, Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
 14. Piotr Matusiak, Dyrektor, Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
 15. Janina Mironowicz, Dyrektor, Wojewódzki Urząd Pracy
 16. nadinsp. Dariusz Muszyński, Z-ca Dyrektora, Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
 17. dr Agnieszka Muzyk, Dyrektor, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
 18. Jan Bolesław Perkowski, Starosta Białostocki
 19. Grzegorz Piekarski, Dyrektor, Narwiański Park Narodowy
 20. dr Adam Tomanek, Burmistrz Zabłudowa
 21. Robert Wardziński, Burmistrz Choroszczy
 22. Artur Wiatr, Dyrektor, Biebrzański Park Narodowy
Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.