Wydział Inżynierii Zarządzania

PermaLABS

Projekt PermaLABS: Envisioning sustainable futures in higher education business departments, inspired by Permaculture design principles” jest realizowany na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Projekt jest finansowany w ramach akcji KA220-HED – „Cooperation partnerships in higher education” Programu Erasmus+. 
 
Konsorcjum projektu tworzą następujące instytucje:
 
 • Erasmus Universiteit Rotterdam (Holandia) – lider projektu,
 • Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Grecja), 
 • Stimmuli for Social Change (Grecja), 
 • Politechnika Białostocka (Polska), 
 • Sveuciliste u Zagrebu (Chorwacja),
 • FCiencias.ID – Associacao para a Investigacao e Desenvolvimen to de Ciencias (Portugalia).
Główne cele projektu:
 • opracowanie ram programowych w edukacji studentów z zakresu zarządzania i biznesu z wykorzystaniem zasad i praktyk permakultury; 
 • opracowanie inspirowanego permakulturą programu szkoleniowego dla nauczycieli wydziałów zarządzania i biznesu w instytucjach szkolnictwa wyższego;
 • zaangażowanie studentów w edukację w zakresie prowadzenia zrównoważonego biznesu inspirowanego zasadami permakultury; 
 • zorganizowanie rzeczywistego testowania Permalabs w celu potwierdzenia jego skuteczności; 
 • podnoszenie świadomości na temat korzyści wdrożenia Permalabs do programów nauczania w ramach kierunków zarządzanie i biznes.
Kierownikiem projektu ze strony PB jest dr Aleksandra Gulc, a zastępcą dr Justyna Kozłowska. W skład zespołu projektowego wchodzą: dr hab. inż. Katarzyna Halicka,  prof. PB, dr inż. Anna Olszewska, prof. PB, dr inż. Joanna Godlewska, dr Ewelina Tomaszewska, dr Anna Kononiuk, dr Dorota Leończuk, mgr inż. Klaudia Budna, Marcin Czubaszek (student), Angelika Remiszewska (studentka).
 
Wartość projektu: 400 000 EUR, w tym udział PB wynosi 48 000 EUR.
Okres realizacji projektu: 1 listopada 2023 – 31 października 2026. 
 

Spotkanie inauguracyjne projektu PermaLABS

W dniach 27 i 28 listopada 2023 roku w Rotterdamie (Holandia) odbyło się spotkanie inaugurujące projekt PermaLABS. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich intytucji partnerskich. Politechnikę Białostocką reprezentowały dr Aleksadandra Gulc (kierownik projektu ze strony WIZ PB) oraz dr Justyna Kozłowska (zastępca kierownika projektu).

W trakcie spotkania poruszano kwestie istotne z punktu widzenia zarządzania projektem oraz jego realizacji. Przedstawiono cele projektu i planowane rezultaty, strategię rozpowszechniania działań i rezultatów projektu, ustalono procedury zapewnienia jakości realizowanych działań. Szczegółowo omówiono zakres zadania 3 Budowanie potencjału nauczycieli szkolnictwa wyższego w zakresie tworzenia PermaLABS, w tym w szczególności doprecyzowano działania i terminy ich wykonania podczas pierwszego roku realizacji projektu. W trakcie spotkania, partnerzy z Uniwersytetu w Lizbonie – eksperci z dziedziny permakultury przeprowadzili krótkie warsztaty na temat podstawowych założeń tej koncepcji.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.