Wydział Inżynierii Zarządzania

Logistyka

Opiekunowe poszczególnych lat

Kierunek Rok Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
logistyka I stopnia I dr Andrzej Magruk dr Andrzej Magruk
II dr Urszula Ryciuk dr Urszula Ryciuk
III dr Marta Jarocka dr Marta Jarocka
IV dr Andrzej Magruk dr Marta Jarocka
logistyka II stopnia I/II  dr Julia Siderska  dr Julia Siderska

 

I STOPIEŃ

Cel praktyk

Integracja wiedzy teoretycznej z praktyką poprzez szczegółowe poznanie zasad i mechanizmów funkcjonowania organizacji w warunkach gospodarczych oraz nabycie umiejętności zawodowych związanych z kształceniem na kierunku logistyka

Zasady realizacji praktyk studenckich na kierunku logistyka

 1. Rodzaj i termin praktyk określa plan studiów na kierunku LOGISTYKA. Praktyki muszą zostać zrealizowane do końca ostatniego semestru studiów. Student może realizować praktyki w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych. Istnieje także możliwość odbywania praktyk w trakcie trwania roku akademickiego z jednoczesnym zachowaniem wymiaru praktyk w przeliczeniu na liczbę dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
 2. Przed rozpoczęciem praktyk student powinien przygotować się do ich odbycia, poprzez zapoznanie się z celem praktyk, regulaminem praktyk, podstawowymi przepisami prawa pracy, rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi praktyk.
 3. Zakres praktyk powinien być zgodny z realizowanym planem studiów na kierunku LOGISTYKA oraz powinien stwarzać możliwość gromadzenia materiałów oraz wiedzy i doświadczenia niezbędnego do pisania pracy dyplomowej.
 4. Przed odbyciem praktyk należy dostarczyć opiekunowi praktyk następujące dokumenty:
  • zatwierdzenie miejsca i planu praktyk
  • umowa 
  • dokument z informacjami podstawowymi
  • ksero ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW 

Dokumenty niezbędne przed odbyciem praktyk, studenci zobowiązani są przekazać Opiekunowi praktyk co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem praktyki, nie później niż do 20 czerwca w przypadku praktyk letnich.

5. Po odbyciu praktyk należy dostarczyć opiekunowi praktyk następujące dokumenty:

 • dziennik praktyk (uzupełniany odnośnie każdego dnia odbywania praktyk)
 • zaświadczenie o zrealizowanych praktykach
 • raport końcowy opiekuna praktyk w organizacji/przedsiębiorstwie
 • raport końcowy studenta

6. Praca zawodowa studenta może zostać zaliczona jako praktyki studenckie przez Dziekana, jeżeli wykonuje on pracę zgodną z kierunkiem studiów. W takim przypadku należy przygotować:

 • podanie do dziekana o zaliczenie pracy zawodowej jako praktykę, do którego należy załączyć ksero umowy o pracę;
 • zatwierdzenie miejsca i planu praktyk (należy wykazać co będzie/było wykonywane w ramach pełnienia obowiązków zawodowych, jeżeli nie jest to wyszczególnione w umowie);
 • dokument z informacjami podstawowymi
 • dziennik praktyk;
 • zaświadczenie potwierdzające pracę zawodową.

Miejsce realizacji praktyk

Przedsiębiorstwa z branży TSL (transport-spedycja-logistyka); praca na stanowiskach operacyjnych i strategicznych w sferze logistyki przedsiębiorstw usługowych i przemysłowych.

Pliki do pobrania

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH_I stopień

Dokument z informacjami podstawowymi

Dziennik praktyk

Raport_koncowy-opiekuna_z_przedsiebiorstwa-logistyka 

Raport_koncowy-studenta-logistyka

Umowa-praktyki

Zaświadczenie o zrealizowanych praktykach

Zaświadczenie potwierdzające pracę zawodową

Zatwierdzenie miejsca i planu praktyk

Zasady zgłaszania do ubezpieczenia

Formularz zgłoszenia do ubezpieczenia


II STOPIEŃ

Cel praktyk

Integracja ogólnej wiedzy teoretycznej z obszaru logistyki z praktyką. Nabycie umiejętności zawodowych pozwalających na rozwiązywanie problemów wynikających z charakteru działalności organizacji i jej otoczenia. Doskonalenie umiejętności i kompetencji społecznych. Stworzenie możliwość gromadzenia materiałów oraz wiedzy i doświadczenia niezbędnego do napisania pracy magisterskiej.  

Wymiar praktyk

Praktyki na kierunku Logistyka 2 realizowane są minimum 3 miesiące (360h). Praktyki muszą zostać zrealizowane do końca ostatniego semestru studiów. Praktyki można realizować w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych lub w trakcie trwania roku akademickiego z zachowaniem wymiaru praktyk.  

Przed rozpoczęciem praktyk

Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z regulaminem praktyk, celem praktyk, zakładanymi efektami kształcenia i metodami ich weryfikacji, dokumentami niezbędnymi do zaliczenia praktyk.

Zakres praktyk powinien być zgodny z realizowanym planem studiów na kierunku Logistyka oraz stwarzać możliwość gromadzenia materiałów oraz wiedzy i doświadczenia niezbędnego do napisania pracy magisterskiej.

Przed odbyciem praktyki należy opiekunowi praktyk dostarczyć:

 • dokument z informacjami podstawowymi,
 • zatwierdzenie miejsca i planu praktyk,
 • indywidualny program praktyk,
 • umowę,
 • ksero ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Dokumenty niezbędne przed odbyciem praktyk, studenci zobowiązani są przekazać opiekunowi praktyk co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem praktyki, nie później niż do 20 czerwca w przypadku praktyk letnich.

Zasady zaliczenia praktyk

Warunkiem zaliczenia jest zrealizowanie wymaganej liczby godzin praktyk w zatwierdzonym miejscu praktyk, wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie praktyk oraz osiągniecie założonych efektów kształcenia. Dostarczenie prawidłowo wypełnionych i potwierdzonych dokumentów:

 • dziennika praktyk,
 • zaświadczenia o zrealizowanych praktykach,
 • raportu końcowego.

 

Pliki do pobrania

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH_II stopień

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH_II stopień (eng.)

Dokument z informacjami podstawowymi

Dziennik_praktyk

Indywidualny_program_praktyk

Raport koncowy

Umowa o praktyki

Zaświadczenie

Zatwierdzenie miejsca i planu praktyk

internship activity log

final report

customised internship scheme

contract

basic information

approval

acknowledgment

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.