Wydział Inżynierii Zarządzania

Logistyka

I STOPIEŃ

W roku akademickim 2021/2022 opiekunem praktyk na studiach niestacjonarnych, sem. 5-6 jest dr Dorota Leończuk.

Cel praktyk

Integracja wiedzy teoretycznej z praktyką poprzez szczegółowe poznanie zasad i mechanizmów funkcjonowania organizacji w warunkach gospodarczych oraz nabycie umiejętności zawodowych związanych z kształceniem na kierunku logistyka

Zasady realizacji praktyk studenckich na kierunku logistyka

 1. Rodzaj i termin praktyk określa plan studiów na kierunku LOGISTYKA. Praktyki muszą zostać zrealizowane do końca ostatniego semestru studiów. Student może realizować praktyki w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych. Istnieje także możliwość odbywania praktyk w trakcie trwania roku akademickiego z jednoczesnym zachowaniem wymiaru praktyk w przeliczeniu na liczbę dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
 2. Przed rozpoczęciem praktyk student powinien przygotować się do ich odbycia, poprzez zapoznanie się z celem praktyk, regulaminem praktyk, podstawowymi przepisami prawa pracy, rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi praktyk.
 3. Zakres praktyk powinien być zgodny z realizowanym planem studiów na kierunku LOGISTYKA oraz powinien stwarzać możliwość gromadzenia materiałów oraz wiedzy i doświadczenia niezbędnego do pisania pracy dyplomowej.
 4. Przed odbyciem praktyk należy dostarczyć opiekunowi praktyk następujące dokumenty:
  • zatwierdzenie miejsca i planu praktyk
  • umowa 
  • dokument z informacjami podstawowymi
  • ksero ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW 

Dokumenty niezbędne przed odbyciem praktyk, studenci zobowiązani są przekazać Opiekunowi praktyk co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem praktyki, nie później niż do 20 czerwca w przypadku praktyk letnich.

5. Po odbyciu praktyk należy dostarczyć opiekunowi praktyk następujące dokumenty:

 • dziennik praktyk (uzupełniany odnośnie każdego dnia odbywania praktyk)
 • zaświadczenie o zrealizowanych praktykach
 • raport końcowy opiekuna praktyk w organizacji/przedsiębiorstwie
 • raport końcowy studenta

6. Praca zawodowa studenta może zostać zaliczona jako praktyki studenckie przez Dziekana, jeżeli wykonuje on pracę zgodną z kierunkiem studiów. W takim przypadku należy przygotować:

 • podanie do dziekana o zaliczenie pracy zawodowej jako praktykę, do którego należy załączyć ksero umowy o pracę;
 • zatwierdzenie miejsca i planu praktyk (należy wykazać co będzie/było wykonywane w ramach pełnienia obowiązków zawodowych, jeżeli nie jest to wyszczególnione w umowie);
 • dokument z informacjami podstawowymi
 • dziennik praktyk;
 • zaświadczenie potwierdzające pracę zawodową.

Miejsce realizacji praktyk

Przedsiębiorstwa z branży TSL (transport-spedycja-logistyka); praca na stanowiskach operacyjnych i strategicznych w sferze logistyki przedsiębiorstw usługowych i przemysłowych.

Pliki do pobrania

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH_I stopień

Dokument z informacjami podstawowymi

Dziennik praktyk

Raport_koncowy-opiekuna_z_przedsiebiorstwa-logistyka 

Raport_koncowy-studenta-logistyka

Umowa

Zaświadczenie o zrealizowanych praktykach

Zaświadczenie potwierdzające pracę zawodową

Zatwierdzenie miejsca i planu praktyk

Zasady zgłaszania do ubezpieczenia

Formularz zgłoszenia do ubezpieczenia

karta praktyk

Wniosek o uznanie pracy zawodowej


II STOPIEŃ

Cel praktyk

Integracja ogólnej wiedzy teoretycznej z obszaru logistyki z praktyką. Nabycie umiejętności zawodowych pozwalających na rozwiązywanie problemów wynikających z charakteru działalności organizacji i jej otoczenia. Doskonalenie umiejętności i kompetencji społecznych. Stworzenie możliwość gromadzenia materiałów oraz wiedzy i doświadczenia niezbędnego do napisania pracy magisterskiej.  

Wymiar praktyk

Praktyki na kierunku Logistyka 2 realizowane są minimum 3 miesiące (360h). Praktyki muszą zostać zrealizowane do końca ostatniego semestru studiów. Praktyki można realizować w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych lub w trakcie trwania roku akademickiego z zachowaniem wymiaru praktyk.  

Przed rozpoczęciem praktyk

Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z regulaminem praktyk, celem praktyk, zakładanymi efektami kształcenia i metodami ich weryfikacji, dokumentami niezbędnymi do zaliczenia praktyk.

Zakres praktyk powinien być zgodny z realizowanym planem studiów na kierunku Logistyka oraz stwarzać możliwość gromadzenia materiałów oraz wiedzy i doświadczenia niezbędnego do napisania pracy magisterskiej.

Przed odbyciem praktyki należy opiekunowi praktyk dostarczyć:

 • dokument z informacjami podstawowymi,
 • zatwierdzenie miejsca i planu praktyk,
 • indywidualny program praktyk,
 • umowę,
 • ksero ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Dokumenty niezbędne przed odbyciem praktyk, studenci zobowiązani są przekazać opiekunowi praktyk co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem praktyki, nie później niż do 20 czerwca w przypadku praktyk letnich.

Zasady zaliczenia praktyk

Warunkiem zaliczenia jest zrealizowanie wymaganej liczby godzin praktyk w zatwierdzonym miejscu praktyk, wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie praktyk oraz osiągniecie założonych efektów kształcenia. Dostarczenie prawidłowo wypełnionych i potwierdzonych dokumentów:

 • dziennika praktyk,
 • zaświadczenia o zrealizowanych praktykach,
 • raportu końcowego.

Uznanie pracy zawodowej jako praktyki studenckiej

Praca zawodowa studenta może zostać zaliczona jako praktyki studenckie przez Dziekana, jeżeli wykonuje on pracę zgodną z kierunkiem studiów. W takim przypadku należy przygotować:

Pliki do pobrania

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH_II stopień

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH_II stopień (eng.)

Dokument z informacjami podstawowymi

Dziennik_praktyk

Indywidualny_program_praktyk

Raport koncowy

Umowa-praktyki

Zaświadczenie

Zatwierdzenie miejsca i planu praktyk

karta praktyk

Wniosek o uznanie pracy zawodowej

 

Professional practice (internships) – Logistics

The manner of participating and concluding student internships is defined in RULES AND REGULATIONS OF STUDENT INTERNSHIPS.

The duration of the internship is at least three months. The internship must be conducted in the period that does not disrupt the student from participating in didactic classes. The internship must be concluded until the end of the last semester of studies.

The student individually indicates an institution that expresses its willingness to accept him/her for the professional internship. For this purpose the student may use an internship offer published on the website of the Faculty of Engineering Management, notice boards on the University’s premises, use an offer of the Career Centre at the BUT or a different source of his/her own.

Before the internship – documentation (these documents should be approved by the internship supervisor at least one month (30 days) before commencing the internship, for summer internships – not later than on 20th June):

 

After the internship – documentation (the student must submit to the Internship supervisor documentation that confirms the completed internship):

 

Professional work can be credited as an internship on the student’s written request. The request should be provided with suitable documents, primarily a contract that serves as a confirmation of the performed professional wok and the internship activity log that specifies the scope of the performed tasks and activities in the course of professional work together with their reference to the profile of professional competences of a graduate at a given major.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.