Wydział Inżynierii Zarządzania

Logistyka

Logistyka I STOPNIA

 

Cel praktyk

Integracja wiedzy teoretycznej z praktyką poprzez szczegółowe poznanie zasad i mechanizmów funkcjonowania organizacji w warunkach gospodarczych oraz nabycie umiejętności zawodowych związanych z kształceniem na kierunku logistyka

 

Miejsce realizacji praktyk

Przedsiębiorstwa z branży TSL (transport-spedycja-logistyka); praca na stanowiskach operacyjnych i strategicznych w sferze logistyki przedsiębiorstw usługowych i przemysłowych.

 

Zasady realizacji praktyk studenckich na kierunku logistyka

 1. Rodzaj i termin praktyk określa plan studiów na kierunku LOGISTYKA. Praktyki na kierunku Logistyka, na studiach I stopnia realizowane są przez 4 tygodnie. Praktyki muszą zostać zrealizowane do końca ostatniego semestru studiów. Student może realizować praktyki w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych. Istnieje także możliwość odbywania praktyk w trakcie trwania roku akademickiego z jednoczesnym zachowaniem wymiaru praktyk w przeliczeniu na liczbę dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
 2. Przed rozpoczęciem praktyk student powinien przygotować się do ich odbycia, poprzez zapoznanie się z celem praktyk, regulaminem praktyk, podstawowymi przepisami prawa pracy, rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi praktyk.
 3. Zakres praktyk powinien być zgodny z realizowanym planem studiów na kierunku LOGISTYKA oraz powinien stwarzać możliwość gromadzenia materiałów oraz wiedzy i doświadczenia niezbędnego do pisania pracy dyplomowej.
 4. Przed odbyciem praktyk należy dostarczyć opiekunowi praktyk następujące dokumenty:
  • dokument z informacjami podstawowymi,
  • zatwierdzenie miejsca i planu praktyk,
  • umowę (w trzech egzemplarzach).

Dokumenty niezbędne przed odbyciem praktyk, studenci zobowiązani są przekazać Opiekunowi praktyk co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem praktyki, nie później niż do 20 czerwca w przypadku praktyk letnich (odbywających się w miesiącach lipiec-wrzesień).

 1. Po odbyciu praktyk należy dostarczyć opiekunowi praktyk następujące dokumenty:
  • dziennik praktyk (uzupełniany odnośnie do każdego dnia odbywania praktyk),
  • zaświadczenie o zrealizowanych praktykach,
  • raporty końcowe (opiekuna praktyk w organizacji/przedsiębiorstwie, studenta, opiekuna praktyk na uczelni).
 2. Praca zawodowa studenta może zostać zaliczona jako praktyki studenckie przez Dziekana, jeżeli wykonywana praca jest zgodna z kierunkiem studiów. W takim przypadku należy opiekunowi praktyk dostarczyć:
  • dokument z informacjami podstawowymi,
  • wniosek o uznanie pracy zawodowej,
  • dokument będący potwierdzeniem pracy zawodowej (np. umowa),
  • zaświadczenie o realizowanej pracy zawodowej,
  • kartę praktyk.

Pliki do pobrania

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH I stopień profil ogólnoakademicki

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH II stopień profil praktyczny

Zał1-Dokument-z-informacjami-podstawowymi-2022 (DOCX, 15 KB)

Zał2-Zatwierdzenie-miejsca-i-planu-praktyk-2022 (DOCX, 14 KB)

Zał3-umowa-praktyki-2022 (DOCX, 17 KB)

Zał4-Dziennik-praktyk-2022 (DOCX, 17 KB)

Zał5-Zaswiadczenie o zrealizowanych praktykach-2022 (DOCX, 14 KB)

Zał6-Zaswiadczenie o realizowanej pracy zawodowej-2022 (DOCX, 14 KB)

Zał7-Wniosek-o-uznanie-pracy-zawodowej-2022 (DOCX, 13 KB)

Zał8-karta-praktyk-2022 (DOCX, 17 KB)

Zał9-raporty-koncowe-I stopnia-2022 (DOCX, 26 KB)

 


Logistyka II STOPNIA

 

Cel praktyk

Integracja ogólnej wiedzy teoretycznej z obszaru logistyki z praktyką. Nabycie umiejętności zawodowych pozwalających na rozwiązywanie problemów wynikających z charakteru działalności organizacji i jej otoczenia. Doskonalenie umiejętności i kompetencji społecznych. Stworzenie możliwości gromadzenia materiałów oraz wiedzy i doświadczenia niezbędnego do napisania pracy magisterskiej.  

 

Miejsce realizacji praktyk

Przedsiębiorstwa z branży TSL (transport-spedycja-logistyka); praca na stanowiskach operacyjnych i strategicznych w sferze logistyki przedsiębiorstw usługowych i przemysłowych.

 

Wymiar praktyk

Praktyki na kierunku Logistyka II stopnia realizowane są przez 3 miesiące. Praktyki muszą zostać zrealizowane do końca ostatniego semestru studiów. Praktyki można realizować w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych lub w trakcie trwania roku akademickiego z zachowaniem wymiaru praktyk w przeliczeniu na liczbę dni wolnych od zajęć dydaktycznych.  

 

Przed rozpoczęciem praktyk

Przed rozpoczęciem praktyk student powinien zapoznać się z regulaminem praktyk, celem praktyk, zakładanymi efektami kształcenia i metodami ich weryfikacji, dokumentami niezbędnymi do zaliczenia praktyk.

Zakres praktyk powinien być zgodny z realizowanym planem studiów na kierunku Logistyka oraz stwarzać możliwość gromadzenia materiałów oraz wiedzy i doświadczenia niezbędnego do napisania pracy magisterskiej.

Przed odbyciem praktyk należy opiekunowi praktyk dostarczyć:

 • dokument z informacjami podstawowymi,
 • zatwierdzenie miejsca i planu praktyk,
 • umowę (w trzech egzemplarzach).

Dokumenty niezbędne przed odbyciem praktyk, studenci zobowiązani są przekazać opiekunowi praktyk co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem praktyk, nie później niż do 20 czerwca w przypadku praktyk letnich (odbywających się w miesiącach lipiec-wrzesień).

 

Zasady zaliczenia praktyk

Warunkiem zaliczenia praktyk jest zrealizowanie wymaganej liczby godzin praktyk w zatwierdzonym miejscu praktyk, wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie praktyk oraz osiągnięcie założonych efektów kształcenia.

Po odbyciu praktyk należy opiekunowi praktyk dostarczyć:

 • dziennik praktyk (uzupełniany odnośnie do każdego dnia odbywania praktyk),
 • zaświadczenie o zrealizowanych praktykach,
 • raporty końcowe (opiekuna praktyk w organizacji/przedsiębiorstwie, studenta, opiekuna praktyk na uczelni).

 

Uznanie pracy zawodowej jako praktyki studenckiej

Praca zawodowa studenta może zostać zaliczona jako praktyki studenckie przez Dziekana, jeżeli wykonywana praca jest zgodna z kierunkiem studiów. W takim przypadku należy opiekunowi praktyk dostarczyć:

 • dokument z informacjami podstawowymi,
 • wniosek o uznanie pracy zawodowej,
 • dokument będący potwierdzeniem pracy zawodowej (np. umowa),
 • zaświadczenie o realizowanej pracy zawodowej,
 • kartę praktyk.

Pliki do pobrania

REGULAMIN-PRAKTYK-STUDENCKICH_II-stopień_profil-praktyczny-logistyka-IIstopnia (PDF, 259 KB)

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH_II stopień (eng.)

Zał1-Dokument-z-informacjami-podstawowymi-2022 (DOCX, 15 KB)

Zał2-Zatwierdzenie-miejsca-i-planu-praktyk-2022 (DOCX, 14 KB)

Zał3-Umowa-praktyki-2022 (DOCX, 17 KB)

Zał4-Dziennik-praktyk-2022 (DOCX, 17 KB)

Zał5-Zaswiadczenie o zrealizowanych praktykach-2022 (DOCX, 14 KB)

Zał6-Zaswiadczenie o realizowanej pracy zawodowej-2022 (DOCX, 14 KB)

Zał7-Wniosek-o-uznanie-pracy-zawodowej-2022 (DOCX, 13 KB)

Zał8-karta-praktyk-2022 (DOCX, 17 KB)

Zał9-raporty-koncowe-II stopnia-2022 (DOCX, 25 KB)

 

Professional practice (internships) – Logistics

The manner of participating and concluding student internships is defined in RULES AND REGULATIONS OF STUDENT INTERNSHIPS.

The duration of the internship is at least three months. The internship must be conducted in the period that does not disrupt the student from participating in didactic classes. The internship must be concluded until the end of the last semester of studies.

The student individually indicates an institution that expresses its willingness to accept him/her for the professional internship. For this purpose the student may use an internship offer published on the website of the Faculty of Engineering Management, notice boards on the University’s premises, use an offer of the Career Centre at the BUT or a different source of his/her own.

Before the internship – documentation (these documents should be approved by the internship supervisor at least one month (30 days) before commencing the internship, for summer internships – not later than on 20th June):

 

After the internship – documentation (the student must submit to the Internship supervisor documentation that confirms the completed internship):

 

Professional work can be credited as an internship on the student’s written request. The request should be provided with suitable documents, primarily a contract that serves as a confirmation of the performed professional wok and the internship activity log that specifies the scope of the performed tasks and activities in the course of professional work together with their reference to the profile of professional competences of a graduate at a given major.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.