Wydział Inżynierii Zarządzania

Turystyka i rekreacja

Poziom kształcenia: turystyka i rekreacja, st. stacjonarne, I, II, III rok

Cel praktyk

Integracja wiedzy teoretycznej z praktyką poprzez szczegółowe poznanie zasad i mechanizmów funkcjonowania organizacji turystycznych w warunkach gospodarczych oraz nabycie związanych z tym umiejętności zawodowych.

Zasady zaliczenia praktyk

Warunkiem zaliczenia jest zrealizowanie przez studenta wymaganego okresu praktyk, wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie praktyk oraz dostarczenie opiekunowi praktyk prawidłowo wypełnionych i potwierdzonych przez zakład pracy dokumentów:

  • zatwierdzenia miejsca i zakresu praktyk (plik: tir_zatwierdzenie);
  • umowy o praktyki, dziennika praktyk (plik: Umowa  o praktyki  – wystawia opiekun praktyk po uprzednim przesłaniu drogą elektroniczną przez Studenta pełnych danych przedsiębiorstwa);
  • zaświadczenia o zrealizowanych praktykach (plik:tir_zaswiadczenie).

Warunkiem uzyskania zaliczenia praktyk może być również: zatrudnienie studenta w kraju lub zagranicą, jeśli charakter pracy spełnia wymogi programu praktyk, udział studenta w obozie naukowym o profilu zgodnym z programem praktyk, udział studenta w badaniach naukowych prowadzonych przez Uczelnię, zgodnych z kierunkiem studiów, inne formy aktywności zawodowej spełniające wymogi programu praktyk (np. prowadzenie własnej działalności gospodarczej, wolontariat). Decyzję o zaliczeniu praktyki zawodowej w wyżej wymienionych sytuacjach, na pisemny wniosek Studenta (plik: tir_wniosek) podejmuje Dziekan po zasięgnięciu opinii opiekuna praktyk.

Zaliczenie praktyk ma miejsce pod koniec VI semestru. Student zgłasza się z kompletem dokumentów, w terminie wyznaczonym przez opiekuna praktyk.

Miejsce realizacji praktyk

  • Centrum Informacji Turystycznej, działające przy OiFP, ul. Odeska, 15-406 Białystok lub inny punkt IT (2 tygodnie);

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk studenckich w Centrum Informacji Turystycznej (CIT) przy ul. Odeskiej 1 w Białymstoku zobowiązane są do:

1. Zgłoszenia się do CIT celem wstępnego ustalenia możliwości odbycia i terminu realizacji praktyk studenckich.

2. Ustalenia harmonogramu praktyk, obejmującego dzienny i godzinowy terminarz praktyk (praca w CIT nie może odbywać się w trakcie zajęć dydaktycznych). Do zaliczenia praktyk wymagane jest przepracowanie 80 godzin roboczych.

3. Przesłania wstępnej wersji elektronicznej terminarza praktyk do akceptacji przez Osobę* nadzorującą praktyki z ramienia CIT.

4. Dostarczenia harmonogramu praktyk, zaakceptowanego i parafowanego przez Osobę nadzorującą przebieg praktyk z ramienia CIT, do opiekuna praktyk studenckich. Harmonogram ów będzie stanowił załącznik do umowy o praktykę.

Osobą odpowiedzialną w CIT jest p. Damian Paszko, e-mail:  damian.paszko [at] podlaskieit.pl.

Osoby spoza Białegostoku, zainteresowane odbyciem praktyk studenckich w wakacje, w punkcie Informacji Turystycznej zlokalizowanym w pobliżu miejsca swojego zamieszkania i certyfikowanym przez PROT (szczegółowy wykaz znajduje się tu: http://www.podlaskieit.pl/index.php?page=punkty-informacji-turystycznej) mogą taką chęć zgłosić w biurze PROT (Białystok, ul. Malmeda 6). Biuro PROT pomoże Państwu w nawiązaniu kontaktu i ustaleniu szczegółów praktyk.

  • dowolnie wybrany hotel lub biuro podróży (2 tygodnie).

Pliki do pobrania

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH I stopień

tir_dziennik

tir umowa

tir_wniosek

tir_zaswiadczenie

tir_zatwierdzenie

karta praktyk

raport koncowy praktyk

Wniosek o uznanie pracy zawodowej

 

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.