Wydział Inżynierii Zarządzania

Prace i egzaminy dyplomowe

UWAGA DYPLOMANCI !

Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w następujących terminach:

– do 28 lutego – jeżeli studia kończą się w semestrze zimowym
– do 30 września – jeżeli studia kończą się w semestrze letnim

W sytuacjach losowych dziekan na wniosek studenta zaopiniowany przez promotora, może przesunąć termin złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej.

Niezłożenie pracy dyplomowej w dziekanacie w ustalonym terminie powoduje skreślenie z listy studentów.

Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie ustalonym przez Dziekana, w okresie do 30 dni od daty złożenia pracy.
 

Student wprowadza do bazy Archiwum Prac Dyplomowych (Zarządzenie nr 735 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 24 listopada 2017 roku): pierwszy plik – praca dyplomowa w formacie .pdf (w APD jako „praca”), drugi plik – folder skompresowany .zip, który ma zawierać pracę w postaci pliku edytowalnego, np. w formacie .docx wraz z ewentualnymi załącznikami (w APD jako „inny”). Wszystko w ramach jednego zestawu. Proszę pamiętać zatwierdzić zestaw!

Na stronach drukowanej pracy powinien znajdować się znak wodny w postaci kodu liczbowego (plik Wersja do druku w formacie .pdf pobieramy z APD).

Instrukcje dotyczące archiwizowania prac dyplomowych w systemie APD znajdują się na stronie http://ckz.pb.edu.pl/ (logowanie jak do USOSweb). Pomoc użytkownikom w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem systemu APD zapewnia: Uczelniane Centrum Informatyczne (UCI) PB 857467077.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w Dziekanacie Wydziału Zarządzania kompletu dokumentów na 7 dni przed ustalonym terminem obrony pracy:

  1. Po zakończeniu procesu archiwizacji pracy dyplomowej w systemie APD, student składa w Dziekanacie wydrukowany z systemu APD egzemplarz pracy dyplomowej wraz z płytą CD. Praca dyplomowa powinna zawierać ocenę promotora na karcie dyplomowej oraz podpis studenta na stronie tytułowej
  2. Wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim (opcjonalnie)
  3. Pięć zdjęć w stroju galowym (+ 1 zdjęcie do odpisu dyplomu w języku angielskim – opcjonalnie). Zdjęcie powinno spełniać wymagania określone w pkt. 2 załącznika nr 1 Zarządzenia nr 599 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia w PB zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz suplementów do dyplomów
  4. Dowód wpłaty za wydanie dyplomu i odpisów na kwotę 60 zł (bez odpisu w języku angielskim), 100 zł – z dodatkowym odpisem w języku angielskim. Opłatę należy wnieść na niżej wymieniony numer konta:
    30 1240 1154 1111 0000 2148 7604
    (z dopiskiem: studia stacjonarne lub niestacjonarne)
  5. Wypełnioną kartę obiegową zgodnie z obowiązującym wzorem

Pliki do pobrania

Examination areas_management second-cycle studies
Guidelines for preparing diploma dissertations
Karta obiegowa
karta_dyplomowa
Oświadczenie
Streszczenie_w_języku_obcym
Strona_tytulowa
Wniosek o odpis angielski
Wytyczne do pisania prac dyplomowych
Zarządzenie nr 735
Zarządzenie_55


Zagadnienia egzaminacyjne

Examination issues Management
Logistics- exam

Management SIB- exam

Management MBREC- exam1
Zagadnienia egzaminacyjne Logistyka inżynierska
Zagadnienia egzaminacyjne Logistyka II stopnia
Zagadnienia egzaminacyjne Zarządzanie – I stopień
Zagadnienia egzaminacyjne Zarządzanie – II stopnień
Zagadnienia egzaminacyjne ZiIP-I stopnia
Zagadnienia egzaminacyjne_ZiIU
Zagadnienia egzaminacyjne TiR (aktualizacja 4.04.2018)
Zagadnienia egzaminacyjne ZIIP-II stopnia

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.