Wydział Inżynierii Zarządzania

Studenckie Koło Naukowe Logistyki LogiSQUAD

Podstawowe informacje

Opiekunowie:

dr Marta Jarocka
m.jarocka [at] pb.edu.pl

 

 

 

Studenckie Koło Naukowe Logistyki „LogiSQUAD” jest formą aktywności naukowej studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Tematyka naukowo-badawcza, którą zajmuje się Koło obejmuje następujące zagadnienia:

 • planowanie i optymalizacja systemów transportowych
 • organizacja transportu drogowego i kolejowego
 • zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym
 • doskonalenie łańcuchów dostaw
 • magazynowanie
 • zarządzanie zapasami
 • marketing i opakowania w logistyce
 • prognozowanie
 • zaopatrzenie
 • międzynarodowy obrót towarowy.

Członkowie Zarządu Koła „LogiSQUAD”

 1. Angelika Remiszewska – prezes
 2. Mateusz Roszkowski – wiceprezes
 3. Grzegorz Giermoła – sekretarz
 4. Beata Grodzka – skarbnik

Koło podzielone jest na 5 sekcji

Sekcja Rozwoju, koordynator – Marek Rytwiński

Sekcja Promocji, koordynator – Natalia Kościuk

Sekcja Finansów, koordynator – Krzysztof Jurkowski

Sekcja HR, koordynator – Przemysław Dytman

Sekcja IT, koordynator – Kamil Kulenko

Kontakt

skn.logisquad [at] gmail.com

https://www.facebook.com/LogiSQUAD/

https://www.instagram.com/sknl_logisquad/


Działalność

Dzień Logistyki – cykliczne wydarzenie organizowane na WIZ PB

Ogólnodostępne wykłady i warsztaty prowadzone przez przedsiębiorców i specjalistów w dziedzinie logistyki. Wydarzeniu towarzyszą pokazy infrastruktury logistycznej oraz liczne konkursy. Głównym celem Dnia Logistyki jest propagowanie wiedzy z zakresu szeroko pojętej logistyki oraz integracja środowiska akademickiego z przedstawicielami biznesu i sektora publicznego.

Podczas ponad czteroletniej działalności Koła zorganizowaliśmy 5 Dni Logistyki:

I Dzień Logistyki – 22.05.2017

W programie miedzy innymi: prezentacje 5 przedstawicieli biznesu, prezentacja Biura Karier Politechniki Białostockiej, pokaz militarny, pokaz załadunku autotransportera, pokaz drona i robota pirotechnicznego, konkurs LogiMasters, warsztaty Wyścig logistyków.

II Dzień Logistyki – 07.06.2018

W programie miedzy innymi: śniadanie biznesowe, prezentacje 8 przedstawicieli biznesu, pokaz środków transportowych, sztuka pt.: Uczestnicy procesu logistycznego, warsztat pt.: „Wymiar opakowania ma znaczenie”.

III Dzień Logistyki połączony z Targami Pracy, Praktyk i Staży – 28.05.2019

W programie miedzy innymi: śniadanie biznesowe, prezentacje 5 przedstawicieli biznesu, sztuka pt.: „Droga Ceemerki”, warsztat pt.: „Pytania rekrutacyjne bez tajemnic”, prezentacje 14 przedsiębiorstw podczas Targów Praktyk, Praktyk i Staży.

IV Dnia Logistyki – 20.05.2021

W programie miedzy innymi: 4 prezentacje przedstawicieli biznesu, debata na temat roli współpracy uczelni z biznesem w kształceniu studentów, prezentacje logistycznych kół naukowych reprezentujących polskie uczelnie oraz szkolenie Excel w logistyce.

V Dnia Logistyki – 19.05.2022

W programie miedzy innymi: 3 prezentacje przedstawicieli biznesu, panel ekspercki pt. „Przyszły menedżer logistyki”, case study. Oprócz wyżej wymienionych punktów wydarzenia 6 przedsiębiorstw zaprezentowało swoje projekty dedykowane studentom logistyki.

 

Ponadto w ramach działalności Koła zorganizowaliśmy również wiele gościnnych wykładów prowadzonych przez przedstawicieli praktyki gospodarczej, przyjmujących często formę warsztatów. Spotkania te były dedykowane dla całej społeczności akademickiej.

Wśród nich:

 1. E-marketing workshop day, Anna Czyżewska, DrTusz, Krystian Karczewski, eTrapez, 5.12.2017
 2. Warsztaty z TEAMBUILDING’u z grą integracyjno-komunikacyjną, British American Tabacco, 10.04.2019
 3. Warsztaty z umiejętności miękkich, Magdalena Gołaszewska, Politechnika Białostocka, 14.01.2020
 4. Środa z Logistyka, „Zarządzanie zakupami w przedsiębiorstwie oraz zarządzanie łańcuchem dostaw”, Andrzej Zawistowski, PSML, 04.02.2020
 5. Wykład z case study „Business intelligence in nutshell”, Joanna Malinowska-Grzyb, Katarzyna Pawelec-Kochańska, Procter & Gamble, 11.05.2020
 6. Wykład „Learn to lead”, Joanna Malinowska-Grzyb, Katarzyna Pawelec-Kochańska, Procter & Gamble, 23.05.2020
 7. Dzień z Absolwentem, Karolina Wądołowska, British American Tabacco; Bartosz Gryko, Procter & Gamble, 27.10.2020
 8. Cykl warsztatów „Jak się wyróżnić i zdobyć pracę”, Maria Zawadzka-Samoszuk, DPD, 4.03.2021
 9. Wykład “Quality management”, Brian Malangiewicz, Procter & Gamble, 23.03.2021
 10. Środa z Logistyką, „Łańcucha dostaw oraz centrum dystrybucji przedsiębiorstwa IKEA Group”, Sebastian Kaczmarski, IKEA, 07.04.2021
 11. Środa z Logistyką „Lean w przemyśle” Adriana Walczak 08.12.2021
 12. Środa z Logistyką „ Zrozumieć wartość – kształtowanie cen usług logistycznych” Anna Misiejuk Adampol S.A. 02.03.2022
 13. Środa z Logistyką „Wybrane aspekty konwencji CMR”, Przemysław Kołodko, Multicco Group, 27.04.2022
 14. Środa z Logistyką „Mapowanie strumienia wartości”, Piotr Źródłowski, Damian Wrzesień, Procter & Gamble, 18.05.2022
 15. Środa z Logistyką „Współczesne problemy w branży logistyki drobnicowej. Sposoby pozytywnego oddziaływania grupy Raben na wyzwania rynku”, Norbert Ejsmont, Joanna Niesterczuk, Raben, 01.06.2022
 16. Dzień z przedsiębiorstwem Kompania Piwowarska S.A. Browar Dojlidy, 13.12.2022

Zrealizowane projekty naukowo-badawcze

Adampol S.A.

 • Czas, przebieg i flota – optymalizacja w dystrybucji samochodów po Niemczech
 • Usprawnianie procesów magazynowych

Kompania Piwowarska S.A.

 • Organizacja gospodarki paletowej – próba podniesienia jakości palet zwracanych przez klientów
 • Propozycja usprawnienia systemu transportu wewnętrznego
 • Back-loading – opracowanie strategii załadunku z rampy
 • Przyczyny niskiego poziomu wskaźnik QRB (Quality of Returnable Bottles)

Hurtownia Farmaceutyczna Merkury S.A.

 • Realizacja projektu przestrzeni magazynowej

Danwood S.A.

 • Identyfikacja i gromadzenie danych w nowobudowanym magazynie
 • Ocena okresowa dostawców

Malow Sp. z o.o.

 • Opracowanie systemu motywowania pracowników magazynów i zaopatrzenia (zakupów)
 • Opracowanie celów i ich mierników działu zaopatrzenia (zakupów)

KBK Instal-Hurtownia instalacyjno-grzewcza

 • Projekt rozbudowy magazynu dla przedsiębiorstwa KBK Instal

Ponadto, członkowie Koła odbyli 20 wycieczek dydaktycznych do przedsiębiorstw, podczas których mieli możliwość skonfrontowania swojej wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną.

 1. WestRock, Białystok, 23.05.2022
 2. Inter Cars, Białystok, 21.04.2022
 3. Multicco Group, Białystok, 24.03.2022
 4. British American Tobacco, Augustów, 17.01.2020
 5. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, Białystok, 8.04.2019
 6. Magazyn Inter Cars, Białystok, 11.04.2019
 7. British American Tobacco, Augustów, 18.02.2019
 8. Barter S.A., Białystok, 01.12.2018
 9. Ogólnopolskie Targi Pracy Branży TSL, Warszawa, 08.11.2018
 10. IKEA, Orla, 19.11.2018
 11. Rosomak S.A., Siemianowice Śląskie, 12.05.2017
 12. Fabryka FCA Poland S.A., Tychy, 11.05.2017
 13. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, Białystok, 06.04.2017
 14. Barter S.A., Białystok, 09.02.2017
 15. Adampol S.A., Gdańsk, 09.12.2016
 16. LPP S.A., Pruszcz Gdański, 09.12.2016
 17. Hurtownia Farmaceutyczna Merkury, Białystok, 13.12.2016
 18. Danwood S.A., Bielsk Podlaski, 01.12.2016
 19. Pronar Sp. z o.o., Narew, 01.12.2016 
 20. Centrum Zarządzania Ruchem, Białystok, 29.11.2016

Udział w konferencjach naukowych, targach, warsztatach

 • Wielka Konferencja Kół Naukowych Politechniki Białostockiej, Białystok, 28.10.2022
 • Konferencja otwarcia V edycji Programu TOP YOUNG 100, Gdynia, 10-11.05.2022
 • IX Ogólnopolska Konferencja Kopernikańskie Dni Logistyki, pt. „Oblicza i wyzwania zerwanych łańcuchów dostaw”, organizator: Koło Naukowe Logistyki LOGITOR Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 05.05.2022
 • Konferencja zamknięcia I edycji i otwarcia II edycji Programu TOP YOUNG 100, Poznań, 02.04.2019
 • V Ogólnopolska Konferencja, pt. “Sopockie Warsztaty Logistyczne”,
  organizator: Naukowe Koło Logistyki Wydział Ekonomiczny,
  Uniwersytet Gdański, 22-23.11.2018
 • Targi Pracy Branży TSL (TransLogistica Jobs). Koło było partnerem TransLogistica Jobs. Prezentacja: Rozwój przez współpracę – wystąpienie nt. projektów i pomysłów studentów z Koła Naukowego Logistyki Politechniki Białostockiej – LogiSQUAD, 06-08.11.2018
 • Ogólnopolska konferencja pt. „Uniwersytecka Liga Logistyków”, II miejsce za referat pt. „Ekologiczne rozwiązania w logistyce” otrzymała inż. Karolina Wądołowska oraz inż. Daniel Tochwin (członek Studenckiego Koła Naukowego Analizy Danych w Biznesie „AdaBiz”), organizator: Naukowe Koło Logistyki DIALOG, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 12.05.2018
 • Konferencja Otwarcia Programu TOP YOUNG 100, Katowice, 12.04.2018
 • Seminarium Naukowe WZ PW „Mazowiecka Platforma Kół Naukowych”,
  Warszawa, 30.01.2018
 • Międzynarodowa Konferencja „International entrepreneurship trainings with workshops”, zorganizowana w ramach projektu „Lithuania-Poland Cooperation Platform Supporting Newly Established Business and Promoting Entrepreneurship” na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 30.11.2017-01.12.2017
 • Trendownia 2017 – „Innowacje w sieciach dostaw i dystrybucji”,
  Licheń Stary, 18-19.05.2017
 • V Studencka Konferencja Logistyczna pt. „Logistyka wyzwaniem przyszłości”, Wyróżnienie referatu inż. Eweliny Bajko pt. „Wpływ mechanizacji na procesy składowania i kompletacji w magazynie” – najlepsze wystąpienie, organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 19-20.04.2017
 • „International Business Experience for Students, Academics and ntrepreneurs: Lativia, Lithuania and Poland Perspective”, Rezekne, Łotwa, 20.01.2017

Uczestnictwo w TOP YOUNG 100

Członkowie Koła co roku biorą udział w ogólnopolskim programie Top Young 100, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML). Projekt, który łączy trzy środowiska: biznesowe, akademickie oraz studenckie, skierowany jest do najlepszych młodych logistyków w Polsce. W ramach Top Young 100 studenci rozwiązują realne problemy biznesowe dla największych przedsiębiorstw logistycznych w Polsce. Tematy zrealizowane przez studentów Koła w I edycji Programu:

 • Opracowanie i przedstawienie optymalnego podejścia do wycen kosztów transport drogowego,
 • Doświadczalne sprawdzenie, który model prognozowania najlepiej opisuje wysyłki wybranych grup produktowych,
 • Opracowanie koncepcji cross-docking dla dostaw zewnętrznych,
 • Zbudowanie uzasadnienia biznesowego dla zmiany sposobu zbierania towarów gabarytowych. Porównanie kosztów pracy dla modelu zbierania order-picking versus wave-picking z rozsortowaniem,
 • Prognozowany wpływ system Blockchain oraz koncepcji Internet of Things (IoT) na funkcjonowanie operacyjne firm logistycznych,
 • Analiza optymalizacji usług transportowych poprzez wykorzystanie systemów telematycznych,
 • Badanie przepływu zamówień przez strefę pakowania,
 • Analiza efektywności kompletacji zamówień na podstawie przebytej drogi I pobranych produktów,
 • Analiza rotacji produktów z uwzględnieniem ich rozmieszczenia w magazynie.

Za rozwiązane zadania biznesowe troje studentów z Koła zostało wyróżnionych podczas Gali Logistyki, Transportu i Produkcji 2018 – laureaci w kategorii Supply Chain Young Designer 2018.

Ponadto, studenci wzięli aktywny udział w szkoleniach, organizowanych w ramach projektu, takich jak:

 • szkolenie z oprogramowania do modelowania procesów logistycznych “Flexsim”,
 • szkolenie z oprogramowania do analizy danych Tableau,
 • szkolenie z oprogramowania MS Excel,
 • szkolenie z profilu zachowań Persolog,
 • „Wystąpienia publiczne”,
 • „Storytelling”,
 • „Aspekty prawne w transporcie”,
 • „Zarządzanie stresem”,
 • „Współpraca w zespole”.

Studenci wzięli udział w konkursie organizowanym w ramach programu pt. „Najważniejsze przedsięwzięcie lub pakiet przedsięwzięć dla dalszego rozwoju logistyki w Polsce lub Europie Środkowej. Charakterystyka, uzasadnienie, uwarunkowania”.

Dodatkowo, dwoje studentów aktywnie uczestniczy w tworzeniu projektu poprzez działalność w Biurze Medialnym Top Young 100, jedna osoba została członkiem Biura Projektu Top Young 100, a kolejna osoba została członkiem Biura Medialnego projektu Cloud Nine, którego organizatorem jest również PSML.

Dwoje studentów miało również wyjątkową okazję na promowanie projektu Top Young 100 podczas konferencji Procurement Conference PROCON/POLZAK 2018.

I edycję programu ukończyło 62 studentów reprezentujących polskie uczelnie, z czego 7 osób – za całokształt aktywności oraz ponadprzeciętne wyniki i zaangażowanie – otrzymało specjalne wyróżnienia. Specjalne certyfikaty otrzymali wszyscy członkowie koła biorący udział w programie: Agata Dobrzyńska, Karolina Wądołowska, Bartosz Gryko i Kamil Pogorzelski.


Sukcesy i konkursy

 1. VI Ogólnopolski Konkurs Uniwersytecka Liga Logistyków organizowany przez Naukowe Koło Logistyki Dialog Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, I miejsce, 06.04.2022
 2. Ukończenie z wyróżnieniem prestiżowego programu TOP YOUNG 100 przez Agnieszkę Pruszyńską oraz Mirosława Gromka, 13.05.2021
 3. VI Międzynarodowa Olimpiada Logistyczna organizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Federacji Rosyjskiej, 23.04.2021, I miejsce w kategorii indywidualnej, III miejsce w kategorii zespołowej
 4. V Ogólnopolski Konkurs Uniwersytecka Liga Logistyków organizowany przez Koło Naukowe Logistyki Dialog Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, III miejsce
 5. V Międzynarodowa Olimpiada Logistyczna organizowana przez Ministerstwo Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego Federacji Rosyjskiej, 23.04.2020, III miejsce
 6. Konkurs Kół Naukowych „KoKoN”, organizowany przez Forum Uczelni Technicznych, zgłoszenie III Dnia Logistyki w kategorii „Konferencja”, Nagroda Internautów KoKoN 2019
 7. Konkurs Faster Mind Challenge organizowany przez przedsiębiorstwo FM Logistic – w konkursie Koło reprezentowało osiem zespołów trzyosobowych, z czego jedna grupa w finale krajowym zajęła IV miejsce (za projekt „Elektrownia na kółkach”)
 8. Konkurs Technotalent 2017 organizowany przez Fundację Technotalenty; wyróżnienie projektu pt. „Krwiodajka – zintegrowany system łączący Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, punkty medyczne oraz Honorowych Dawców Krwi” na liście rezerwowej w kategorii „Wyzwanie społeczne” oraz wyróżnienie projektu pt. „Czas, przebieg i flota – optymalizacja w dystrybucji samochodów po Niemczech” na liście rezerwowej w kategorii „Technotalent Politechniki Białostockiej 2017”
 9. Konkurs „Big Idea Competition” organizowany przez Politechnikę Białostocką w ramach projektu „LT – PL cooperation platform supporting newly established business and promoting entrepreneurship” (LT-PL CooPlatform), współfinansowanego ze środków INTERREG V-A Litwa – Polska 2014-2020. LogiSQUAD reprezentowały cztery drużyny.
 10. Udział w VII edycji konkursu StRuNa (program promocji ruchu naukowego studentów i doktorantów) – zgłoszenie SKNL „LogiSQUAD” w kategorii „Najlepsze Koło” oraz „Dnia logistyki” w kategorii „Najlepsza konferencja”

Projekty

 • WASI – Wirtualny Akademicki System Informacyjny,
 • ergonomiczny fotel do pracy przy komputerze,
 • usprawnienie systemu skanowania kodów kreskowych polegające na automatycznym,
 • Krwiodajka – zintegrowany system łączący Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, punkty medyczne oraz Honorowych Dawców Krwi.
 • Konkurs Technotalent 2017, organizowany przez Fundację Technotalenty
 • Wyróżnienie projektu pt. „Krwiodajka – zintegrowany system łączący Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, punkty medyczne oraz Honorowych Dawców Krwi” na liście rezerwowej w kategorii „Wyzwanie społeczne”
 • Wyróżnienie projektu pt. „Czas, przebieg i flota – optymalizacja w dystrybucji samochodów po Niemczech” na liście rezerwowej w kategorii „Technotalent Politechniki Białostockiej 2017”
 • Udział w VII edycji konkursu StRuNa (program promocji ruchu naukowego studentów i doktorantów) – zgłoszenie SKNL „LogiSQUAD” w kategorii „Najlepsze Koło” oraz „Dnia logistyki” w kategorii „Najlepsza konferencja”

Pozostała działalność Koła

 

e-MARKETING Workshop Day

5 grudnia 2017 r. na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej odbyło się wydarzenie e-MARKETING Workshop Day organizowane przez SKN Logistyki LogiSQUAD wraz ze Studenckim Forum Business Centre Club Region Białystok oraz Wydziałem Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Jednym z gości, była Pani Anna Czyżewska reprezentująca przedsiębiorstwo DrTusz. Pani Anna przekazała słuchaczom swoją wiedzę z zakresu opracowywania reklam na portalu społecznościowym Facebook. Kolejnymi prelegentami byli przedstawiciele słynnego serwisu eTrapez Krystian Karczyński, czyli Pani Joanna Grochowska wraz z Panem Krystianem Karczyńskim, który opowiedział o drodze jaką należy pokonać od korepetytora do guru matematyki tysięcy studentów w całej Polsce.

 

LogiSQUAD na Salonie Maturzystów

Przedstawicielki Studenckiego Koła Naukowego „LogiSQUAD” wzięły udział w wywiadzie przeprowadzonym przez Panią Magdalenę Gołaszewską podczas kolejnej edycji Salonu Maturzystów w dniach 18 oraz 28 września 2020 r. Agnieszka Zabrocka oraz Agnieszka Pruszyńska opowiedziały m.in. o Szkole Letniej w Chinach, Dniu Logistyki oraz zaletach studiowania na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Linki do wywiadów: 
https://www.youtube.com/watch?v=r__3i41-zm4&t=21s (34:32)
https://www.youtube.com/watch?v=ke8ZOvIVQ7c&t=4611s (1:00:34)

 

Dzień na Studiach

Reprezentanci SKN Logistyki LogiSQUAD biorą również czynny udział w organizowanym przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej wydarzeniu pt.: „Dzień na Studiach”. Podczas wydarzeń studenci Koła reprezentują dotychczasową działalność Koła oraz przedstawiają możliwości rozwoju, które oferuje Politechnika Białostocka.

 • 8 grudnia 2017 r. uczelnię odwiedzili maturzyści z IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Białymstoku. Koło reprezentowali Karolina Wądołowska oraz Piotr Kamiński.
 • 18 marca 2019 r. uczelnię odwiedzili uczniowie ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Białymstoku. Koło reprezentowali Ewa Kotuk, Daniel Górski oraz Piotr Rogowski.

 

Gra i Miasto

Czteroosobowa reprezentacja SKNL „LogiSQUAD” wzięła udział w „Grze o Miasto”, która była częścią projektu Smart City Roadshow realizowanym przez konsorcjum firm: Philips Lighting, Microsoft, Asseco i Pracownię Miejską (maj 2017).

Koło bierze czynny udział w Wolontariacie na rzecz prowadzonego na WIZ PB Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego.

 

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.