Wydział Inżynierii Zarządzania

Staż studencki zarządzanie

„e-MANAGER” – program staży menedżerskich dla kierunku ZARZĄDZANIE Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej
    

Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 
Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. 
Budżet projektu: 1 293 939,36 

   

Ułatwienia dla niepełnosprawnych:

Powiększenie czcionki ekranowej -> klawisze CTRL oraz +

Czytaj stronę głosowo -> np. program NVDA

    

   

O projekcie

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji menedżerskich studentów I i II stopnia kierunku zarządzanie Wydziału Inżynierii Zarządzania PB, szczególnie w obszarze doskonalenia praktycznych umiejętności niezbędnych w e-biznesie.

Grupa docelowa projektu

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 105 studentów WIZ PB studiów stacjonarnych – I i II stopnia, ostatniego roku studiów kierunku zarządzanie. W projekcie nie będą mogły brać udziału osoby równocześnie korzystające z Programu Erasmus Plus + .

Okres stażu i zasady realizacji

Staż będzie można odbywać w okresie kwiecień – wrzesień 2018 i 2019. Szczegółowy termin jego realizacji jest ustalany indywidualnie przez stażystę z pracodawcą. Powinien być dostosowany zarówno do potrzeb pracodawcy jak i możliwości czasowych studenta. Realizacja stażu odbywać się będzie według następujących zasad:

Zasady realizacji staży

 • każdy z uczestników stażu będzie musiał prowadzić dzienniczek stażowy
 • wymiar stażu wynosi 360 godzin w ciągu 16 tygodni realizowanych w wymiarze co najmniej 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu
 • po ukończeniu stażu każdy uczestnik otrzyma certyfikat
 • stażystom odbywającym staż poza miejscem zamieszkania (odległość powyżej 50 km) refundowane będą koszty zakwaterowania oraz koszty przejazdu w dwie strony do miejsca odbywania stażu
 • na czas trwania stażu stażysta podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu
 • dodatkowo stażysta będzie mógł ubiegać się o zwrot kosztów przeprowadzenia badań lekarskich  

W 2019 roku finansowanie Staży otrzyma 44 studentów.

W 2018 roku finansowanie staży otrzymało 61 studentów.

 

Staże w trakcie II edycji projektu realizowane są przedsiębiorstwach:

Przedsiębiorstwo Miasto Liczba staży
ACTEO Sp. z o.o. Białystok 2
ASTON MARTIN Warszawa 1
DO IT crew Sp. z o.o. Białystok 2
EURUS Sp. z o.o. Ignatki 1
ExChord SA Białystok 1
NIKOL Firma Handlowa Białystok 1
Kancelaria Księgowo-Podatkowa Biegłego Rewidenta Piotr Beszterda Białystok 1
Kompania Piwowarska Browar SA Białystok 1
Medical Honey Sp. z o.o. Białystok 1
MERKURY SA Białystok 2
MULTICCO Sp z o.o. Sp.K Białystok 2
PayU S.A. Warszawa 8
Podlaska Agencja Promocji Kamil Ruciński Białystok 2
Polski Standard Płatności Warszawa 2
PSS SPOŁEM Białystok 1
Rosti Poland Sp. z o.o. Białystok 2
SaMASZ Sp. z o.o. Zabłudów 4
SEMPER EGOTANK Białystok 1
SĘDZIAK Sp. z o.o. Białystok 1
TOBO Datczuk Spółka jawna Białystok / Kuriany 2
TradeDoubler Sp. z o.o. Warszawa 4
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Białystok 2

Instytucja współpracująca

  

Rekrutacja

Ogólne zasady rekrutacji

Studenci zainteresowani udziałem w projekcie będą musieli złożyć wniosek (formularz w plikach do pobrania) o przystąpienie do projektu w dziekanacie WIZ. Głównymi kryteriami, które będą brane pod uwagę podczas kwalifikacji są:

1. Średnia ocen uzyskanych w toku studiów, zweryfikowana przez pracownika dziekanatu WIZPB

Średnia ocen Liczba punktów
4,60 – 5,00 5 pkt
4,30 – 4,59 4 pkt
4,00 – 4,29 3 pkt
3,51 – 3,99 2 pkt
3,00 – 3,50 1 pkt

2. Znajomość języka obcego potwierdzona certyfikatem B2 – 1 pkt, C – 2 pkt

3. Inne kryteria zawarte we wniosku aplikacyjnym:

 • czołowe lokaty w konkursach – 1 pkt,
 • zaangażowanie w działalność kół naukowych – 1pkt,
 • działalność w samorządzie – 1 pkt,
 • wolontariat – 1 pkt.

Wraz z wnioskiem student dostarcza kserokopię dokumentów poświadczających spełnienie powyższych kryteriów.

Informacje o wynikach rekrutacji będą przesyłane mailem do uczestników naboru. Osoby, które zakwalifikują się do projektu podpiszą umowę stażową. Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy zostaną zakwalifikowani na staż będą mieli pierwszeństwo w wyborze firmy.

Dokumenty należy składać w dziekanacie WIZ u mgr Marty Kościuk w godzinach pracy dziekanatu (kontakt 85 746-98-13, staze-zarzadzanie [at] pb.edu.pl).

Planowane terminy rekrutacji

 • I rekrutacja 13.03.2018 r. – 27.03.2018 r. – dla studentów IV sem. II stopnia i VI sem. I stopnia w roku akademickim 2017/18
 • II rekrutacja 25.03.2019 – 08.04.2019 – dla studentów IV sem. II stopnia i VI sem. I stopnia w roku akademickim 2018/19

 

DOKUMENTY

Ankieta monitorująca uczestników

Dec w sprawie zakwalifikowania Zał nr1a

Dziennik Stażu Zał nr4a

Dziennik Stażu Zał nr4b

Indywidualny program Stażu Zał nr3

Lista obecności Zał nr5

Nota księgowa Zał nr7

Oświad do umowy o Staż Zał nr1b

Oświad Uczestnika projektu Zał nr1

Postażowe badanie kompetencji I stopień

Postażowe badanie kompetencji II stopień

Raport końcowy opiekuna Stażu I stopień Zał nr6a

Raport końcowy opiekuna Stażu II stopień Zał nr6b

Regulamin Projektu 2019

Umowa o Staż Zał nr2 2019

Wstępne badanie kompetencji I stopień

Wstępne badanie kompetencji II stopień

Wniosek o Staż 2019

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.