Wydział Inżynierii Zarządzania

Staż studencki zarządzanie

„e-MANAGER” – program staży menedżerskich dla kierunku ZARZĄDZANIE Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej
    

Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 
Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. 
Budżet projektu: 1 293 939,36 

   

Ułatwienia dla niepełnosprawnych:

Powiększenie czcionki ekranowej -> klawisze CTRL oraz +

Czytaj stronę głosowo -> np. program NVDA

    

   

O projekcie

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji menedżerskich studentów I i II stopnia kierunku zarządzanie Wydziału Inżynierii Zarządzania PB, szczególnie w obszarze doskonalenia praktycznych umiejętności niezbędnych w e-biznesie.

Grupa docelowa projektu

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 105 studentów WIZPB studiów stacjonarnych – I i II stopnia, ostatniego roku studiów kierunku zarządzanie. W projekcie nie będą mogły brać udziału osoby równocześnie korzystające z Programu Erasmus Plus + .

Okres stażu i zasady realizacji

Staż będzie można odbywać w okresie kwiecień – wrzesień 2018 i 2019. Szczegółowy termin jego realizacji jest ustalany indywidualnie przez stażystę z pracodawcą. Powinien być dostosowany zarówno do potrzeb pracodawcy jak i możliwości czasowych studenta. Realizacja stażu odbywać się będzie według następujących zasad:

Zasady realizacji staży

 • każdy z uczestników stażu będzie musiał prowadzić dzienniczek stażowy
 • wymiar stażu wynosi 360 godzin w ciągu 16 tygodni realizowanych w wymiarze co najmniej 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu
 • po ukończeniu stażu każdy uczestnik otrzyma certyfikat
 • stażystom odbywającym staż poza miejscem zamieszkania (odległość powyżej 50 km) refundowane będą koszty zakwaterowania oraz koszty przejazdu w dwie strony do miejsca odbywania stażu
 • na czas trwania stażu stażysta podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu
 • dodatkowo stażysta będzie mógł ubiegać się o zwrot kosztów przeprowadzenia badań lekarskich  

Instytucja współpracująca

  

Rekrutacja

Ogólne zasady rekrutacji

Studenci zainteresowani udziałem w projekcie będą musieli złożyć wniosek (formularz w plikach do pobrania) o przystąpienie do projektu w dziekanacie WIZ. Głównymi kryteriami, które będą brane pod uwagę podczas kwalifikacji są:

1. Średnia ocen uzyskanych w toku studiów, zweryfikowana przez pracownika dziekanatu WIZPB

Średnia ocen Liczba punktów
4,60 – 5,00 5 pkt
4,30 – 4,59 4 pkt
4,00 – 4,29 3 pkt
3,51 – 3,99 2 pkt
3,00 – 3,50 1 pkt

2. Znajomość języka obcego potwierdzona certyfikatem B2 – 1 pkt, C – 2 pkt

3. Inne kryteria zawarte we wniosku aplikacyjnym:

 • czołowe lokaty w konkursach – 1 pkt,
 • zaangażowanie w działalność kół naukowych – 1pkt,
 • działalność w samorządzie – 1 pkt,
 • wolontariat – 1 pkt.

Wraz z wnioskiem student dostarcza kserokopię dokumentów poświadczających spełnienie powyższych kryteriów.

Informacje o wynikach rekrutacji będą przesyłane mailem do uczestników naboru. Osoby, które zakwalifikują się do projektu podpiszą umowę stażową. Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy zostaną zakwalifikowani na staż będą mieli pierwszeństwo w wyborze firmy.

Dokumenty należy składać w dziekanacie WIZ u mgr Marty Kościuk w godzinach pracy dziekanatu (kontakt 85 746-98-13, staze-zarzadzanie [at] pb.edu.pl).

Planowane terminy rekrutacji

 • I rekrutacja 13.03.2018 r. – 27.03.2018 r. – dla obecnych studentów IV sem. II stopnia i VI sem. I stopnia
 • II rekrutacja luty – marzec 2019 – dla obecnych studentów II sem. II stopnia i IV sem. I stopnia

 

DOKUMENTY

Decyzja w spr zakwalifikowania załącznik nr1a (85 KB)

Dziennik stażu I stopien (91 KB)

Dziennik stażu II stopien (91 KB)

Indywidualny prog staży załącznik nr3 (86 KB)

Lista obecności załącznik nr5 (85 KB)

Nota księgowa załącznik nr7 (79 KB)

Oświadczenie do umowy o staż (86 KB)

Raport końcowy opiekuna zarz I stopnia (91 KB)

Raport końcowy opiekuna zarz II stopnia (91 KB)

REGULAMIN PROJEKTU (640 KB)

Umowa o staż załącznik nr2 (93 KB)

Wniosek stażowy załącznik nr1 (93 KB)

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.