Wydział Inżynierii Zarządzania

Staż studencki zarządzanie

„e-MANAGER” – program staży menedżerskich dla kierunku ZARZĄDZANIE Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej
    

Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 
Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. 
Budżet projektu: 1 293 939,36 

   

Ułatwienia dla niepełnosprawnych:

Powiększenie czcionki ekranowej -> klawisze CTRL oraz +

Czytaj stronę głosowo -> np. program NVDA

    

   

O projekcie

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji menedżerskich studentów I i II stopnia kierunku zarządzanie Wydziału Inżynierii Zarządzania PB, szczególnie w obszarze doskonalenia praktycznych umiejętności niezbędnych w e-biznesie.

Grupa docelowa projektu

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 105 studentów WIZPB studiów stacjonarnych – I i II stopnia, ostatniego roku studiów kierunku zarządzanie. W projekcie nie będą mogły brać udziału osoby równocześnie korzystające z Programu Erasmus Plus + .

Okres stażu i zasady realizacji

Staż będzie można odbywać w okresie kwiecień – wrzesień 2018 i 2019. Szczegółowy termin jego realizacji jest ustalany indywidualnie przez stażystę z pracodawcą. Powinien być dostosowany zarówno do potrzeb pracodawcy jak i możliwości czasowych studenta. Realizacja stażu odbywać się będzie według następujących zasad:

Zasady realizacji staży

 • każdy z uczestników stażu będzie musiał prowadzić dzienniczek stażowy
 • wymiar stażu wynosi 360 godzin w ciągu 16 tygodni realizowanych w wymiarze co najmniej 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu
 • po ukończeniu stażu każdy uczestnik otrzyma certyfikat
 • stażystom odbywającym staż poza miejscem zamieszkania (odległość powyżej 50 km) refundowane będą koszty zakwaterowania oraz koszty przejazdu w dwie strony do miejsca odbywania stażu
 • na czas trwania stażu stażysta podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu
 • dodatkowo stażysta będzie mógł ubiegać się o zwrot kosztów przeprowadzenia badań lekarskich  

W 2018 roku finansowanie staży otrzyma 60 studentów.

Staż będzie  można zrealizować w jednym z przedsiębiorstw, które wyraziły chęć udziału w Projekcie.

Przedsiębiorstwo Miasto Liczba staży
Tradedoubler Sp. z o.o. Warszawa 4
Bank Spółdzielczy Szumowo 1
PSS SPOŁEM Białystok 3
Rosti Poland Sp. z o.o. Białystok 2
TOBO Datczuk Spółka jawna Białystok / Kuriany 2
Open Education Group Sp. z o.o. Białystok 2
WSiP S.A. Empik School Białystok 2
DO IT crew Sp. z o.o. Białystok 2
LODZIARZ.pl Sp. z o.o. Sp.k Choroszcz 2
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Białystok 4
Podlaska Agencja Promocji Kamil Ruciński Białystok 2
KSK Anna Sawoń Białystok 2
Stowarzyszenie Informatyka i Automatyka Białystok 1
Strona Wschodnia Sp. z o.o. Białystok 3
Kancelaria Radcy Prawnego Karol Pilecki Białystok 1
PayU S.A. Warszawa 4
ESPIR s.c. Białystok 1
PLUM Sp. z o.o. Ignatki 1
Profis E. Fogiel M. Sadłowska spółka jawna Białystok 2
FLY.pl Sp. z o.o. Warszawa 2
Kancelaria Księgowo-Podatkowa Biegłego Rewidenta Piotr Beszterda Białystok 3
SaMASZ Sp. z o.o. Zabłudów 4
RCWP Piast Sp. z o.o. Białystok 1
Medical Honey Sp. z o.o. Białystok 1
UNICELL Poland Sp. z o.o. Wasilków 2
Polski Standard Płatności Warszawa 3
Synergizer Sp. z o.o. Białystok 1
Amplifier Sp. z o.o. Białystok 1
EURUS Sp. z o.o. Ignatki 1

 

Instytucja współpracująca

  

Rekrutacja

Ogólne zasady rekrutacji

Studenci zainteresowani udziałem w projekcie będą musieli złożyć wniosek (formularz w plikach do pobrania) o przystąpienie do projektu w dziekanacie WIZ. Głównymi kryteriami, które będą brane pod uwagę podczas kwalifikacji są:

1. Średnia ocen uzyskanych w toku studiów, zweryfikowana przez pracownika dziekanatu WIZPB

Średnia ocen Liczba punktów
4,60 – 5,00 5 pkt
4,30 – 4,59 4 pkt
4,00 – 4,29 3 pkt
3,51 – 3,99 2 pkt
3,00 – 3,50 1 pkt

2. Znajomość języka obcego potwierdzona certyfikatem B2 – 1 pkt, C – 2 pkt

3. Inne kryteria zawarte we wniosku aplikacyjnym:

 • czołowe lokaty w konkursach – 1 pkt,
 • zaangażowanie w działalność kół naukowych – 1pkt,
 • działalność w samorządzie – 1 pkt,
 • wolontariat – 1 pkt.

Wraz z wnioskiem student dostarcza kserokopię dokumentów poświadczających spełnienie powyższych kryteriów.

Informacje o wynikach rekrutacji będą przesyłane mailem do uczestników naboru. Osoby, które zakwalifikują się do projektu podpiszą umowę stażową. Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy zostaną zakwalifikowani na staż będą mieli pierwszeństwo w wyborze firmy.

Dokumenty należy składać w dziekanacie WIZ u mgr Marty Kościuk w godzinach pracy dziekanatu (kontakt 85 746-98-13, staze-zarzadzanie [at] pb.edu.pl).

Planowane terminy rekrutacji

 • I rekrutacja 13.03.2018 r. – 27.03.2018 r. – dla obecnych studentów IV sem. II stopnia i VI sem. I stopnia
 • II rekrutacja luty – marzec 2019 – dla obecnych studentów II sem. II stopnia i IV sem. I stopnia

 

DOKUMENTY

Decyzja w spr zakwalifikowania załącznik nr1a

Dziennik stażu I stopien

Dziennik stażu II stopien

Indywidualny prog staży załącznik nr3

Lista obecności załącznik nr5

Nota księgowa załącznik nr7

Oświadczenie do umowy o staż

Raport końcowy opiekuna zarz I stopnia

Raport końcowy opiekuna zarz II stopnia

REGULAMIN PROJEKTU

Umowa o staż załącznik nr2

Wniosek stażowy załącznik nr1

Wstępne badanie kompet I stopnień

Wstępne badanie kompet II stopień

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.