Wydział Inżynierii Zarządzania

Kadra

Joanna M. Moczydłowska

Doktor habilitowana w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, doktor w dyscyplinie psychologia. Profesor na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Wykładowca na studiach Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i MBA w ochronie zdrowia w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doświadczony doradca personalny, konsultant i trener biznesu. Zainteresowania naukowe: zarządzanie kapitałem ludzkim, zachowania organizacyjne, wykorzystanie psychologii w zarządzaniu. Współautorka bestsellerów wydawnictwa DIFIN: „Nowe koncepcje zarządzania ludźmi”, „Zarządzanie zasobami ludzkimi” i „Zachowania organizacyjne”.

 

Marek Blim

Mgr inż. elektronik, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej (1970r); dr nw. Akademii Sztabu Generalnego WP (1982r). Od 2001 roku pułkownik w stanie spoczynku. Były adiunkt i wykładowca: ASG WP, SW UMCS Lublin, WEL WAT, TSWL Zamość, WWSI Warszawa. Aktualny wykładowca akademicki: ISE WEL WAT, ISOP/WZ Politechniki Warszawskiej, WZ AGH w Krakowie; ISEP Politechniki Warszawskiej, Akademia Biznesu i Finansów ‘VISTULA’ w Warszawie. Europejski menedżer systemu zarządzania jakością EOQ (lata 2004-2012) oraz (ciągle od 2001 roku) certyfikowany audytor systemów jakości i zarządzania bezpieczeństwem informacji (PCBC; BSI, DNV, TüV Rheinland Polska), Rzeczoznawca systemów technicznej ochrony osób i mienia oraz zarządzania bezpieczeństwem (od 2005 roku) – członek Biura Usług Rzeczoznawczych i Konsultingowych Stowarzyszenia POLALARM. Były biegły sądowy z zakresu ochrony i systemów bezpieczeństwa informacji niejawnych (lata 2002-2007). Posiada poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „Tajne”, oraz zaświadczenie o specjalistycznym szkoleniu dla administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jest projektantem systemów ochrony i kwalifikowanym pracownikiem zabezpieczenia technicznego.

 

Agata Lasota-Jądrzak

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. W 2016 roku, na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie obroniła rozprawę doktorską pt.: Wpływ jakości informacji na skuteczność funkcjonowania organizacji zhierarchizowanej. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku zarządzanie kryzysowe. Od blisko 16 lat zawodowo związana z ochroną informacji prawnie chronionych. Od 2006 pełni funkcję Pełnomocnika Komendanta Miejskiego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych a od 2009 stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu. Zaangażowana w działalność społeczną, gdzie za wkład w popularyzację wiedzy o ochronie informacji prawnie chronionych uzyskała tytuł eksperta Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych. Autorka wielu publikacji dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania kryzysowego oraz ochrony informacji niejawnych.

 

Joanna Szydło

Doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Ukończyła filozoficzne studnia o specjalizacji: teoria komunikacji. Zainteresowania naukowe: etyka w zarządzaniu, wartości i postawy, komunikacja interpersonalna, komunikacja międzykulturowa, kultura organizacyjna. Autorka kilkunastu publikacji odnoszących się do zagadnień kulturowych w organizacji.

 

Sylwia Czub-Kiełczewska

Specjalista do spraw ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, szkoleniowiec, akredytowany audytor wewnętrzny ISO 27001. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji procesów bezpieczeństwa danych. Jest to nie tylko jej praca, ale także pasja: prowadzi popularnego bloga Sylwia Czub bloguje o danych osobowych (sylwiaczub.pl), jest ekspertem w portalu o podatkach, prawie i księgowości infor.pl. Przez ponad 7 lat była związana zawodowo z Instytutem Książki, w którym koordynowała procesy bezpieczeństwa danych, dzięki czemu specyfika pracy instytucji publicznych jest jej bardzo dobrze znana. Przeprowadziła ponad 100 szkoleń ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. Od 2014 roku prowadzi stałą kolumnę poświęconą ochronie danych osobowych w praktyce w branżowym czasopiśmie „Bibliotekarz”. Autorka książki „ABC ochrony danych osobowych w bibliotece”. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na wydziale Prawa i Administracji UKSW. Prowadzi działalność doradczą w zakresie wspierania procesów bezpieczeństwa informacji, zachowania poufności, w szczególności danych osobowych w podmiotach publicznych i prywatnych (agencje reklamowe, spółki badawcze, spółki technologiczne). Pełni rolę zewnętrznego Administratora Bezpieczeństwa Informacji w grupie kapitałowej MEDIACAP SA.

 

Konrad Gałaj-Emiliańczyk

Prawnik, administrator bezpieczeństwa informacji, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301. Wykładowca licznych konferencji i seminariów, samodzielnie przeprowadził ponad 100 otwartych szkoleń i warsztatów dla administratorów bezpieczeństwa informacji. Zawodowo zajmuje się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji, oraz sporządzaniem opinii prawnych. Odpowiedzialny za bezpieczeństwo informacji w kilkunastu podmiotach.

 

Dariusz Gromadka

Absolwent studiów dziennych na Heriot-Watt University w Edynburgu (ukończone w roku 1996 na kierunku Elektronika i Elektrotechnika ze specjalnością Systemy Telekomunikacyjne). Wieloletni ekspert z zakresu wykrywania cyberprzestępczości oraz nadużyć telekomunikacyjnych i gospodarczych. Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej (polski oraz amerykański certyfikat CICA), biegły skarbowy, biegły sądowy z zakresów: informatyki śledczej, telekomunikacji i analiz ekonomicznych inwestycji. Od 13 lat wykonuje opinie na zlecenie sądów, prokuratur, jednostek Policji, CBA, CBŚ, ABW, urzędów skarbowych oraz podmiotów prywatnych. Samodzielnie oraz zespołowo wykonał kilkadziesiąt audytów i testów penetracyjnych systemów komputerowych, telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych dla organów wymiaru sprawiedliwości, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ministerstw i podmiotów prywatnych. Prowadzi również szkolenia z powyższych zakresów dla audytorów wewnętrznych, prokuratorów i funkcjonariuszy Policji oraz członków zarządów i innych osób decyzyjnych w różnych jednostkach organizacyjnych. Wykładał również na warszawskich uczelniach wyższych na studiach podyplomowych dla kontrolerów i audytorów wewnętrznych. Wielokrotnie występował jako prelegent oraz panelista na krajowych i międzynarodowych konferencjach. W roku 2016 ustanowiony został stałym mediatorem sądowym przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku w sprawach: cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, dot. zamówień publicznych, technicznych oraz międzynarodowych. Posiada poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: ŚCIŚLE TAJNE, ESA TOP SECRET, EU TOP SECRET, COSMIC TOP SECRET (NATO).

 

Katarzyna Wardzińska

Ukończyła Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej ze specjalnością informatyka gospodarcza. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku matematyka. Obecnie IOD w jednej ze spółek komunalnych oraz właściciel firmy zajmującej się doradztwem w zakresie ochrony danych osobowych. Prowadzi audyty, szkolenia oraz pomaga w budowie i wdrażaniu systemu ochrony danych osobowych. Była koordynatorem wstępnych prac wdrożeniowych RODO na Politechnice Białostockiej i w kilku innych podmiotach (firma handlowa, spółka miejska). Posiada certyfikat Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001:2013. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w obszarze rozwiązań informatycznych oraz bezpieczeństwa danych, w tym ostatnio m.in. „Inspektor Ochrony Danych w instytucji publicznej i firmie”, „Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz analiza ryzyka”. Od 2006 r. związana z Politechniką Białostocką. Pracowała w zespole ds. informatyzacji uczelni. Była administratorem zintegrowanego systemu zarządzania, administratorem bezpieczeństwa informacji oraz pełniła obowiązki kierownika Uczelnianego Centrum Informatycznego. Wieloletni nauczyciel akademicki na Wydziale Zarządzania przedmiotów m.in. informatyka w zarządzaniu, informatyka w logistyce, prognozowanie i symulacje, ocena efektywności działań, rachunek produktywności, informatyczne systemy zarządzania, dedykowane rozwiązania IT. Entuzjastka zdobywania wiedzy, dzielenia się nią oraz inspirowania ludzi do rozwoju.

 

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.