Wydział Inżynierii Zarządzania

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych

O studiach

Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych stanowią odpowiedź na zmiany wynikające z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zaczęło obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r. Wprowadziło ono wiele zmian w odniesieniu do wszystkich podmiotów, które gromadzą i przetwarzają dane osobowe. Rozporządzenie wymusza także obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD), w przypadku gdy „przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny lub główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania podmiotów danych na dużą skalę, a także główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę danych osobowych szczególnych kategorii”. 

Proponowane studia podyplomowe mają charakter praktyczny, odpowiadając jednocześnie na zmiany zachodzące w prawodawstwie międzynarodowym i krajowym w zakresie ochrony danych. Studia prowadzone będą przez praktyków i ekspertów oraz doświadczonych naukowców zajmujących się problematyką ochrony danych.

Adresaci

Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych skierowane są do:

 • pracowników administracji samorządowej i rządowej,
 • pracowników instytucji publicznych,
 • pracowników służb mundurowych,
 • pracowników przedsiębiorstw zatrudnionych na stanowiskach związanych z ochroną danych,
 • osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa informacji.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów.

Świadectwo i certyfikat

Absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych otrzyma świadectwo ukończenia studiów wydane przez Politechnikę Białostocką.

Słuchacze Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych uzyskają dodatkowe kwalifikacje audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001 potwierdzone certyfikatem wydanym przez zewnętrzną firmę certyfikującą.

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych posiada:

 • wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie ochrony danych osobowych niezbędne do wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD),
 • niezbędne przygotowanie do pracy na stanowiskach związanych z ochroną informacji niejawnych i udostępnianiem informacji publicznej,
 • umiejętności z zakresu ochrony i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
  w działalności instytucji publicznych i sektora prywatnego,
 • wiedzę w zakresie funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na gruncie prawa międzynarodowego i polskiego,
 • umiejętności w zakresie stosowania metod i środków ochrony informacji.

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest dostarczenie:

 • podania o przyjęcie na studia podyplomowe Kwestionariusz ZBI-IOD
 • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza
 • dowodu wniesienia opłaty wpisowej   

Limit miejsc wynosi 30 osób. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu na Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych pracy decyduje kolejność zgłoszenia.

Koszt dwusemestralnych Studiów Podyplomowych wynosi 4 300 zł. Opłata wpisowa – dodatkowo 100 zł (obejmuje także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów). 

Rekrutacja trwa do 25 października 2019 roku.

Terminarz zjazdów będzie dostępny po zakończeniu rekrutacji.

Opłaty za studia należy wnosić na konto:
Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
PeKaO S.A. 12124011541111000021487734 z dopiskiem
„Wydział Inżynierii Zarządzania, Studia Podyplomowe ZBI IOD” (z podaniem imienia i nazwiska)            

Program studiów oraz sylwetki wykładowców znajdują się w zakładkach Kadra oraz Organizacja i program studiów.
 

Dane kontaktowe

Rekrutacja – przyjmowanie dokumentów
mgr Iwona Troc
857469825
Sekretariat Prodziekanów, budynek Dziekanat, I piętro, p. 104 DZ
Godziny pracy: 8.00-15.00 (poniedziałek – piątek)
 
Kierownik studiów
dr Danuta Szpilko
857469831, 734483757
d.szpilko [at] pb.edu.pl

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.