Wydział Inżynierii Zarządzania

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych

O studiach

Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych stanowią odpowiedź na zmiany wynikające z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zaczęło obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r. Wprowadziło ono wiele zmian w odniesieniu do wszystkich podmiotów, które gromadzą i przetwarzają dane osobowe. Rozporządzenie wymusza także obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD), w przypadku gdy „przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny lub główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania podmiotów danych na dużą skalę, a także główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę danych osobowych szczególnych kategorii”. 

Proponowane studia podyplomowe mają charakter praktyczny, odpowiadając jednocześnie na zmiany zachodzące w prawodawstwie międzynarodowym i krajowym w zakresie ochrony danych. Studia prowadzone będą przez praktyków i ekspertów oraz doświadczonych naukowców zajmujących się problematyką ochrony danych.

Adresaci

Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych skierowane są do:

 • pracowników administracji samorządowej i rządowej,
 • pracowników instytucji publicznych,
 • pracowników służb mundurowych,
 • pracowników przedsiębiorstw zatrudnionych na stanowiskach związanych z ochroną danych,
 • osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa informacji.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów.

Świadectwo i certyfikat

Absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych otrzyma świadectwo ukończenia studiów wydane przez Politechnikę Białostocką.

Uczestnicy Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych uzyskają dodatkowe kwalifikacje audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001 potwierdzone certyfikatem wydanym przez zewnętrzną firmę certyfikującą.

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych posiada:

 • wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie ochrony danych osobowych niezbędne do wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD),
 • niezbędne przygotowanie do pracy na stanowiskach związanych z ochroną informacji niejawnych i udostępnianiem informacji publicznej,
 • umiejętności z zakresu ochrony i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
  w działalności instytucji publicznych i sektora prywatnego,
 • wiedzę w zakresie funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na gruncie prawa międzynarodowego i polskiego,
 • umiejętności w zakresie stosowania metod i środków ochrony informacji.

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest dostarczenie:

 • podania o przyjęcie na studia podyplomowe  Podanie  (DOCX, 28 KB)
 • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza.

Limit miejsc wynosi 30 osób. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu na Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych pracy decyduje kolejność zgłoszenia.

Koszt dwusemestralnych Studiów Podyplomowych wynosi 4 600 zł.


Rekrutacja trwa do 31 stycznia 2022 roku.

Terminarz zjazdów będzie dostępny po zakończeniu rekrutacji.


Opłaty za studia należy wnosić na konto:

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
PeKaO S.A. 12124011541111000021487734 z dopiskiem
„Wydział Inżynierii Zarządzania, Studia Podyplomowe ZBI IOD” (z podaniem imienia i nazwiska)            


Program studiów oraz sylwetki wykładowców znajdują się w zakładkach 
Kadra oraz Organizacja i program studiów.

Uwaga! W przypadku utrzymującego się stanu epidemii w Polsce w związku z pandemią COVID-19 przewiduje się ewentualne prowadzenie zajęć w formie zdalnej.

Dane kontaktowe

Rekrutacja – przyjmowanie dokumentów
mgr Barbara Tomczyk
857467473
Sekretariat Prodziekanów, budynek Dziekanat, I piętro, p. 104 DZ
Godziny pracy: 8.00-15.00 (poniedziałek – piątek)
 
Kierownik studiów
dr Danuta Szpilko
857467468, 734483757
d.szpilko [at] pb.edu.pl

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.