Wydział Inżynierii Zarządzania

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

O studiach

Cel studiów   

Celem Studiów Podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest kształcenie na poziomie podyplomowym pracowników służb bhp oraz osób zainteresowanych problematyką zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wydział Inżynierii Zarządzania uzyskał zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie Studiów Podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla:

  • inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • starszych inspektorów do spraw bhp,
  • specjalistów, starszych specjalistów, głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • pracowników kierujących wieloosobowymi komórkami bhp,
  • właścicieli, kadry kierowniczej oraz pracowników firm zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym także wdrażaniem systemu zarządzania bhp.

Korzyści dla słuchacza

Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje pozwalające zajmować stanowiska pracy w służbie bhp oraz pozwolą na pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania bhp.

Uzyskane kwalifikacje pozwolą uczestnikom na spełnienie wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 246, poz. 2468) wprowadzającego obowiązek ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników służb bhp.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów będą miały charakter ekonomiczny, zarządczy i technologiczny. Nie zostaną pominięte także aspekty społeczne i etyczne zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

Studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów przewidzianych planem studiów. Łącznie student może uzyskać 30 punktów ECTS w trakcie 2 semestrów studiów podyplomowych.
 
1. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:
    a) bardzo dobry – 5,0,
    b) dobry plus –     4,5
    c) dobry – 4,0
    d) dostateczny plus – 3,5
    e) dostateczny – 3,0
    f) niedostateczny- 2,0
 
Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów, którym jest średnia ważona obliczona według wzoru podanego w paragrafie 5 ust. 11 i 12 Regulaminu Studiów Podyplomowych obowiązującego w PB.

Świadectwa i certyfikaty

Absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy otrzyma świadectwo ukończenia studiów wydane przez Politechnikę Białostocką.

Słuchacze Studiów Podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy będą mogli uzyskać dodatkowe kwalifikacje audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy potwierdzone certyfikatem.

 

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.