Wydział Inżynierii Zarządzania

Kadra

Obsada kadrowa zajęć na
XXXIII Edycji Studiów Podyplomowych
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
    

  

dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. nzw. (Politechnika Białostocka)  

Doktor habilitowana w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, doktor w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia. Profesor na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania. Wykładowca na studiach Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i MBA w ochronie zdrowia w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doświadczony doradca personalny, konsultant i trener biznesu. Zainteresowania naukowe: zarządzanie kapitałem ludzkim, zachowania organizacyjne, wykorzystanie psychologii w zarządzaniu. Autorka i współautorka bestsellerów wydawnictwa DIFIN: „Nowe koncepcje zarządzania ludźmi”, „Zarządzanie zasobami ludzkimi” i „Zachowania organizacyjne” oraz ponad innych 150 publikacji naukowych.

 

 dr hab. Agata Lulewicz-Sas (Politechnika Białostocka)  

Doktor habilitowana w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Zainteresowania naukowe obejmują trzy obszary: (1) koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; (2) zintegrowany system zarządzania obejmujący system zarządzania jakością według normy ISO 9001, system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-N 18001; (3) wartościowanie działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa poprzez badania ewaluacyjne. Autorka monografii wydanej w 2016 roku na temat Ewaluacja społecznie odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw.

dr Mirosława Czerniawska (Politechnika Białostocka)  

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, mgr psychologii, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Nauk Społecznych Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. Zainteresowana naukowe: psychologia, psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka, zmiany mentalności, psychologiczna problematyka wartości i postaw; Autorka czterech monografii oraz osiemdziesięciu artykułów i rozdziałów w książkach; Aktualnie prowadzone zajęcia: psychologia, psychologia w zarządzaniu, psychologia w turystyce.

 

 

mgr Jacek Jankowski (Państwowa Inspekcja Pracy)  

Inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy od 23 lat. Praktyk w zakresie prawa pracy i jego stosowania w codziennej działalności pracodawców i pracowników. Specjalizacja w zakresie przepisów Karty Nauczyciela i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Autor cyklu 3 artykułów dotyczących przepisów Karty Nauczyciela.

mgr Janusz Konrad (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)

Waldemar Kulesza

Kierownik Oddziału Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białymstoku; decyzją Ministra Zdrowia specjalista w dziedzinie zdrowia środowiskowego. W pracy zawodowej specjalizujący się w następującej problematyce: profilaktyka chorób zawodowych; fizyczne, chemiczne, biologiczne i wynikające ze sposobu wykonywania pracy zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy; bezpieczeństwo chemiczne w zakresie przestrzegania warunków, zakazów i ograniczeń w produkcji, imporcie, obrocie i stosowaniu substancji i mieszanin chemicznych niebezpiecznych; zagrożenia zdrowia ludzi, wynikające z działania produktów biobójczych, środków powierzchniowo czynnych, detergentów; zwalczanie niedozwolonego obrotu i produkcji substancji psychoaktywnych – dopalaczy.

mgr Mirosław Maciejski (F.P.H.U. „DORADO” Specjalistyczne Centrum Szkolenia Ochrony Przeciwpożarowej, BHP i Ochrony Środowiska)
 
Magister prawa (Uniwersytet Warszawski w Białymstoku). Absolwent studiów podyplomowych: Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku); Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Radomiu (Wyższa Inżynierska Szkoła w Radomiu); Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych (Uniwersytet w Białymstoku). Kapitan pożarnictwa (Szkoła Pożarnicza PSP w Poznaniu). Główny Specjalista ds. BHP (Specjalistyczne Centrum Doradztwa Personalnego, Szkolenia BHP, P.POŻ. i Ochrony Środowiska „DORADO”). Konsultant w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (Centralny Instytut Ochrony Pracy Warszawa).Przez 14 lat pracownik Państwowej Straży Pożarnej (Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej). Audytor Wiodący Polskie Centrum Certyfikacji systemów ISO 9001,18001,14001. Instruktor Obrony Cywilnej.

mgr inż. Krzysztof Rogoziński (Przedsiębiorstwo Doradczo-Szkoleniowe „Ergos-bhp” Krzysztof Rogoziński)

Główny Specjalista ds. BHP. Inspektor ochrony przeciwpożarowej SGSP w Warszawie. Instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej.
Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, magister inżynier w specjalności Inżynierii Bezpieczeństwa i Komputerowe Wspomaganie Projektowania oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania BHP. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Kadr i Płac w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Absolwent studium nauczycieli przedmiotów zawodowych. Auditor wiodący Systemu Zarządzania BHP OHSAS 18001 – SGS Polska Sp. z o.o. Praktyk. W służbie BHP od 17 lat, od 10 lat własna działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia szkoleń oraz sprawowania nadzoru bhp, ppoż. Współpracownik – inspektor firmy SEKA S.A. Autor artykułów w czasopismach branżowych, m.in. „Przyjaciel przy Pracy”.

mgr Sylwia Czub-Kiełczewska

Ekspert do spraw ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, szkoleniowiec, certyfikowany audytor wewnętrzny PN-ISO/IEC 27001. Wykładowca akademicki. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji procesów bezpieczeństwa danych. Jest to nie tylko jej praca, ale także pasja: prowadzi popularnego bloga Sylwia Czub bloguje o danych osobowych (sylwiaczub.pl), jest ekspertem w portalu o podatkach, prawie i księgowości infor.pl. Przez ponad 6 lat była związana zawodowo z Instytutem Książki, w którym koordynowała procesy bezpieczeństwa danych. Przeprowadziła kilkaset szkoleń ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. Od 2014 roku prowadzi stałą kolumnę o ochronie danych osobowych w branżowym czasopiśmie „Bibliotekarz”. Obecnie wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem procesy ochrony informacji w spółkach kapitałowych, agencjach reklamowych, jednostkach samorządowych. Świadczy także usługi zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych.

inż. Waldemar Krupa (SEKA)  

Inżynier, inspektor ochrony przeciwpożarowej (uprawnienia uzyskane w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie); ukończył studia podyplomowe w zakresie „Organizacji i Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy” w Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej oraz studia podyplomowe – „Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy” – w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku. Główny Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy posiadający 23-letnie doświadczenie w służbie bhp. Auditor wiodący Systemu Zarządzania BHP OHSAS 18001 – SGS Polska Sp. z o.o., w 2013 r. certyfikowany przez International Register of Certificated Auditors. Wykonuje zadania służby bhp w firmie produkującej zaawansowaną elektronikę przemysłową – PLUM Sp. z o.o. w Ignatkach, posiadającą certyfikowany przez BSI, zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Współpracownik firmy SEKA S.A. na terenie województwa podlaskiego wykonujący, na zasadzie outsourcingu, zadania służby bhp w firmach różnych branż. W ramach współpracy z SEKA SA prowadzi szkolenia okresowe bhp dla wszystkich grup stanowisk w różnorodnych firmach. Ekspert w zakresie oceny ryzyka zawodowego, wypadków przy pracy, metod pracy służby bhp oraz metodyki szkolenia w dziedzinie bhp. Uczestniczy w audytach systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na zlecenia zakładów współpracujących z SEKA S.A.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.