Wydział Inżynierii Zarządzania

Zarządzanie i inżynieria usług

Cel praktyk

Integracja ogólnej wiedzy teoretycznej z obszaru nauk technicznych i społecznych z praktyką poprzez poznanie wybranych aspektów zarządzania i inżynierii usług w organizacji działającej w warunkach rynkowych. Nabycie umiejętności zawodowych pozwalających na rozwiązywanie problemów wynikających z charakteru działalności organizacji i jej otoczenia. Doskonalenie umiejętności i kompetencji społecznych. Stworzenie możliwość gromadzenia materiałów oraz wiedzy i doświadczenia niezbędnego do napisania pracy dyplomowej.

 Wymiar praktyk

Praktyki na kierunku Zarządzanie i inżynieria usług realizowane są minimum 3 miesiące (360h). Realizację praktyk można rozpocząć po zakończeniu zajęć dydaktycznych 4 semestru studiów. Praktyki muszą zostać zrealizowane do końca ostatniego semestru studiów. Istnieje możliwość realizowania praktyk w maksymalnie dwóch organizacjach. Praktyki można realizować w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych lub w trakcie trwania roku akademickiego z zachowaniem wymiaru praktyk.

Przed rozpoczęciem praktyk

Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z regulaminem praktyk, celem praktyk, zakładanymi efektami kształcenia i metodami ich weryfikacji, dokumentami niezbędnymi do zaliczenia praktyk.

Zakres praktyk powinien być zgodny z realizowanym planem studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria usług oraz stwarzać możliwość gromadzenia materiałów oraz wiedzy i doświadczenia niezbędnego do napisania pracy dyplomowej. Efektem praktyk może być portfolio, projekt np. nowej usługi.

Przed odbyciem praktyki należy opiekunowi praktyk dostarczyć:

 • zatwierdzenie miejsca i planu praktyk,
 • indywidualny program praktyk,
 • umowę,
 • ksero ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Szczegółowy indywidualny program praktyk powinien obejmować zagadnienia pozwalające na osiągniecie założonych efektów kształcenia. Programu praktyk powinien umożliwić m.in.:

 • zapoznanie się z przepisami i wymaganiami BHP ogólnymi i specjalistycznymi obowiązującymi w danej organizacji/przedsiębiorstwie;
 • poznanie struktury organizacyjnej, zakresu i formy działania organizacji/przedsiębiorstwa;
 • poznanie mikro i makro-otoczenia danej organizacji;
 • włączenie się w proces funkcjonowania przedsiębiorstwa/organizacji;
 • zastosowanie zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej w praktyce (np. umiejętności analizy i oceny zaimplementowanych rozwiązań, sugerowania usprawnień, syntezy informacji z różnych źródeł, formułowania wniosków itp.);
 • wykazanie się odpowiedzialnością, samodzielnością, umiejętnością zorganizowania pracy;
 • doskonalenie kompetencji interpersonalnych, nawiązanie kontaktów zawodowych.

Dokumenty niezbędne przed odbyciem praktyk, studenci zobowiązani są przekazać opiekunowi praktyk co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem praktyki, nie później niż do 20 czerwca w przypadku praktyk letnich.

Zasady zaliczenia praktyk

Warunkiem zaliczenia jest zrealizowanie wymaganej liczby godzin praktyk w zatwierdzonym miejscu praktyk, wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie praktyk oraz osiągniecie założonych efektów kształcenia. Dostarczenie prawidłowo wypełnionych i potwierdzonych dokumentów:

 • dziennika praktyk,
 • zaświadczenia o zrealizowanych praktykach,
 • raportu końcowego.

Dokumenty z realizacji praktyk studenckich, które odbywały się w danym roku akademickim należy dostarczyć opiekunowi praktyk najpóźniej do końca października.

Pliki do pobrania

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH_I stopień_profil praktyczny

dziennik_praktyk-1

indywidualny_program_praktyk

raport koncowy

umowa

zaswiadczenie

zatwierdzenie miejsca i planu praktyk

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.