Wydział Inżynierii Zarządzania

Zarządzanie i inżynieria usług

Cel praktyk

 • Integracja ogólnej wiedzy teoretycznej z obszaru nauk technicznych i społecznych zdobytej w toku studiów z praktyką poprzez poznanie wybranych aspektów zarządzania i inżynierii usług w organizacji działającej w warunkach rynkowych.
 • Zdobycie praktycznej umiejętności rozwiązywania problemów wynikających z charakteru działalności organizacji i jej otoczenia.
 • Nawiązanie kontaktów zawodowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji społecznych.
 • Stworzenie możliwości gromadzenia materiałów oraz wiedzy i doświadczenia niezbędnego do napisania pracy dyplomowej.

Wymiar praktyk

Praktyki na kierunku Zarządzanie i inżynieria usług realizowane są minimum 3 miesiące (360h) lub 6 miesięcy (720h). Wymiar praktyk określa plan studiów. Praktyki muszą zostać zrealizowane do końca ostatniego semestru studiów. Istnieje możliwość realizowania praktyk w dwóch organizacjach. Praktyki można realizować w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych lub w trakcie trwania roku akademickiego z zachowaniem wymiaru praktyk.

Zasady realizacji praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie i inżynieria usług

Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z regulaminem praktyk, celami praktyk, zakładanymi efektami kształcenia i metodami ich weryfikacji, dokumentami niezbędnymi do zaliczenia praktyk.

Zakres praktyk powinien być zgodny z realizowanym planem studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria usług oraz stwarzać możliwość gromadzenia materiałów oraz wiedzy i doświadczenia niezbędnych do napisania pracy dyplomowej. Pożądane jest, aby efektem praktyk było portfolio, projekt np. nowej usługi, itp.

Przed rozpoczęciem praktyk należy:

 1. Uzyskać zatwierdzenie miejsca i programu praktyk studenckich od opiekuna praktyk na uczelni na podstawie opracowanego indywidualnego programu praktyk.
 2. Dostarczyć podpisaną przez przedsiębiorstwo/organizację przyjmującą na praktyki umowę (3 egzemplarze).
 3. Okazać ubezpieczenie NNW na czas trwania praktyk.

Indywidualny program praktyk powinien obejmować zagadnienia pozwalające na osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Program praktyk powinien umożliwić m.in.:

 • zapoznanie się z przepisami i wymaganiami BHP ogólnymi i specjalistycznymi obowiązującymi w danej organizacji/przedsiębiorstwie;
 • poznanie struktury organizacyjnej, zakresu i formy działania organizacji/przedsiębiorstwa;
 • poznanie mikro i makro-otoczenia danej organizacji;
 • włączenie się w proces funkcjonowania przedsiębiorstwa/organizacji;
 • zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybranym kierunkiem;
 • zastosowanie zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej w praktyce (np. umiejętności analizy i oceny zaimplementowanych rozwiązań, sugerowania usprawnień, syntezy informacji z różnych źródeł, formułowania wniosków itp.);
 • wykazanie się odpowiedzialnością, samodzielnością, umiejętnością zorganizowania pracy;
 • doskonalenie kompetencji interpersonalnych, nawiązanie kontaktów zawodowych.

Dokumenty niezbędne przed odbyciem praktyk studenci zobowiązani są przekazać opiekunowi praktyk co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki.

 

Po zakończeniu praktyk należy:

Dostarczyć następujące dokumenty:

 • dziennik praktyk uzupełniany odnośnie każdego dnia odbywania praktyk,
 • zaświadczenie o zrealizowanych praktykach,
 • raport końcowy opiekuna praktyk w organizacji/przedsiębiorstwie,
 • raport końcowy studenta.

Warunkiem zaliczenia jest zrealizowanie wymaganej liczby godzin praktyk w zatwierdzonym miejscu praktyk, wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie praktyk oraz osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Dostarczenie prawidłowo wypełnionych i potwierdzonych dokumentów. Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun praktyk na uczelni.

Praca zawodowa studenta może zostać zaliczona jako praktyki studenckie przez dziekana, jeżeli wykonuje on pracę zgodną z kierunkiem studiów. W takim wypadku należy przygotować:

 • podanie do dziekana o zaliczenie pracy zawodowej jako praktykę, do którego należy załączyć ksero umowy o pracę;
 • szczegółowy zakres obowiązków zawodowych, jeżeli nie jest wyszczególniony w umowie (na formularzu indywidualnego programu praktyk);
 • dziennik praktyk wskazujący na zakres realizowanych zadań i czynności w trakcie pracy zawodowej;
 • zaświadczenie o realizowanej pracy zawodowej

 

Pliki do pobrania

REGULAMIN_PRAKTYK_STUDENCKICH_I_stopień_profil-praktyczny

dziennik_praktyk

indywidualny_program_praktyk

Raport_koncowy-studenta-ZiIU

Umowa-o-praktyki

zaswiadczenie

Raport_koncowy-opiekuna_z_przedsiebiorstwa-ZiIU

Klauzula do umowy

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.