Wydział Inżynierii Zarządzania

Zarządzanie i inżynieria usług

Cel praktyk

 • Integracja ogólnej wiedzy teoretycznej z obszaru nauk technicznych i społecznych zdobytej w toku studiów z praktyką poprzez poznanie wybranych aspektów zarządzania i inżynierii usług w organizacji działającej w warunkach rynkowych.
 • Zdobycie praktycznej umiejętności rozwiązywania problemów wynikających z charakteru działalności organizacji i jej otoczenia.
 • Nawiązanie kontaktów zawodowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji społecznych.
 • Stworzenie możliwości gromadzenia materiałów oraz wiedzy i doświadczenia niezbędnego do napisania pracy dyplomowej.

Wymiar praktyk

Praktyki na kierunku Zarządzanie i inżynieria usług realizowane są minimum 6 miesięcy (720h).

Przed rozpoczęciem praktyk należy:

 1. Dostarczyć podpisaną przez przedsiębiorstwo/organizację przyjmującą na praktyki umowę (3 egzemplarze) oraz Załącznik nr 1: Zatwierdzenie miejsca i planu praktyk studenckich.
 2. Okazać ubezpieczenie NNW na czas trwania praktyk w przypadku odbywania praktyk w czasie trwania roku akademickiego. W okresie wakacji student ubezpieczany jest przez uczelnię pod warunkiem wpisania się na listę w terminie wskazanym przez opiekuna praktyk.

Praca zawodowa studenta może zostać zaliczona jako praktyki studenckie przez dziekana, jeżeli wykonuje on pracę zgodną z kierunkiem studiów. W takim wypadku należy przygotować:

Zasady realizacji praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie i inżynieria usług

Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z regulaminem praktyk, celami praktyk, zakładanymi efektami kształcenia i metodami ich weryfikacji, dokumentami niezbędnymi do zaliczenia praktyk.

Zakres praktyk powinien być zgodny z realizowanym planem studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria usług oraz stwarzać możliwość gromadzenia materiałów oraz wiedzy i doświadczenia niezbędnych do napisania pracy dyplomowej. Pożądane jest, aby efektem praktyk było portfolio, projekt np. nowej usługi, itp.

Przed rozpoczęciem praktyk należy:

 1. Uzyskać zatwierdzenie miejsca i programu praktyk studenckich od opiekuna praktyk na uczelni na podstawie opracowanego indywidualnego programu praktyk.
 2. Dostarczyć podpisaną przez przedsiębiorstwo/organizację przyjmującą na praktyki umowę (3 egzemplarze).
 3. Okazać ubezpieczenie NNW na czas trwania praktyk (tylko w przypadku realizacji praktyk w czasie trwania zajęć dydaktycznych).

Indywidualny program praktyk powinien obejmować zagadnienia pozwalające na osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Program praktyk powinien umożliwić m.in.:

 • zapoznanie się z przepisami i wymaganiami BHP ogólnymi i specjalistycznymi obowiązującymi w danej organizacji/przedsiębiorstwie;
 • poznanie struktury organizacyjnej, zakresu i formy działania organizacji/przedsiębiorstwa;
 • poznanie mikro i makro-otoczenia danej organizacji;
 • włączenie się w proces funkcjonowania przedsiębiorstwa/organizacji;
 • zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybranym kierunkiem;
 • zastosowanie zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej w praktyce (np. umiejętności analizy i oceny zaimplementowanych rozwiązań, sugerowania usprawnień, syntezy informacji z różnych źródeł, formułowania wniosków itp.);
 • wykazanie się odpowiedzialnością, samodzielnością, umiejętnością zorganizowania pracy;
 • doskonalenie kompetencji interpersonalnych, nawiązanie kontaktów zawodowych.

Dokumenty niezbędne przed odbyciem praktyk studenci zobowiązani są przekazać opiekunowi praktyk co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki.

 

Po zakończeniu praktyk należy:

Dostarczyć następujące dokumenty:

 • dziennik praktyk uzupełniany odnośnie każdego dnia odbywania praktyk,
 • zaświadczenie o zrealizowanych praktykach,
 • raport końcowy opiekuna praktyk w organizacji/przedsiębiorstwie,
 • raport końcowy studenta.

Warunkiem zaliczenia jest zrealizowanie wymaganej liczby godzin praktyk w zatwierdzonym miejscu praktyk, wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie praktyk oraz osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Dostarczenie prawidłowo wypełnionych i potwierdzonych dokumentów. Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun praktyk na uczelni.

Praca zawodowa studenta może zostać zaliczona jako praktyki studenckie przez dziekana, jeżeli wykonuje on pracę zgodną z kierunkiem studiów. W takim wypadku należy przygotować:

 • podanie do dziekana o zaliczenie pracy zawodowej jako praktykę, do którego należy załączyć ksero umowy o pracę;
 • szczegółowy zakres obowiązków zawodowych, jeżeli nie jest wyszczególniony w umowie (na formularzu indywidualnego programu praktyk);
 • dziennik praktyk wskazujący na zakres realizowanych zadań i czynności w trakcie pracy zawodowej;
 • zaświadczenie o realizowanej pracy zawodowej.

 

Pliki do pobrania

REGULAMIN_PRAKTYK_STUDENCKICH_I_stopień_profil-praktyczny

dziennik_praktyk

indywidualny_program_praktyk

Raport_koncowy-studenta-ZiIU

Umowa-o-praktyki

zaswiadczenie

Raport_koncowy-opiekuna_z_przedsiebiorstwa-ZiIU

Klauzula do umowy

karta praktyk

Wniosek o uznanie pracy zawodowej

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.