Wydział Inżynierii Zarządzania

Pierwsza, historyczna obrona rozprawy doktorskiej online na PB

29-04-2020

Pierwsza – historyczna – przeprowadzona zdalnie publiczna obrona rozprawy doktorskiej miała miejsce wczoraj, 27 kwietnia, na Politechnice Białostockiej. Przed Komisją Doktorską na Wydziale Inżynierii Zarządzania stanęła mgr Aleksandra Maria Gulc. Temat jej pracy doktorskiej zyskał na znaczeniu w dobie pandemii koronawirusa: Relacyjny model systemu kształtowania jakości usług kurierskich w branży e-commerce.

Promotorem w przewodzie doktorskim była prof. Joanna Ejdys. Funkcję promotora pomocniczego pełniła dr inż. Anna Małgorzata Olszewska. Recenzentami byli: dr hab. Monika Dobska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. Politechniki Gdańskiej oraz prof. Maciej Urbaniak z Uniwersytetu Łódzkiego. Publiczną obronę rozprawy doktorskiej poprowadził przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości prof. Joanicjusz Nazarko.

Obrona rozprawy doktorskiej Aleksandry Gulc odbywała się w trybie elektronicznego porozumiewania się na odległość za pomocą aplikacji Mircosoft Teams. W Sali Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania w Kleosinie znajdowały się fizycznie cztery osoby: przewodniczący Komisji Doktorskiej, doktorantka, promotor oraz sekretarz Komisji.

W części jawnej obrony do transmisji online mogła dołączyć publiczność, za pośrednictwem udostępnionego w ogłoszeniu o obronie linku. Obrona cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 11 członków Komisji Doktorskiej, 3 recenzentów oraz 55 osób publiczności. W dyskusji nad rozprawą, oprócz recenzentów, wzięli udział członkowie Komisji oraz publiczność.

W części niejawnej posiedzenia podjęto dwie uchwały w trybie głosowania tajnego wykorzystując system do głosowania eSesja. Komisja jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Aleksandry Gulc. Jednogłośnie zaakceptowany został także wniosek o wyróżnienie tej rozprawy.

Warto dodać, że zgodnie z zapisami ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) obrady Komisji Doktorskiej były rejestrowane – z zapisem obrazu i dźwięku.

Promotor prof. Joanna Ejdys, dziękując recenzentom za wnioski o wyróżnienie rozprawy, a doktorantce za rzetelność i pracowitość w przygotowywaniu oraz doskonałe wystąpienie podczas publicznej obrony, nie ukrywała swojego zadowolenia i dumy ze swojej naukowej podopiecznej. Podkreślała jednocześnie, że to nowy rozdział w działalności naukowej Politechniki Białostockiej.

Przewodniczący Rady Dyscypliny prof. Joanicjusz Nazarko wyraził przekonanie, że elementy zdalnej komunikacji wejdą już na stałe zarówno do organizacji pracy formalnych posiedzeń ciał kolegialnych uczelni, jak i do sposobu pracy zespołów naukowych. Dodał jednocześnie, że bezpośrednie kontakty z innymi ludźmi pozostają dla niego samoistną wartością.

Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania, dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB stwierdziła, że tego typu wydarzenie ważne w skali Wydziału oraz Uczelni jest symptomem zmian, przed jakimi staje całe szkolnictwo wyższe. Ważne jest, że tak istotne wydarzenia są inicjowane właśnie na Politechnice Białostockiej.

Pierwsze egzaminy dyplomowe on-line

Warto podkreślić, że na Wydziale Inżynierii Zarządzania PB już 8 kwietnia 2020 r. odbyły się pierwsze zdalne obrony prac inżynierskich. Do egzaminu dyplomowego przystąpiło 10 studentów kierunku logistyka pierwszego stopnia studiów stacjonarnych.

Egzamin dyplomowy odbył się przed komisją powołaną przez Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania, w skład której weszli: dr hab. Katarzyna Czerewacz-Filipowicz, prof. PB – przewodnicząca komisji, prof. Leonas Ustinovicius, prof. Stanisław Walukiewicz, dr inż. Maciej Dobrzyński, dr Katarzyna Anna Kuźmicz, dr Urszula Ryciuk, dr Julia Siderska, dr Danuta Szpilko.

Do zdalnego przeprowadzenia egzaminu dyplomowego została wykorzystana platforma internetowa ZOOM. W trakcie wirtualnego spotkania każdy ze studentów indywidualnie przedstawił przygotowaną prezentację multimedialną zawierającą m. in. temat, cele, zakres, uzyskane wyniki i wnioski dotyczące przygotowanej pracy inżynierskiej. Następnie dyplomant odpowiadał na zadane przez członków komisji pytania dotyczące pracy dyplomowej oraz pytania egzaminacyjne związane z kierunkiem studiów.

Po wszystkich wystąpieniach członkowie komisji egzaminacyjnej udali się na wirtualne obrady. Na zakończenie dyplomanci ponownie zostali zaproszeni na wirtualne spotkanie, podczas którego przewodnicząca komisji poinformowała o uzyskanych ocenach z egzaminu dyplomowego oraz ostatecznym wyniku, który zostanie wpisany w dyplomie ukończenia studiów. Był również czas na gratulacje i wzajemne serdeczne wirtualne pozdrowienia.

Zdalne obrony były zarówno dla studentów, jak i członków komisji egzaminacyjnej ogromnym wyzwaniem. Wspólnymi siłami jednak udało się je sprawnie przeprowadzić.


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.