Wydział Inżynierii Zarządzania

Dlaczego studia ZMT

Kreowanie marki miejsca to obecnie klucz w osiąganiu sukcesu danej jednostki terytorialnej – miasta, gminy, regionu. Współcześnie walka o klientów dotyczy nie poziomu cen, czy jakości oferty terytorialnej, ale serc i umysłów odbiorców, przedstawicieli poszczególnych grup docelowych.   Można powiedzieć, że konkurencja pomiędzy miastami/regionami jest zatem walką o odczucia pożądanych grup docelowych oraz o właściwą ocenę aktywności miejskich.

Jest to punkt wyjścia do opracowania koncepcji studiów podyplomowych „Zarządzanie marką terytorialną”

Jak twierdzi światowej sławy ekspert z zakresu zarządzania marką, Wally Olins:
„nie zmienisz postrzegania miejsca przez reklamę. Zmienisz percepcję ludzi, znajdując prawdę o miejscu, przekuwając tę prawdę w twórczy pomysł/przekaz, a także  wprowadzając ten przekaz we wszystkie działania podejmowane przez interesariuszy miejsca” 

Program studiów dostosowany jest do współczesnych wymagań budowania, rozwijania i zarządzania marką terytorialną oraz norm i trendów z nią związanych.

Absolwent naszych studiów zdobędzie:

 • wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie budowania, rozwoju i zarządzania marką terytorialną gminy, powiatu, województwa, regionu, subregionu i obszaru recepcji turystycznej;
 • niezbędne przygotowanie do pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem kulturą, sportem, turystyką, ochroną środowiska, promocją, współpracy z biznesem i organizacjami pozarządowymi;
 • umiejętności z zakresu prowadzenia badań marketingowych w celu opracowania, wdrażania i ewaluowania terytorialnych marek turystycznych;
 • kompetencje z zakresu zarządzania partycypacyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • umiejętności z zakresu angażowania interesariuszy w proces zarządzania marką terytorialną i terytorialnymi markami turystycznymi oraz przeprowadzania konsultacji społecznych;
 • wiedzę i umiejętności z zakresu planowania kampanii content marketingu w Internecie;
 • wiedzę z zakresu działań podmiotów polityki UE na rzecz kreowania marek terytorialnych;
 • umiejętności w zakresie wykorzystywania mediów społecznościowych do budowania i kształtowania marki terytorialnej.

Wiedza i umiejętności będą miały charakter zarządczy, prawny i ekonomiczny. Dodatkowo, podczas zajęć poruszane będą aspekty społeczne i etyczne zarządzania marką terytorialną.

Studia podyplomowe skierowane są do:

 • pracowników administracji samorządowej i rządowej, w szczególności zajmujących się promocją i marketingiem miejsca, turystyką, zarządzaniem przestrzennym, a także ochroną środowiska.
 • pracowników instytucji publicznych (w szczególności parków narodowych i krajobrazowych, Lasów Państwowych),
 • pracowników instytucji kultury, sportu i rekreacji,
 • pracowników przedsiębiorstw turystycznych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,
 • pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się sprawami: promocji miejsca, pielęgnowania lokalnej tożsamości, ochrony lokalnego dziedzictwa naturalnego i kulturalnego (w szczególności LGD-y, LOT-y, LGR-y, stowarzyszenia turystyczne),
 • osób zainteresowanych problematyką zarządzania marką turystyczną,
 • osób prowadzących własną działalność w zakresie świadczenia usług turystycznych, w tym noclegowych.

Absolwenci studiów uzyskają wiedzę, kwalifikacje i kompetencje pozwalające zajmować stanowiska pracy jako inspektorzy ds. promocji i komunikacji zewnętrznej, turystyki, kultury w jednostkach samorządu terytorialnego, specjaliści ds. turystyki i promocji w nadleśnictwach, parkach krajobrazowych i narodowych, lokalnych grupach działania.

 

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.