Wydział Inżynierii Zarządzania

Zakończenie projektu LogMan2

10-01-2020

W dniu 31 grudnia 2019 r. zakończył się, trwający 3 lata, projekt Logistyka i zarządzanie – międzynarodowe programy studiów II stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej (LogMan2). Projekt uzyskał finansowanie z Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach konkursu nr 1/MPK/POWER/3.3/2016.

W roku akademickim 2017/2018 uruchomione zostało kształcenie w języku angielskim na studiach II stopnia na kierunkach:

– Logistics,

– Management, spec. smart and innovative business,

Management, spec. management of business relations between the EU and Eurasian countries.

Kształciliśmy 61 studentów, w tym 31 z Polski, oraz 30 z następujących krajów: Chiny (7), Ukraina (7), Indie (4), Kirgistan (4), Kazachstan (2), Algieria (1), Białoruś (1), Bhutan (1), Ghana (1), Uzbekistan (1), Zimbabwe (1).

Łącznie zostało przeprowadzonych 3240 godzin dydaktycznych z 76 przedmiotów. Zajęcia zrealizowało 63 nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej.

W ramach projektu zajęcia prowadzone były również przez 5 profesorów wizytujących:

– Hao Wang, Zhejiang University Ningbo lnstitute ot Technology, Chiny;

– Gianita Bleoju, Universitatea Dunarea de Jos Galati, Rumunia;

– Svitlana Sivitska, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Ukraina;

– Saltanat Kondybayeva, Al-Farabi Kazakh National University, Kazachstan;

– Jaroslav Dvorak, Klaipeda University, Litwa.

Praktyczne uzupełnienie studiów stanowiła dwutygodniowa Międzynarodowa Szkoła Letnia zorganizowana w terminie 2-15 lipca 2018 roku oraz zajęcia adaptacyjne i przygotowujące cudzoziemców do kontynuowania kształcenia lub podjęcia zatrudnienia w Polsce (30 godz.). Dodatkowo studenci zagraniczni uczestniczyli w lekcjach języka polskiego (120 godz.).

Absolwentami Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej zostało 60 uczestników projektu.

Nabyta w trakcie studiów wiedza, kompetencje i umiejętności podniosły konkurencyjność absolwentów na polskim jak i zagranicznym rynku pracy. Internacjonalizacja umożliwiła studentom wypracowanie kontaktów międzynarodowych stanowiących atut w przyszłej pracy zawodowej oraz udoskonalenie umiejętności językowych i interpersonalnych.

Skład zespołu projektu:

prof. zw. n. ekon. i n. tech. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko – przewodniczący komitetu sterującego ds. projektu LogMan2,

dr Danuta Szpilko – kierownik projektu,

dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB – koordynator ds. merytorycznych,

dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB – koordynator ds. kontroli i monitoringu,             

dr hab. Katarzyna Czerewacz-Filipowicz, prof. PB – koordynator kierunku Management, spec. management of business relations between the EU and Eurasian countries,

dr Ewa  Rollnik-Sadowskiej – koordynator kierunku Management, spec. smart and innovative business,

dr Urszula Ryciuk – koordynator kierunku Logistics,

dr Joanna Szydło – koordynator ds. studenckich,

dr Katarzyna Kuźmicz – koordynator Międzynarodowej Szkoły Letniej,

dr Marta Jarocka – koordynator ds. współpracy z przedsiębiorstwami,

dr Łukasz Nazarko – koordynator ds. kontaktów międzynarodowych,

dr  inż. Romuald Ziółkowski – koordynator ds. rekrutacji i promocji,       

mgr Katarzyna Karp – koordynator ds. administracyjnych w Biurze ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych PB.

 

„Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które zarówno ze strony merytorycznej, jak i administracyjnej, przyczyniły się do realizacji projektu LogMan2. Dzięki Państwa ogromnemu zaangażowaniu projekt ten został zakończony sukcesem”.

Danuta Szpilko

Kierownik projektu LogMan2

 

Więcej o projekcie LogMan2: https://wiz.pb.edu.pl/projekty/studia-logman2/

 

 


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.