Wydział Inżynierii Zarządzania

Studia LogMan2

 

Logistyka i zarządzanie – międzynarodowe programy studiów II stopnia (LogMan2)  

Nazwa projektu: Logistyka i zarządzanie – międzynarodowe programy studiów II stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej (LogMan2)

Cel projektu: Podniesienie dostępności międzynarodowych programów studiów II stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Czas trwania projektu: 1 marca 2017 r. – 31 grudnia 2019 r.

Całkowita wartość projektu: 1 974 968,80 zł

Kwota dofinansowania z UE w ramach POWER 2014-2020: 1 664 503,70 zł

Kwota dofinansowania ze środków dotacji celowej: 250 496,03 zł

Wkład własny: 59 969,07 zł

Projekt uzyskał finansowanie z Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach konkursu nr 1/MPK/POWER/3.3/2016.

Charakterystyka projektu:

Projekt pt. Logistyka i zarządzanie – międzynarodowe programy studiów II stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej (LogMan2) skierowany jest do 60 absolwentów studiów I stopnia, zarówno z Polski, Ukrainy, Litwy, Białorusi, Kazachstanu, Chin i innych krajów, chętnych do podjęcia kształcenia w międzynarodowym środowisku.

W ramach projektu przewidziano realizację cyklu kształcenia w języku angielskim na studiach II stopnia:

  • Zarządzanie, specjalność: smart and innovative business – międzynarodowy program studiów zorientowany na kształtowanie w studentach kreatywności w zakresie tworzenia innowacyjnych start-upów i przedsiębiorstw, a zarazem dostarczający umiejętności inteligentnego zarządzania nimi z wykorzystaniem biznesowych narzędzi IT. Studia trwają 4 semestry. Rozpoczną się od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018. [więcej informacji]
  • Zarządzanie, specjalność: management of business relations between the EU and Eurasian countries – międzynarodowy program studiów ukazujący realia rynków państw Eurazji i uwarunkowania wynikające z integracji europejskiej w zakresie prowadzenia transakcji gospodarczych między podmiotami z UE i Eurazji. Studia trwają 4 semestry. Rozpoczną się od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018. [więcej informacji]
  • Logistyka – międzynarodowy program studiów ukierunkowany na najnowsze trendy w sferze transportu, spedycji, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw oparte na dominacji technologii informacyjnych, połączony jednocześnie z treningiem umiejętności zarządzania projektami z zakresu obsługi dużych kontraktów w obszarze usług logistycznych. Studia trwają 3 semestry. Rozpoczną się od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018. [więcej informacji]

Praktyczne uzupełnienie programów studiów stanowi 2-tygodniowa Międzynarodowa Szkoła Letnia oraz zajęcia adaptacyjne i przygotowujące cudzoziemców do kontynuowania kształcenia lub podjęcia zatrudnienia w Polsce (30 godz.). Dodatkowo dla studentów zagranicznych przewidziane zostały lekcje języka polskiego (120 godz.). W toku realizacji projektu zostaną zatrudnieni 3 profesorowie z zagranicy.  

Studenci zagraniczni dodatkowo będą otrzymywać stypendia w kwocie 1500 zł przeznaczone na utrzymanie i zakwaterowanie w akademikach Politechniki Białostockiej.

Nabyta w trakcie studiów wiedza i umiejętności podniosą konkurencyjność absolwentów na polskim jak i zagranicznym rynku pracy. Internacjonalizacja pozwoli studentom na wypracowanie kontaktów międzynarodowych stanowiących atut w przyszłej pracy zawodowej oraz udoskonalenie umiejętności językowych i interpersonalnych.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.