Wydział Inżynierii Zarządzania

Legia Akademicka

15-11-2019

LEGIA AKADEMICKA 2019

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Minister Obrony Narodowej podpisali porozumienie w sprawie realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Jest to kontynuacja zapoczątkowanego w ubiegłym roku pilotażowego projektu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.

Na mocy ww. porozumienia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zleci (wybranym spośród nadzorowanych przez siebie uczelni) realizację części teoretycznej programu edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej w roku akademickim 2019/2020.

Możesz zgłosić się do Legii Akademickiej jeśli:

  • posiadasz obywatelstwo polskie
  • jesteś studentem uczelni wyższej
  • przeszedłeś kwalifikację wojskową (lub wyrażasz gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową)

Do programu prowadzonego w Politechnice Białostockiej mogą przystąpić:

  1. studenci Politechniki Białostockiej – wniosek składają w dziekanacie swojego wydziału,
  2. studenci innych uczelni – wniosek składają w Dziale Spraw Studenckich i Dydaktyki – budynek Wydziału Mechanicznego, ul. Wiejska 45C, pokój 229. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie swojej uczelni o posiadaniu statusu studenta.

Termin składania wniosków: 20 grudnia 2019 roku:

Wniosek o przystąpienie do programu Legii Akademickiej – z klauzula inf.

Studentki, które nie posiadają kategorii wojskowej składają dodatkowy wniosek:
Wniosek o wezwanie na kwalifikacje -kobiety

Pracownicy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku będą udzielać informacji na temat Programu LEGIA AKADEMICKA w następujących dniach:

18 listopada 2019 – godzina 10-12 Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

20 listopada 2019 – godzina 9 – 11 Wydział Mechaniczny, 11- 13 Wydział Elektryczny

21 listopada a 2019 – godzina 10-12 Wydział Informatyki

22 listopada 2019 – godzina 10-12 Wydział Inżynierii Zarządzania

Planowany termin realizacji zajęć: marzec – kwiecień 2020. Zajęcia będą odbywać się w weekendy.

Opis programu

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia:

  1. Część teoretyczną – realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym;
  2. Część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) – organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Do programu może przystąpić student (studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.

W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej, które musi zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do dn. 30 kwietnia 2020 r. Jej zasadniczym celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych lub ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP podczas przerwy wakacyjnej.

Według założeń, w tej edycji programu zostanie przeszkolonych około 5 tysięcy studentów z całej Polski. Jest to jeden z kluczowych programów Ministerstwa Obrony Narodowej, który ma służyć odbudowie rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP, zwłaszcza w korpusach osobowych oficerów i podoficerów rezerwy. Pilotażowa edycja, w której udział wzięło 3487 studentów cieszyła się dużym zainteresowaniem. W odpowiedzi na oczekiwania środowisk akademickich podpisano porozumienie zapewniające kontynuację programu w kolejnych latach, co najmniej do 2021 r., oraz umożliwiające prowadzenie zajęć w ramach programu również przez uczelnie niepubliczne.

***

„Legia Akademicka” to jedno z rozwiązań, którego głównym celem jest odbudowa rezerw osobowych. Dzięki zawartemu porozumieniu organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej m.in. przedmioty z  zakresu obronności i wiedzy wojskowej, będzie rektor uczelni, w której realizowany będzie proces szkolenia wojskowego.


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.