Wydział Inżynierii Zarządzania

Rekrutacja

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej (ISD)

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia III stopnia przyjmowani są:

 • bez opłat za studia,
 • bez limitu wieku,
 • bez egzaminów wstępnych, na podstawie roz­mowy kwalifikacyjnej, po zło­żeniu niezbę­dnych dokumentów określonych w regula­mi­nie rekrutacji.

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie zobowiązani są w terminie przewidzianym w harmonogramie rekrutacji złożyć następujące dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie Wydziału Inżynierii Zarządzania, skierowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich.
 • Oświadczenie opiekuna naukowego.
 • Oświadczenie kierownika katedry (zakładu).
 • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia doktoranckie wraz z 3 zdjęciami.
  (Fotografia kandydata powinna być aktualna, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • Kartę informacyjną kandydata na studia doktoranckie.
 • Odpis dyplomu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego.
 • Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich
  (kandydat powinien zgłosić się do sekretariatu studiów doktoranckich po skierowanie na badania).
 • Kopię dowodu osobistego.

Harmonogram rekrutacji podstawowej kandydatów na I rok Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich prowadzonych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w roku akademickim 2018/2019

 

Data Czynności
do 30.04.2018 r. Podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach i zasadach rekrutacji na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie
25.06.2018 r. – 11.07.2018 r. Przyjmowanie kompletu dokumentów od kandydatów na studia doktoranckie, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Studiów Doktoranckich Politechniki Białostockiej
13.07.2018 r. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds. Studiów Doktoranckich
13.07.2018 r. Ogłoszenie decyzji o przyjęciu kandydatów na pierwszy rok Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej

 

PLIKI DO POBRANIA  

https://pb.edu.pl/doktoranci/pliki-do-pobrania/

 

Lista pracowników naukowo-dydaktycznych mogących pełnić funkcję opiekuna naukowego (61 KB)

Plan studiów ISD (169 KB)

Programy ramowe przedmiotów obowiązkowych (364 KB)

Programy ramowe przedmiotów fakultatywnych (320 KB)

Uchwały – studia doktoranckie (2 MB)

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.