Wydział Inżynierii Zarządzania

Pomoc materialna i stypendia

POMOC MATERIALNA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Od roku akademickiego 2020/2021 studenci i doktoranci składają wnioski stypendialne za pośrednictwem systemu USOSweb.

Za pośrednictwem systemu można ubiegać się o przyznanie:

– stypendium socjalnego;

– stypendium dla osób niepełnosprawnych;

– stypendium rektora;

– zapomogi.

 

W systemie USOSweb w zakładce AKTUALNOŚCI zamieszczone są szczegółowe instrukcje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem wypełniania wniosku.

W celu złożenia wniosku należy zalogować się do systemu USOSweb.

Po wypełnieniu wniosek należy:

 1. zarejestrować,
 2. wydrukować,
 3. podpisać,
 4. dostarczyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów do dziekanatu.

Do wniosku należy dołączyć ORYGINAŁY wgranych do systemu zaświadczeń i oświadczeń.

Termin złożenia wniosków w formie papierowej upływa 26.10.2020.

 

UWAGA!

Samo zarejestrowanie wniosku w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia. Jest to wyłącznie czynność techniczna  i nie stanowi złożenia wniosku.

 

Pracownik dziekanatu weryfikuje złożony wniosek w wersji papierowej.

Student/doktorant może zostać wezwany do uzupełnienia braków, jeżeli stwierdzi się, że dokumentacja jest niekompletna, w systemie USOSweb wniosek zostanie „cofnięty do poprawy” lub „cofnięty do uzupełnienia”. Status kompletnego, poprawnie złożonego w wersji papierowej wniosku zostanie zmieniony w systemie USOSweb na „Gotowy do rozpatrzenia”. Po zmianie statusu, student/doktorant otrzyma wiadomość e-mail.

 

O ostatecznym rozstrzygnięciu wniosku student /doktorant poinformowany zostanie w decyzji administracyjnej wydanej w formie papierowej.

 

W związku z zagrożeniem COVID-19:

 1. W roku akademickim 2020/2021 obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Utratę dochodu należy potwierdzić poprzez dołączenie do wniosku o stypendium socjalne:
  1. dokumentu potwierdzającego obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z powodu przeciwdziałania COVID-19 oraz wysokość obniżonego wynagrodzenia netto za poszczególne miesiące,
  2. dokumentu potwierdzającego obniżenie dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z powodu COVID-19 oraz wysokość dochodów netto w okresie ich obniżonego osiągania za poszczególne miesiące.
 2. W roku akademickim 2020/2021 przy przyznawaniu stypendium dla osób niepełnosprawnych, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2020 r. poz. 426,  z późn. zm.), których ważność:
  1. upłynęła w terminie od 9 grudnia 2019 roku do 7 marca 2020, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia,
  2. upłynęła po 8 marca 2020 roku,

zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i stanowią podstawę do przyznania stypendium.

 1. Dopuszcza się, aby przy przyznawaniu stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021 uwzględniono osiągnięcia sportowe uzyskane podczas zawodów sportowych przeniesionych ze względu na stan epidemii na miesiąc październik 2020 roku.

Student/doktorant powinien zapoznać się z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Białostockiej.

 

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2020/2021

 


Pliki do pobrania

Regulamin przyznawania świadczeń. tekst jednolity (PDF, wersja dostępna cyfrowo)

Sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta (PDF, wersja dostępna cyfrowo)

Akty Prawne

Zarządzenie 1006 Rektora PB w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej (PDF, wersja cyfrowa)

Zarządzenie 1186 Rektora PB w sprawie zmiany w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej od roku akademickiego 2020_2021 (PDF, wersja dostępna cyfrowo)

 

Stypendium socjalne:

Dochód uprawniający studenta/doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1043,90 zł./osobę.

 

Instrukcja – Oświadczenie o dochodach (PDF, wersja dostępna cyfrowo)

Instrukcja – Wniosek o stypendium socjalne (PDF, wersja dostępna cyfrowo)

Wzór_zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego (DOCX, 18 KB)

Wzór_zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego o dochodzie opodatkowanym nieopodatkowanym (DOC, 40 KB)

Wzór_oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym (DOCX, 23 KB)

Wzór _oświadczenia o wysokości składki zdrowotnej (DOC, 28 KB)

Oświadczenie o zamieszkaniu w domu studenta.stancji (DOC, 32 KB)

Oświadczenie o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami, opiekunami prawnymi lub faktycznymi (DOCX, 20 KB)

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

Instrukcja – Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych (PDF, wersja dostępna cyfrowo)

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (za wyniki w nauce, sporcie):

Instrukcja – Wniosek o stypendium Rektora (PDF, wersja dostępna cyfrowo)

Zapomoga:

Instrukcja – Wniosek o zapomogę (PDF, wersja dostępna cyfrowo)

 


 

 

 

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.