Wydział Inżynierii Zarządzania

Finanse i stypendia

POMOC MATERIALNA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

Za pośrednictwem systemu USOSweb można ubiegać się o przyznanie:

– stypendium socjalnego;

– stypendium dla osób niepełnosprawnych;

– stypendium rektora;

– zapomogi.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: pb.edu.pl/studenci/finanse-i-stypendia/

 

Termin złożenia wniosków w formie papierowej, zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów upływa z dniem:

  • 15 października – w przypadku ubiegania się o świadczenia od semestru zimowego;
  • 5 marca – w przypadku ubiegania się o świadczenia od semestru letniego.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na semestr zimowy 2021/2022 w systemie USOSweb można rejestrować od 29.09.2021.

 

W systemie USOSweb w zakładce AKTUALNOŚCI zamieszczone są szczegółowe instrukcje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem wypełniania wniosku.

W celu złożenia wniosku należy zalogować się do systemu USOSweb.

Po wypełnieniu wniosek należy:

  1. zarejestrować,
  2. wydrukować,
  3. podpisać,
  4. dostarczyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów do dziekanatu.

Do wniosku należy dołączyć ORYGINAŁY wgranych do systemu zaświadczeń i oświadczeń.

 

UWAGA!

Samo zarejestrowanie wniosku w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia. Jest to wyłącznie czynność techniczna  i nie stanowi złożenia wniosku.

 

Pracownik dziekanatu weryfikuje złożony wniosek w wersji papierowej.

Student/doktorant może zostać wezwany do uzupełnienia braków, jeżeli stwierdzi się, że dokumentacja jest niekompletna, w systemie USOSweb wniosek zostanie „cofnięty do poprawy” lub „cofnięty do uzupełnienia”. Status kompletnego, poprawnie złożonego w wersji papierowej wniosku zostanie zmieniony w systemie USOSweb na „Gotowy do rozpatrzenia”. Po zmianie statusu, student/doktorant otrzyma wiadomość e-mail.

 

Student/doktorant powinien zapoznać się z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Białostockiej.

 

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022

 

Na podstawie art. 359 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478, 619) stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Stypendium przyznaje minister na wniosek rektora i jest ono przyznawane na rok akademicki.

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów i sposób ich wypłacania reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658 i 2297) wraz ze zmianami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 1637).

Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj: https://pb.edu.pl/studenci/finanse-i-stypendia/stypendium-ministra-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow/

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.