Wydział Inżynierii Zarządzania

Pomoc materialna i stypendia

POMOC MATERIALNA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

STUDENCI ROZPOCZYNAJĄCY NAUKĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2018/2019 POWINNI ZŁOŻYĆ WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ DO 05.10.2018 r.

Możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają wszyscy studenci niezależnie od formy studiów (stacjonarne, niestacjonarne).

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulamin pomocy materialnej dla studentów PB tekst jednolity (221 KB)
Sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta opisany jest w „załączniku nr 8” (pliki do pobrania) do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej.


Formy pomocy

W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne (zmiany!),
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
  • zapomoga.

Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są na: ZŁOŻONY PRZEZ STUDENTA WNIOSEK.

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018 wynosił 1043,90 zł (na jedną osobę w rodzinie studenta).  

Każdy student otrzymujący pomoc materialną ma obowiązek założyć osobisty rachunek bankowy, na który będzie wypłacane stypendium (do 06.11.2018 r.).       

Stypendia i zapomogi są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podst. art. 21 ust. 1 pkt. 40 ustawy z dnia 26.07.1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U z 2000 r Nr 14 , poz.174 z póź. zmianami).

Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie.

W uzasadnionych przypadkach WKS może zażądać doręczenia opinii Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta i uwzględnić ją w postępowaniu.

Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo wymagania dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia niezgodności lub niejasności sytuacji studenta.


Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów

Niezbędne informacje dotyczące stypendiów Ministra można znaleźć pod adresem:

http://pb.edu.pl/studenci/pliki-do-pobrania/stypendium-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow

Termin składania wniosków o stypendium Ministra w Dziekanacie Wydziału Zarządzania 25.09.2018 r.


Pliki do pobrania

 Regulamin pomocy materialnej dla studentów PB tekst jednolity (221 KB)

Stypendium dla os. niepełnosprawnych (263 KB)

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2017-18 (321 KB)

Stypendium socjalne (322 KB)

Wzór nr 1 – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (36 KB)

Wzór nr 2 – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego – działalność gospodarcza (17 KB)

Wzór-nr-3-dochody-nieopodatkowene (20 KB)

Wzór-nr-4-oświadczenie-o-odprowadzonych-składkach-zdrowotnych (11 KB)

Załącznik nr 1 – oświadczenie o niepobieraniu pomocy materialnej (16 KB)

Załącznik-nr-2-wniosek-o-stypendium-socjalne-2018-2019 (32 KB)

Załącznik nr 3 – oświadczenie o zamieszkaniu (14 KB)

Załącznik-nr-4-wniosek-o-stypendium-dla-osób-niepełnosprawnych (27 KB)

Załącznik-nr-5-wniosek-o-stypednium-Rektora-2018-2019 (44 KB)

Załącznik-nr-6-wniosek-o-zapomogę (23 KB)

Załącznik nr 8 – sposób dokumentowania sytuacji materialnej 2017-2018 (47 KB)

Zapomoga (181 KB)

Zwiększenie stypendium socjalnego (276 KB)        

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.