Wydział Inżynierii Zarządzania

Staż studencki turystyka i rekreacja

Program stażowy dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej

realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-S112/17-00, finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, III. Oś Priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

   

Ułatwienia dla niepełnosprawnych:

Powiększenie czcionki ekranowej -> klawisze CTRL oraz +

Czytaj stronę głosowo -> np. program NVDA

    

  

O projekcie

Tytuł projektu: Staże dla wzmocnienia kompetencji zawodowych, mobilności i wzrostu konkurencyjności na rynku pracy

Cel projektu: podniesienie kompetencji studentów w zakresie nabycia praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy związanych bezpośrednio z tokiem studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Czas trwania projektu: 02 kwietnia 2018 r. – 31 października 2019 r.

Całkowita wartość projektu: 451 350,00 zł

Kwota dofinansowania z UE w ramach POWER 2014-2020: 437 809,50 zł

Wkład własny:  13 540,50 zł

Charakterystyka projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów studiów stacjonarnych I stopnia poprzez nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy i związanych bezpośrednio z tokiem studiów na kierunku turystyka i rekreacja WIZPB, w okresie od 1.04.2018 do 31.10.2019.

Efektem projektu będzie podniesienie kompetencji 40 studentów, czterech ostatnich semestrów kształcenia, którzy nie zostali objeci wsparciem w ramach Programu Erasmus Plus+.

Projekt przewiduje sfinansowanie 40 staży realizowanych w Polsce u pracodawców krajowych i zagranicznych w wymiarze 360h w okresie 16 tyg., co najmniej 20h zadań stażowych w tygodniu, w tym 20 staży w okresie od 2.07.2018 roku oraz 20 staży w okresie od 2.07.2019 roku.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone m.in. na stypendium stażowe, dojazd i zakwaterowanie uczestników oraz ubezpieczenie.

W projekcie przewiduje się dodatkową rekrutację na staże w terminie od 28.05.2018 roku do 08.06.2018 roku.

Głównymi kryteriami rekrutacji będzie:

1. pochodzenie z obszarów wiejskich – 10 pkt,

2. zadeklarowana wysokość miesięcznego dochodu na 1 członka rodziny, w tym:

2.1. dochód kwalifikujący do otrzymania stypendium socjalnego – 20 pkt,

2.2. dochód do 1000 zł na jednego członka rodziny –10 pkt,

3. Wysokość średniej ocen potwierdzona w USOS (średnia 4,0 i wyżej) – 10 pkt,

4. Wysokość średniej ocen potwierdzona w USOS (średnia 3,5 do 3,99) – 5 pkt,

5. Wysokość średniej ocen potwierdzona w USOS (średnia 3,0 do 3,49) – 3 pkt,

Ogółem można uzyskać 40 punktów.

Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, którzy zostaną zakwalifikowani na staż będą mieli pierwszeństwo w wyborze przedsiębiorstwa.

Efekty realizacji projektu ze strony stażysty to szansa na zdobycie praktycznych umiejętności powiązanych z efektami kształcenia na Wydziale Inżynierii Zarządzania PB, jak również poznanie pracodawcy, jego specyfiki i branży, co może skutkować ewentualnym zatrudnieniem w przyszłości.

Efektem realizacji projektu ze strony uczelni jest utrwalanie współpracy z otoczeniem gospodarczym.

 

Lp Zakres realizowanych zadań Zespół zarządzajacy
1 Rekrutacja na staż Agnieszka Baran
2 Przyjmowanie wniosków, oświadczeń i pozostałych dokumentów na staż Janina Matysewicz
3 Badanie Indywidualnych Kompetencji Stażowych studentów oraz współpraca w opracowaniu indywidualnego planu stażu i jego merytoryczna akceptacja Krzysztof Stepaniuk
4 Pomoc w wyborze pracodawcy i podpisanie umowy o staż Sławomira Hajduk

Kontakt

Kierownik projektu
dr Eugenia Panfiluk
e.panfiluk [at] pb.edu.pl

 

Koordynator merytoryczny
dr Krzysztof Stepaniuk 
k.stepaniuk [at] pb.edu.pl

 

Koordynator ds. rekrutacji i organizacji zadań
dr Agnieszka Baran
a.baran [at] pb.edu.pl

 

Koordynator d/s kontaktu z pracodawcami
inż. Sławomira Hajduk
s.hajduk [at] pb.edu.pl

 

Obsługa administracyjna staży
Janina Matysewicz
+48 85 746 98 13
staze-tir [at] pb.edu.pl

  

Biuro Obsługi Projektu
Wydział Inżynierii Zarządzania
Politechniki Białostockiej
16-001 Kleosin, ul. Ojca Tarasiuka 2
Dziekanat
+48 85 746 98 13
 

Pliki do pobrania

Dokumenty stażowe zaktualizowane dnia 21 maja 2019 zgodnie z Zarządzeniem nr 958 Rektora PB

Regualamin Projektu

wniosek o staż zał. nr 1 do regulaminu

wniosek o staż zał. nr 2 do regulaminu

Umowa o Staż

Umowa powierzenia przetwarzania danych danych

obowiązek informacyjny pracodawcy

Indywidualny program stażu

Dziennik Stażysty

Lista obecności

raport końcowy

oświadczenie uczestnika zał. nr 1 do Umowy

Nota księgowa

 

 

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.