Wydział Inżynierii Zarządzania

Joanna Moczydłowska

 

O mnie

   

Motto życiowe; „Kto zna swoje granice, ten już jest w połowie mędrcem”

Kocham swoją pracę dzięki temu, że mam do niej dystans. Lubię ludzi i dlatego staram się usłyszeć to, co nie zostało powiedziane. Ciągle się uczę rozumieć odmienność pamiętając, że  „różni ludzie to różna mądrość”.

Nie umiem uprawiać sportu. Dużo czytam i jeszcze więcej piszę, ale w następnym życiu zostanę projektantką ogrodów. Maluję, podróżuję i czytam kryminały (najchętniej Marka Krajewskiego i Remigiusza Mroza).

Moją dumą są moje dzieci: Mateusz, Marek, Szymon i Ida, a także żyjący w dalekiej Kenii Eric, który znalazł się w naszej rodzinie dzięki Fundacji Księdza Orione.

  

Droga zawodowa

 

                                                                                                                 

1.03.2015 – nadal

 

Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania
prof. dr hab.
Kierownik Katedry Zarządzania, Ekonomii i Finansów
2011-2015
                        
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
profesor nadzwyczajny
kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu
kierownik studiów podyplomowych
wykładowca w programach MBA zarządzanie, MBA w ochronie zdrowia, MBA Energetyka
1999-2011
 
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Filia w Ełku
profesor nadzwyczajny, adiunkt, kierownik studiów podyplomowych
Dziekan Wydziału Zarządzania
2011- nadal

 

Instytut Nauk Ekonomicznych
Polskiej Akademii Nauk
wykładowca w programie Executive MBA
2011- 2013 

 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wykładowca  
2010 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Finansów i Zarządzania
habilitacja w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
1997 – 2008
                                                
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
im. B. Jańskiego
adiunkt, wykładowca
1991 – 2005 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie
trener, konsultant, ekspert
1997 Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych
doktor nauk humanistycznych, psychologia
1991 – 2010 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Promyk”
psycholog, terapeuta
1991 Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych
magister psychologii, dyplom z wyróżnieniem

 

Zainteresowania badawcze

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi, a zwłaszcza: zarządzanie relacjami i zaangażowaniem, dysfunkcje i patologie w zarządzaniu, motywowanie, zachowania organizacyjne, psychologia w zarządzaniu, przedsiębiorczość.

  

Aktywność zawodowa

 

      

   

Wydział Zarządzania PB Redaktor naczelna kwartalnika „Akademia Zarządzania”
Polska Komisja Akredytacyjna Członek PKAi

Członek Zespołu Odwoławczego

Uczelnia Łazarskiego

w Warszawie

Pełnomocnik Rektora Uczelni Łazarskiego do spraw mediacji
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Pełnomocnik Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ds. jakości kształcenia
Uczelnia Łazarskiego

w Warszawie

Kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego
Uczelnia Łazarskiego

w Warszawie

Kierownik studiów podyplomowych Psychologia w Biznesie oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Uczelni Łazarskiego w Warszawie
Uczelnia Techniczno – Handlowa

w Warszawie

Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Przedsiębiorstwo Przyszłości”
Wyższa Szkoła Finansów

i Zarządzania w Białymstoku

Redaktor naczelna kwartalnika „Przedsiębiorstwo i Rynek”
Wyższa Szkoła Finansów

i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku

Dziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu
Wyższa Szkoła Finansów

i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku

Kierownik studiów podyplomowych: Orientacji i poradnictwa zawodowego, Negocjacji i mediacji, Kadry i płace, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Organizacji i zarządzania pomocą społeczną

 

 

WSFiZ w Białymstoku Filia w Ełku

 

Prodziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu

 

 

Wybrane projekty badawcze

 

 • 2017 – NANO2ALL – projekt zorientowany na działania na rzecz rozwoju nanotechnologii w kontekście odpowiedzialnej nauki i techniki.
 • 2014 – ASSESS: Integration of Vulnerable Migrant Groups – projekt międzynarodowy mający na celu monitorowanie procesów integracyjnych imigrantów z grup szczególnie wrażliwych (dzieci, kobiety, ofiary handlu ludźmi) – ekspert, współautorka raportu. Kierownik zadania badawczego: Procesy integracyjne imigrantek na polskim rynku pracy.
 • 2012 – Projekt Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych, Badanie losów zawodowych absolwentów szkół wyższych województwa podlaskiego kierunków informatycznych, turystycznych i medycznych, którzy ukończyli naukę w latach 2009-2011, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, podziałania 8.1.4 Przewidywania zmiany gospodarczej, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Instytut Badań i Analiz Vivade – redaktor naukowy raportu.
 • 2012 – Projekt „Model optymalizacji organizacji zarządzania Policji w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami”  realizowany przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Securus ze środków NCBiR – badania satysfakcji zawodowej policjantów oraz stanu zarządzania zasobami ludzkimi w Policji – ekspert
 • 2010 – 2011 Ewaluacja systemu zarządzania kadrami w Urzędzie Miasta Ełku w ramach projektu „NOVUS  – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku  i Łodzi” – kierownik zadania badawczego, autorka raportu
Staże naukowe

  

 • Wrzesień 2006 – Uniwersytet Katolicki w Mediolanie, Uniwersytet Bocconi w Mediolanie – badania nad kształceniem ustawicznym menedżerów oraz systemem zarządzania szkołą wyższą.
 • Wrzesień 2008 – staż we włoskich instytucjach rynku pracy oraz instytucjach kształcenia ustawicznego – badania nad metodami diagnozowania i doskonaleniem kompetencji zawodowych oraz organizacji systemu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i socjalnymi.
Wybrane publikacje

  

 • M. Moczydłowska, J. Szydło, Gender Stereotypes Versus the Characteristics of Management Style of Men and Women – The Perspective of Business Fields, eds. Marijan Cingula, Miroslaw Przygoda, Kristina Detelj; Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, University North, University of Warsaw, Madrit 2017, 23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development: ESD’2017: Book of Proceedings.
 • Korombel, A. Bitkowska, J.M. Moczydłowska, Najnowsze trendy w zarządzaniu ryzykiem – apetyt na ryzyko, ryzyko personalne, ryzyko w procesach biznesowych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.
 • M. Moczydłowska, K. Serafin, Doskonalenie kompetencji zawodowych w profesjonalnie zarządzanej organizacji, Wydawnictwo Sophia, Katowice 2016.
 • M. Moczydłowska, Professional Competences of Managers Managing Virtual Teams, International Scientific Conference Globalisation challenges and the social-economic environment of the EU, Jasmina Starc (ed.), Nowe mesto, April 2015.
 • Ścibiorek, B.R. Kuc, J.M. Moczydłowska, A. Letkiewicz, Oddziaływanie na personel służb mundurowych, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2014.
 • M. Moczydłowska, K. Kowalewski, Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, DIFIN, Warszawa 2014.
 • M. Moczydłowska, The Information System and Attention Management Inside a Small Enterprise (Based on Research in the North-Eastern Part of Poland), [in:] International Conference Information Systems, P. Powell, M.B. Nunes, P. Isaias (ed.), IADIS International Association for Development of the Information Society, Aviva, Spain 2011.
 • M. Moczydłowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 • R. Kuc, J.M. Moczydłowska, Zachowania organizacyjne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 • M. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 • M. Moczydłowska, I. Pacewicz, Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2007.
 • M. Moczydłowska, Zachowania organizacyjne w nowoczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2006.
 • M. Moczydłowska, Psychologia handlu, Wydawnictwo WSFiZ, Białystok 2004.

Więcej: www.moczydlowska.pl

       

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.