Wydział Inżynierii Zarządzania

Workshop. Mobility – Innovation – Remote Areas. Stakeholders perspective and best practices

06-04-2021

WORKSHOP 15-16 kwietnia 2021 r.
Mobilność – Innowacje – Peryferia – Rozwój mobilności na obszarach wiejskich – perspektywa interesariuszy i najlepsze praktyki (spotkanie wirtualne)

Wydział Inżynierii Zarządzania przy współpracy Starostwa Powiatowego w Hajnówce organizują międzynarodowe spotkanie pod hasłem Mobility – Innovation – Remote Areas. Stakeholders perspective and best practices, które odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia 2021 r. w formie online. Workshop stanowi podsumowanie projektu „MARA – Mobility and Accessibility in Rural Areas – New approaches for developing mobility concepts in remote areas”, realizowanego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, priorytet 3. zrównoważony transport. Przedsięwzięcie objęła patronatem dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB – Rektor Politechniki Białostockiej.

Uczestnikami workshopu będą przedstawiciele uczelni i instytucji lokalnych reprezentujący 12 partnerów międzynarodowych, z siedmiu państw członkowskich UE oraz z Norwegii i Rosji, a także przedstawiciele samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego. Liderem projektu jest Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Cyfryzacji Mecklenburg-Vorpommern (The Ministry of Energy, Infrastructure and Digitalization, Niemcy). Konsorcjum, poza Politechniką Białostocką, tworzą następujące ośrodki naukowe: Vilnius Gediminas Technical University (Litwa), University of Dalarna in Sweden (Szwecja), University of Tartu (Estonia) i Finnish Environment Institute SYKE (Finlandia), które swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają podmioty sektora zarządzania, odpowiadające za planowanie, organizację i realizację zagadnień praktycznych związanych z dostępnością komunikacyjną. Są to następujące podmioty: The Latvian Vidzeme Planning Region (Łotwa), The Norwegian Setesdal Regional Council (Norwegia), Swedish Transport Administration “Trafikverket” of Dalarna (Szwecja), The Russian region of Karelia is represented by the Petrozavodsk City Administration and the Tourist Information Center of the Republic of Karelia (Rosja) i Starostwo Powiatowe w Hajnówce (Polska).

Celem głównym Workshopu jest podsumowanie i promocja rezultatów projektu MARA dotyczących nowatorskich rozwiązań transportowych w celu poprawy mobilności i dostępności na odległych obszarach wiejskich Regionu Morza Bałtyckiego, wymiana wiedzy i praktycznych doświadczeń w tym zakresie, a także tworzenie synergii między regionami partnerskimi.

Tematyka workshopu
Zarządzanie Regionem Morza Bałtyckiego w zakresie spójności terytorialnej i społeczno – gospodarczej napotyka szereg problemów, wynikających z zachodzących procesów demograficznych (np. starzenie się społeczeństwa, migracja ludzi młodych do miast). Jednym z głównych wyzwań wpływającym na możliwości rozwojowe tych regionów jest zapewnienie racjonalnych rozwiązań w zakresie mobilności, w tym innowacyjnych sposobów rozwiązań w zakresie usług transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu prywatnego. Próbę rozwiązania tych problemów podjęto w ramach projektu MARA. Jego celem jest poprawa dostępności i mobilności w oddalonych turystycznie obszarach Morza Bałtyckiego, poprzez zwiększenie zdolności regionalnych i lokalnych podmiotów transportowych i turystycznych do zaspokojenia różnorodnych potrzeb w zakresie mobilności.

Cele szczegółowe Wokshopu

  • poznanie dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemów mobilności i dostępności na obszarach odległych Regionu Morza Bałtyckiego
  • promocja i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań transportowych poprawiających mobilność w regionach, wypracowanych w ramach projektu MARA
  • zidentyfikowanie głównych problemów związanych z wdrażaniem wyników projektu MARA w praktyce

Komitet organizacyjny Workshopu
dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB – przewodnicząca
dr hab. Zofia Kołoszko–Chomentowska, prof. PB
dr inż. Halina Kiryluk
dr Katarzyna Kuźmicz
dr Anna Olszewska
dr Eugenia Panfiluk
dr Urszula Ryciuk
dr Ewa Rollnik-Sadowska
dr Krzysztof Stepaniuk

Eksperci w projekcie MARA
prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko
prof. dr hab. Sławomir Bakier
dr hab. Katarzyna Halicka, prof. PB
dr hab. Katarzyna Czerewacz-Filipowicz, prof. PB
dr hab. Ewa Glińska, prof. PB
dr hab. Dariusz Siemieniako, prof. PB

Partner Workshopu
Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Zapytania należy kierować na adres

dr Urszula Ryciuk: u.ryciuk@pb.edu.pl – uczestnicy zagraniczni
dr inż. Halina Kiryluk: h.kiryluk@pb.edu.pl – uczestnicy krajowi
dr Krzysztof Stepaniuk: k.stepaniuk@pb.edu.pl – wsparcie techniczne

Logo projektu MARA. Logo Interreg. Logo Flagship


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.