Wydział Inżynierii Zarządzania

MARA 2nd partner meeting

19-09-2019

W dniach 11-12 września 2019 r.  w Hajnówce odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu MARA – Mobility and Accessibility in Rural Areas – New approaches for developing mobility concepts in remote areas (Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich – Nowe podejście do rozwoju koncepcji mobilności na odległych obszarach), finansowanego z Programu Interreg Baltic Sea 2014-2020. Projekt MARA otrzymał status projektu flagowego EUSBSR (Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego) w ramach działania horyzontalnego „Planowanie przestrzenne”.

Głównym organizatorem i gospodarzem spotkania było Starostwo Powiatowe w Hajnówce, przy współpracy Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Zespół Politechniki Białostockiej reprezentowały następujące osoby:

dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB – Koordynator Projektu w Politechnice Białostockiej

dr hab. Ewa Glińska, prof. PB

dr hab. Zofia Kołoszko-Chomentowska

dr inż. Halina Kiryluk

dr Ewa Rollnik-Sadowska – Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Inżynierii Zarządzania PB,

dr Urszula Ryciuk

dr Krzysztof Stepaniuk.  

W imieniu władz Uczelni i Wydziału Inżynierii Zarządzania gości przywitał Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy WIZ PB – dr Łukasz Nazarko.

Podczas dwudniowych warsztatów uczestnicy projektu, reprezentujący dwunastu partnerów z dziewięciu krajów Basenu Morza Bałtyckiego: Niemiec, Polski, Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, dyskutowali między innymi na temat metod identyfikacji potrzeb w zakresie mobilności mieszkańców i turystów na obszarach wiejskich, narzędzi do monitorowania mobilności populacji, istniejących modeli mobilności oraz praktycznego zastosowania istniejących rozwiązań w zakresie mobilności, ich udoskonalania oraz testowania nowych rozwiązań, a także metod i sposobów zaangażowania różnych interesariuszy w rozwiązywanie problemów mobilności i dostępności transportowej regionów Morza Bałtyckiego.

Podczas dyskusji na temat postępów prac w realizacji projektu prof. Elżbieta Szymańska zaprezentowała wypracowane przez Zespół Politechniki Białostockiej narzędzia badawcze  służące poznaniu rzeczywistych potrzeb mieszkańców i turystów w zakresie mobilności w wybranych regionach Morza Bałtyckiego oraz przedstawiła wstępne wyniki badań ankietowych przeprowadzone na terenie powiatu hajnowskiego.

Oprócz  interaktywnych warsztatów i dyskusji odbyło się również posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu dotyczące sprawozdawczości i budżetu, spotkanie z władzami regionu – Starostą Andrzejem Skiepko i Wicestarostą Joanną Kojło oraz omówienie kolejnych planowanych działań w ramach projektu.

Partnerzy projektu mieli również możliwość poznania przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Regionu Puszczy Białowieskiej (poprzez podróż zabytkową kolejką wąskotorową, spotkanie integracyjne z elementami lokalnego folkloru,  wycieczkę do  Muzeum Przyrodniczo – Leśnego Białowieskiego Parku Narodowego oraz Rezerwatu Pokazowego Żubrów). Na zakończenie spotkania – 13 września 2019 r. zorganizowano uczestnikom zwiedzanie z przewodnikiem Białegostoku.

Informację przygotowała dr inż. Halina Kiryluk

 

 


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.