Wydział Inżynierii Zarządzania

XXVI posiedzenie Senatu PB

28-06-2019

Senat PB przyjął nowy Statut Politechniki Białostockiej. Statut wejdzie w życie z dniem 1 października 2019 roku.

Nowy Statut określa zasady organizacji i funkcjonowania Politechniki Białostockiej, w tym: sposób powoływania i odwoływania organów Uczelni (Rady Uczelni, Rektora i Senatu), zasady i tryb funkcjonowania Rady Uczelni, Senatu i Kolegium Elektorów, zasady sprawowania wewnętrznego nadzoru nad aktami wydawanymi przez organy Uczelni, typy jednostek organizacyjnych Uczelni, funkcje kierownicze w Uczelni, zasady powoływania osób do pełnienia funkcji kierowniczych i ich odwoływania, tryb nadawania tytułu doktora honoris causa, zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Uczelnię, zasady dysponowania mieniem Uczelni, tryb nadawania regulaminu organizacyjnego, przepisy porządkowe dotyczące odbywania zgromadzeń. Projekt statutu uzyskał wymagane ustawą pozytywne opinie: związków zawodowych oraz Rady Uczelni.

Senatorowie pozytywnie zaopiniowali kandydatów do Polskiej Komisji Akredytacyjnej: dr hab. Joannę Moczydłowską (WIZ), dr hab. Jolantę Piekut (WBiIŚ), dr hab. Agnieszkę Dardzińską-Głębocką, prof. PB (WM). Komisja jest niezależną instytucją, działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Dokonuje obligatoryjnych ocen programowych oraz opiniuje wnioski dotyczące nadawania uprawnień do prowadzenia studiów.

Wczoraj zatwierdzony został plan inwestycji budowlanych na 2019 rok (na kwotę ponad 6 i pół mln złotych) oraz remontów (prawie 4 mln 800 tys. złotych).

W ramach dostosowania programów studiów do Konstytucji dla nauki, Senat ustalił programy na kierunkach studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020:

  • na Wydziale Architektury: architektura wnętrz (I i II stopnia) i grafika (I stopnia);
  • na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska: biotechnologia (II stopień), budownictwo (I i II), construction and building systems engineering,  inżynieria rolno-spożywcza i leśna (II), inżynieria rolno-spożywcza (I), inżynieria środowiska (I, II);
  • na Wydziale Elektrycznym: ekoenergetyka (I), electrical and electronic engineering (I), elektronika i telekomunikacja (I, II), elektrotechnika (I, II), elektrotechnika – studia dualne I stopnia;
  • na Wydziela Informatyki: informatyka (I, II), matematyka stosowana (I, II), informatyka i ekonometria (I);
  • na Wydziale Inżynierii Zarządzania: inżynieria meblarstwa (I), logistyka (I), turystyka i rekreacja (I), zarządzanie i inżynieria usług (I), zarządzanie i inżynieria produkcji (I, II);
  • na Wydziale Mechanicznym: inżynieria biomedyczna (I, II), inżynieria materiałowa i wytwarzania (I), mechanika i budowa maszyn (II), mechatronika (I, II);
  • na Zamiejscowym Wydziale Leśnym: leśnictwo (I, II).

Określone zostały także warunki i tryb rekrutacji cudzoziemców na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku polskim oraz obcym na rok akademicki 2020/2021.

Ustalone zostały programy studiów podyplomowych: zarządzanie zasobami ludzkimi, Master of Bussines Administration Executive (MBA Executive),  menedżer jakości, wycena nieruchomości, Data Science,  bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych,  aplikacje internetowe – Front-End Development, marketing internetowy,  JavaScript Developer, projektowanie User Experience i analityka internetowa, informatyka- Technologie ICT i Programowanie.

Senatorowie zgodzili się na zwarcie umowy konsorcjum pomiędzy koordynatorem projektu – Lucian Blaga University of Sibiu a Partnerami – Politechniką Białostocką, Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint Etienne (Francja), University of Bergamo (Włochy), Univerity of Oulu (Finlandia), BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. (Polska), Continental Automotive Systems SRL (Rumunia), Clextral SAS (Francja), ViaMeca (Francja), CIRIDD (Francja), Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia (Włochy), Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Polska), Cluster Metal Manufactoring Transilvania PrelMet Transilvania (Rumunia), OMiLAB GmBH (w Niemczech), Society of Collaborative Networks –SOCOLNET (Portugalia) na potrzeby realizacji projektu „The FoF-Designer: Digital Design Skills for Factories of the Future” w ramach programu Erasmus+. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 999 259 euro.

 

Źródło: pb.edu.pl


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.