Wydział Inżynierii Zarządzania

Sukcesy Wydziału Inżynierii Zarządzania w 2018 roku

04-01-2019

Miniony 2018 rok był dla Wydziału Inżynierii Zarządzania, rokiem wielu sukcesów i indywidualnych osiągnięć poszczególnych pracowników. Poniżej prezentujemy Nasze sukcesy, które tylko potwierdzają, że systematyczna, wytrwała praca i zaangażowanie będą umacniały i doskonaliły Nasz Wydział. Wszystkim Kolegom i Koleżankom dziękujemy za zaangażowanie, życzymy dalszych osiągnięć i sukcesów.

Kolegium Dziekanów Wydziału Inżynierii Zarządzania

 

Styczeń

 • Dr Katarzyna Dębkowska otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura 2.

Luty

 • W ramach projektu PB 2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej, którego łączna wartość wynosi 11,9 mln złotych, Wydział Inżynierii Zarządzania będzie realizował zadania o wartości przeszło 2 mln zł. W ramach projektu przewidziano: uruchomienie nowych i modernizacja istniejących kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, uruchomienie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich obejmujących nauki o zarządzaniu oraz inżynierię produkcji, podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych.

Marzec

 • Dr Katarzyna Czerewacz-Filipowicz w dniu 9 marca 2018 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia.
 • W dniu 3 marca 2018 r. na Wydziale Inżynierii Zarządzania zainaugurowano letnią edycję Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, nad którym opiekę sprawują: dr Marta Jarocka oraz dr Urszula Widelska.
 • W dniu 28 marca 2018 r. w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej rozdano statuetki Honorowego Ambasadora Politechniki Białostockiej. W gronie wyróżnionych było troje absolwentów Wydziału Inżynierii Zarządzania: mgr Anna Daszuta-Zalewska (dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego), mgr inż. Michał Urbanowicz (właściciel spółki Lean Systems) oraz mgr Robert Matyszewski (współwłaściciel firmy SoftwareHut).

Kwiecień

 • 11 kwietnia 2018 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Budzyńskiego „Metoda kształtowania parametrów fotometrycznych i kolorymetrycznych oprawy oświetleniowej ze źródłami LED” (promotor: dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB).
 • W dniach 13-15 kwietnia 2018 r. na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej odbyła się pierwsza edycja Szkoły Giełdowej (koordynator: dr Sławomir Ignatiuk)
 • W dniu 18 kwietnia 2018 r. na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Draguna pt. „Analiza możliwości zwiększenia produktywności w przedsiębiorstwie o produkcji ciągłej poprzez zmniejszenie przestojów remontowych” (promotor: dr hab. inż. Jerzy Jaroszewicz, prof. PB).
 • Sześcioro studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania, Dominik Bukłaho, Agata Dobrzyńska, Bartosz Gryko, Kamil Pogorzelski, Daniel Tochwin i Karolina Wądołowska, członków SKN Logistyki „LogiSQUAD” oraz SKN Analizy Danych w Biznesie ADaBiz, zakwalifikowało się do Programu TOP YOUNG 100, realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów, uczelnie wyższe oraz profesjonalistów łańcucha dostaw.
 • Projekt GoSmart – Interreg Baltic Sea Region 2014-2020, którego liderem jest Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, łączący badania naukowe z praktycznymi wdrożeniami otrzymał główną statuetkę Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018, przyznawanej pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak. Uczelnia otrzymała to ogólnopolskie wyróżnienie w kategorii „Innowacyjne rozwiązania przyszłości na uczelni”.  Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. PB

Maj

 • W dniach 8-9 maja 2018 roku troje studentów Studenckiego Koła Naukowego Analizy Danych w Biznesie (Ewa Korolko, Szymon Bieluczyk i Łukasz Kowalczuk) uczestniczyło w VI Studenckiej Konferencji Logistycznej StuKoL „Logistyka wyzwaniem przyszłości”, organizowanej przez Akademię Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 • „Turystyka na obszarze pogranicza Polski i Białorusi – możliwości i perspektywy rozwoju” – pod takim tytułem odbyła się na Wydziale Inżynierii Zarządzania PB w dniach 8-9 maja 2018 r. międzynarodowa studencka konferencja naukowa. Organizatorem konferencji była Katedra Gospodarki Turystycznej we współpracy ze studentami Koła Naukowego „Turysta”. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego była dr hab. Sviatlana Sialverstava, prof. PB.

Czerwiec

 • W dniach 7-8 czerwca 2018 r. odbyły się uroczyste obchody 25-lecia Wydziału Inżynierii Zarządzania. Najważniejszym punktem jubileuszu była Konferencja naukowa HORYZONTY ZARZĄDZANIA 4.0
 • 7 czerwca 2018 r. na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej odbył się II Dzień Logistyki, w ramach którego przeprowadzone zostały ogólnodostępne wykłady i warsztaty prowadzone przez przedsiębiorców i specjalistów w dziedzinie logistyki. Organizatorkami II Dnia Logistyki były dr Marta Jarocka, dr Urszula Ryciuk oraz Studenckie Koło Naukowe Logistyki „LogiSQUAD”.

Lipiec

 • W lipcu 2018 roku odbyła się Międzynarodowa Szkoła Letnia Logistyki dla studentów Zhejiang University Ningbo Institute of Technology w Chinach (koordynator: dr Katarzyna Anna Kuźmicz) oraz 2-tygodniowa Międzynarodowa Szkoła Letnia, organizowana w ramach projektu Logistyka i zarządzanie – międzynarodowe programy studiów II stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej (LogMan2).

Sierpień

 • Projekt „Przywództwo dla menedżerów średniego szczebla”, którego głównym koordynatorem ze strony Politechniki Białostockiej jest dr Andrzej Pawluczuk z Wydziału Inżynierii Zarządzania, uzyskał dofinansowanie w ramach akcji: Partnerstwo strategiczne ze środków Erasmus +. Złożony został w partnerstwie z Babes-Bolyai University z Rumunii, Institute of Management z Malty, Polygnol z Włoch, Instytut Regionalny z Katowic przez lidera konsorcjum Integra HR SRL oraz firmę szkoleniowo-doradczą z Cluj Napoca z Rumunii.

Wrzesień

 • W dniu 14 września 2018 roku na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Leończuk „Konstrukty oceny wydajności adaptacyjnego łańcucha dostaw” (promotor: prof. n. ekon. i n. tech. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko)
 • Reprezentacja Polski wywalczyła brązowy medal w Amp Futbol Cup 2018. W składzie drużyny wystąpił Dawid Dobkowski, student kierunku turystyka i rekreacja na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej​. 
 • Studenci Wydziału Inżynierii Zarządzania otrzymali Certyfikaty Kompetencji Procesowych autoryzowane przez BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Inicjatorem i opiekunem przedsięwzięcia jest dr Arkadiusz Jurczuk.

Październik

 • prof. n. ekon. i n. tech. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko, dyrektor Międzynarodowego Chińskiego i Środkowo-Wschodnioeuropejskiego Instytutu Logistyki i Nauki o Usługach na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, został nowym prezydentem międzynarodowej organizacji „Engineering, Production and Project Management Association” (EPPM Association).
 • W dniu 27 października 2018 roku na Wydziale Inżynierii Zarządzania, wspólnie z przedstawicielami Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, zainaugurowana została I Edycja Programu Master of Business Administration (MBA). Koordynatorem programu ze strony PB jest dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB.
 • W dniu 27 października 2018 roku odbyła się inauguracja III edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, nad którym opiekę sprawują: dr Marta Jarocka oraz dr Urszula Widelska.
 • Dwóch pracowników Wydziału Inżynierii Zarządzania, dr Urszula Kobylińska i dr Anna Kononiuk, uzyskało dofinansowanie projektu badawczego w ramach konkursu MINIATURA 2, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.
 • W październiku 2018 roku uruchomione zostały Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Kierownikiem studiów została dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB.

Listopad

 • Wydział Inżynierii Zarządzania otrzymał ok. 347,5 tys.zł dofinansowania na realizację projektu pt. „Horyzonty Przyszłości”. Projekt będzie realizowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „DIALOG”. Kierownikiem projektu jest dr Anna Kononiuk.
 • Politechnika Białostocka będzie głównym partnerem w realizacji międzynarodowego projektu z Programu Interreg Baltic Sea. W przygotowanie projektu MARA (Mobility and Accesibility in Rural Areas) zaangażowany był zespół z Katedry Gospodarki Turystycznej Wydziału Inżynierii Zarządzania. Kierownikiem projektu jest dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB

Grudzień

 • W grudniu ruszył nowy projekt realizowany przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe uruchomionego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).
 • dr inż. Ewa Chodakowska uzyskała dofinansowanie projektu badawczego w ramach konkursu MINIATURA 2, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.
 • Studenci kierunku logistyka, reprezentanci SKN Logistyki „LogiSQUAD” (Bartosz Gryko, Kamil Pogorzelski i Karolina Wądołowska), zostali laureatami programu Supply Chain Designer 2018, prowadzonego przez Wydawnictwo Eurologistics.
 • W dniu 7 grudnia 2018 roku na Wydziale Inżynierii Zarządzania odbyło się XIX Podlaskie Forum Ekonomistów. Podczas konferencji ogłoszono wyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką obronioną w 2018 roku w obszarze „Gospodarka oparta na wiedzy”.
 • W konkursie Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją na najlepsze prace dyplomowe na kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zarządzanie, zwycięzcami  zostali:I miejsce: studentka Justyna Aniśko – praca pt. Propozycje usprawnień techniczno-organizacyjnych procesu transportu detali w produkcji konstrukcji stalowych w przedsiębiorstwie PROMOSTAL przy wykorzystaniu systemu Tecnomatix – promotor prof. n. ekon. i n. tech. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko. Wyróżnienia: studentka Edyta Dzieszuta – praca pt. Mapowanie strumienia wartości procesu produkcyjnego wyrobu z grupy cewek ołówkowych w przedsiębiorstwie SMP Poland sp. z o.o. – promotor dr hab. inż. Agata Lulewicz-Sas; studentka Magdalena Klimczuk – praca pt. Projekt wdrożenia wybranych metod i narzędzi zarządzania jakością w  procesie produkcji pieczywa na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego „Cymes” – promotor dr inż. Anna Olszewska.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.