Wydział Inżynierii Zarządzania

3. edycja Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w Białymstoku

03-10-2018

Do 8 października 2018 r. potrwa rekrutacja na zajęcia prowadzone w trzeciej edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w Białymstoku. Tak jak w przypadku poprzednich edycji zimowej do uczestnictwa w zajęciach zaproszeni są uczniowie 5. i 6. klas szkół podstawowych z Białegostoku i okolic. EUD to bezpłatne spotkania o tematyce ekonomicznej dostosowane do potrzeb dwunastolatków i trzynastolatków. Odbywają się w siedzibie Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej na ul. Ojca Tarasiuka 2 w Kleosinie i prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz praktyków biznesu.

Opiekunowie młodzieży zainteresowanej udziałem w takich spotkaniach proszeni są o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego poprzez stronę internetową http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/zapisy2. Rekrutacja trwa !!!

Warto przypomnieć, że Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD) zainaugurował swoją działalność w 2008 roku w Warszawie, a od września 2009 roku funkcjonuje jako projekt ogólnopolski. Edukacja ekonomiczna dzieci jest szczególnie ważna w dzisiejszych czasach. Współcześnie dzieci coraz szybciej stają się aktywnymi podmiotami świata ekonomii. Coraz baczniej obserwują rynek, otrzymują kieszonkowe i partycypują w procesie wyboru produktów. Ważnym jest, aby budować u dzieci racjonalne postawy związane nie tylko z nabywaniem dóbr, ale także inicjować i kształtować ich przyszłe postawy przedsiębiorcze.

Inicjatywa EUD prowadzona jest przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z lokalnymi partnerami – najlepszymi polskimi wyższymi uczelniami ekonomicznymi. W tym gronie jest Politechnika Białostocka. Projekt Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego działa w systemie semestralnym, gdzie każdy semestr nauki obejmuje sześć spotkań, trwających po dwie godziny lekcyjne. Zajęcia dla uczniów – składające się z wykładów i części warsztatowej – prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz ekspertów. Młodzi słuchacze EUD biorący udział w zajęciach otrzymują wpisy do specjalnego indeksu, będące poświadczeniem ich obecności na spotkaniach. Każdy student obecny na minimum 4 z 6 wykładów w danym semestrze, otrzymuje dyplom ukończenia nauki. Osoby uczestniczące we wszystkich zajęciach mogą liczyć na certyfikat z wyróżnieniem.

Tak jak w poprzedniej edycji, w ramach EUD zostały także przewidziane wykłady dla rodziców, które planowane są równolegle z zajęciami dla dzieci. Służą jako wsparcie i umożliwiają pozyskanie nowej użytecznej wiedzy niezbędnej do odpowiedzialnego wkraczania w świat ekonomii wspólnie z dzieckiem.

Rekrutacja na spotkania w ramach bieżącej, zimowej edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w Białymstoku trwa. Formularz zgłoszeniowy na zajęcia dostępny jest na stronie internetowej projektu http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/zapisy2.

Zapraszamy uczniów do nauki ekonomii razem z nami!

 

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy
(rok akademicki 2018/2019)

Politechnika Białostocka
Wydziale Inżynierii Zarządzania
ul. o. S. Tarasiuka 2 w Kleosinie
Zajęcia dla dzieci: Aula 18 (budynek Berlin)
Zajęcia dla rodziców: Sala 4 (budynek Berlin)

 

PROGRAM

SEMESTR ZIMOWY 2018/2019

1. 27.10.2018, 9:40 – 11:10
Uroczysta inauguracja
dr U. Widelska, PR firmy (MARKETING)

Wykład: Po co i jak kreować wizerunek firmy?
Dlaczego wizerunek firmy jest ważny? Co wpływa na budowanie wizerunku? Czym jest PR? Jakie działania podejmują PRowcy? Jakie są skutki niedbania o wizerunek firmy?
Warsztaty: Przygotowujemy event
2. 17.11.2018, 9:40 – 11:10
dr Ł. Nazarko, Tworzenie pieniądza (OTOCZENIE GOSPODARCZE)

Wykład: Skąd się biorą pieniądze?
Pieniądz dawniej, pieniądz obecnie. Pieniądz elektroniczny, pieniądz przyszłości. Pułapka spirali zadłużenia.
Warsztaty: Idealny pieniądz przyszłości

3. 24.11.2018, 9:40 – 11:10
Rola banku w gospodarce (FINANSE PRZEDSIĘBIORCY)

Wykład: Po co potrzebne są banki?
Warsztaty: Idealny bank – różni klienci, różne potrzeby

4. 8.12.2018, 9:40 – 11:10
dr J. Jończyk, Człowiek w firmie – czyli kto i jak tu rządzi? (ZARZĄDZENIE)

Wykład: Style kierowania i ich wpływ na nasze życie
Czym jest zarządzanie zasobami ludzkimi? Jakie wyróżniamy style kierowania? Czy zarządzania można się nauczyć czy też przywódcą trzeba się urodzić? Kogo chętnie słuchamy? Czy łatwiej rządzić w małej firmie czy dużej?
Warsztaty: Kierownik idealny

5. 15.12.2018, 9:40 – 11:10
mgr M. Sadłowska, Zarządzanie czasem (EFEKTYWNE DOSKONALENIE SIĘ)
Wykład: Zarządzanie czasem
Organizacja i zarządzanie czasem własnym
Warsztaty: Organizacja czasu własnego na naukę

6. 12.01.2019, 9:40 – 11:10
W. Treszczotko, Praktyk – Moja droga w biznesie (PRAKTYKA BIZNESU)
Wykład: Praktyk – Moja droga w biznesie

 

Wykłady dla rodziców w ramach EUD

1. 27.10.2018, 9:40 – 11:10
mgr M. Sadłowska, Miniekonomia kieszonkowa (EKONOMIA W DOMU)

Jak przysposobić dzieci do rozsądnego dysponowania pieniędzmi? Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec pieniędzy. Dawanie kieszonkowego jako działanie wychowawcze (nauka oszczędzania, inwestowania, zarządzania kapitałem). Czym powinno być uwarunkowane otrzymywanie kieszonkowego (warunki i powody dawania kieszonkowego)? Psychospołeczne następstwa posiadania/nieposiadania kieszonkowego.

2. 17.11.2018, 9:40 – 11:10
dr J. Szydło, Kształtowanie postaw etycznych u dziecka (SZTUKA WYCHOWANIA – ROLA RODZICA)

Co to znaczy rozbudzić wrażliwość etyczną u dziecka? Jak przysposobić dzieci do dokonywania właściwych wyborów? Czego wymagać od szkoły?

3. 24.11.2018, 9:40 – 11:10
dr K. Stepaniuk, Jak obronić się przed manipulacją? (Internet i telewizja) (DZIECKO I MEDIA)

4. 8.12.2018, 9:40 – 11:10
dr A. Smolarczyk, O sztuce wyznaczania i osiągania celów (PSYCHOLOGIA I INTERAKCJE SPOŁECZNE)

5. 15.12.2018, 9:40 – 11:10
mgr P. Chlebowski, Wpływ rodziców na motywację dziecka do nauki (EFEKTYWNA EDUKACJA)

Jak pomóc dziecku uwierzyć w siebie i w pełni wykorzystać swoje zdolności? Rola rodziców w kształtowaniu u dziecka pozytywnego obrazu samego siebie. Techniki i formy wzmacniania motywacji dziecka do nauki. Czynniki powodujące spadek motywacji i niechęć dziecka do nauki. Jak reagować na problemy dziecka w szkole?

6. 12.01.2019, 9:40 – 11:10
dr I. Piekunko, Psychologia inwestora (ŻYCIE GOSPODARCZE)


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.