Wydział Inżynierii Zarządzania

PROM

W dniu 10 maja 2023 r. ogłoszono rekrutację na przyjazd do Politechniki Białostockiej na Wydział Inżynierii Zarządzania:
  • 1 doktoranta na krótki (5 dniowy) pobyt w Uczelni
Osoby zainteresowane zainteresowane powinny składać poprawnie wypełniony Formularz Kandydata do dr inż. Justyny Winkowskiej (e-mail: j.winkowska@pb.edu.pl) do dnia 17 maja 2023 r.

W dniu 24 marca 2023 r. ogłoszono rekrutację na przyjazd do Politechniki Białostockiej na Wydział Inżynierii Zarządzania:
  • 1 doktoranta na krótki (5 dniowy) pobyt w Uczelni
Osoby zainteresowane zainteresowane powinny składać poprawnie wypełniony Formularz Kandydata do dr inż. Justyny Winkowskiej (e-mail: j.winkowska@pb.edu.pl) do dnia 31 marca 2023 r.

W dniu 20 lutego 2023 r. ogłoszono rekrutację na przyjazd do Politechniki Białostockiej na Wydział Inżynierii Zarządzania:
  • 1 doktoranta na krótki (5 dniowy) pobyt w Uczelni
Osoby zainteresowane zainteresowane powinny składać poprawnie wypełniony Formularz Kandydata do dr inż. Justyny Winkowskiej (e-mail: j.winkowska@pb.edu.pl) do dnia 27 lutego 2023 r.

Rekrutacja do programu NAWA/PROM

Zapraszamy do składania dokumentów przez doktorantów Wydziału Inżynierii Zarządzania do uczestnictwa w krótkiej formie kształcenia, polegającej na realizacji wyjazdu zagranicznego do Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina (Vilnius Gediminas Technical University) w terminie 21-25 lutego 2023r.

Wypełniony Formularz kandydata PROM proszę przesłać na adres: j.winkowska@pb.edu.pl do dnia 23 stycznia 2023.

Więcej informacji o projekcie PROM na stronie internetowej


W związku z realizacją projektu Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej realizowanego w ramach programu PROM z funduszy NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, zapraszamy do udziału w tym projekcie doktorantów i pracowników naukowych. Forma wsparcia obejmuje dofinansowanie wyjazdów związanych z prowadzoną pracą naukowo-badawczą, zgodnie z zadaniami zaplanowanymi w projekcie, podnoszących kompetencje doktorantów i kadry akademickiej.

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w oparciu o opracowane zasady naboru oraz kryteria oceny kandydatów na wyjazd. Złożone wnioski aplikacyjne będą oceniane przez komisję wydziałową. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu kandydata wraz z kompletem dokumentów wskazanych w regulaminie rekrutacji uczestników.

Regulamin rekrutacji – projekt PROM 2021 (PDF, 177 KB)

Formularz kandydata (DOCX, 63 KB)


W dniu 25 maja 2021 r. ogłoszono rekrutację na udział w konferencji naukowej:

11th International Conference on Engineering, Project, and Production Management Osoby zainteresowane mogą składać poprawnie wypełniony formularz kandydata do mgra inż. Cezarego Winkowskiego (pok. 34 KS) do dnia 9 lipca 2021 r.


Wydział Inżynierii Zarządzania od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. realizuje program PROM, w ramach projektu „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”. Celem programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) sfinansuje wybrane projekty uczelni oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie oferujące stypendia na sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze.

Projekty te muszą obejmować zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski.

Program kierowany jest głównie do doktorantów: muszą oni stanowić co najmniej 80% uczestników każdego projektu. Dodatkowo, w projektach mogą brać udział przedstawiciele kadry akademickiej – osoby będące nauczycielami akademickimi, jednak ich liczba nie może przekroczyć 20% wszystkich uczestników. Do krótkich form kształcenia w rozumieniu niniejszego Programu zalicza się między innymi:
udział w konferencjach, szkołach letnich/zimowych, kursach, warsztatach, stażach i wizytach studyjnych.

W Programie finansowane są:

  • koszty podróży uczestnika projektu;
  • koszty utrzymania uczestnika projektu;
  • koszty realizacji wymian;
  • koszty opłat konferencyjnych, szkoleń, kursów i wizyt studyjnych na uczelniach  i instytucjach badawczych.

Program jest realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://pb.edu.pl/bwm/projekty-nawa/prom/

REGULAMIN REKRUTACJI W RAMACH PROJEKTU PROM (86 KB)

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.