Wydział Inżynierii Zarządzania

Wizyty i szkolenia studenckie

LEGIA AKADEMICKA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Minister Obrony Narodowej podpisali porozumienie w sprawie realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Jest to kontynuacja zapoczątkowanego w ubiegłym roku pilotażowego projektu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.

Na mocy ww. porozumienia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zleci (wybranym spośród nadzorowanych przez siebie uczelni) realizację części teoretycznej programu edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej w roku akademickim 2019/2020.

 

Możesz zgłosić się do Legii Akademickiej jeśli:

  • posiadasz obywatelstwo polskie
  • jesteś studentem uczelni wyższej
  • przeszedłeś kwalifikację wojskową (lub wyrażasz gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową)

Do programu prowadzonego w Politechnice Białostockiej mogą przystąpić:

  1. studenci Politechniki Białostockiej – wniosek składają w dziekanacie swojego wydziału,
  2. studenci innych uczelni – wniosek składają w Dziale Spraw Studenckich i Dydaktyki – budynek Wydziału Mechanicznego, ul. Wiejska 45C, pokój 229. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie swojej uczelni o posiadaniu statusu studenta.

Termin składania wniosków: 20 grudnia 2019 roku

Wniosek o przystąpienie do programu Legii Akademickiej – z klauzula inf.

Studentki, które nie posiadają kategorii wojskowej składają dodatkowy wniosek- Wniosek o wezwanie na kwalifikacje -kobiety

 

Pracownicy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku będą udzielać informacji na temat Programu LEGIA AKADEMICKA w następujących dniach:

18 listopada 2019 – godzina 10-12 Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

20 listopada 2019 – godzina 9 – 11 Wydział Mechaniczny 11- 13 Wydział Elektryczny

21 listopada a 2019 – godzina 10-12 Wydział Informatyki

22 listopada 2019 – godzina 10-12 Wydział Inżynierii Zarządzania

 

Planowany termin realizacji zajęć: marzec – kwiecień 2020

Zajęcia będą odbywać się w weekendy. Studenci realizują w PB 30 godzin zajęć dydaktycznych w ramach programu. Program kończy się egzaminem. Każdy student, który pozytywnie zaliczy egzamin otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu programu.

 

Opis programu

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia:

  1. Część teoretyczną – realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym;
  2. Część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) – organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Do programu może przystąpić student (studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.

W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej, które musi zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do dn. 30 kwietnia 2020 r. Jej zasadniczym celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych lub ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP podczas przerwy wakacyjnej.

Według założeń, w tej edycji programu zostanie przeszkolonych około 5 tysięcy studentów z całej Polski. Jest to jeden z kluczowych programów Ministerstwa Obrony Narodowej, który ma służyć odbudowie rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP, zwłaszcza w korpusach osobowych oficerów i podoficerów rezerwy. Pilotażowa edycja, w której udział wzięło 3487 studentów cieszyła się dużym zainteresowaniem. W odpowiedzi na oczekiwania środowisk akademickich podpisano porozumienie zapewniające kontynuację programu w kolejnych latach, co najmniej do 2021 r., oraz umożliwiające prowadzenie zajęć w ramach programu również przez uczelnie niepubliczne.

***

„Legia Akademicka” to jedno z rozwiązań, którego głównym celem jest odbudowa rezerw osobowych. Dzięki zawartemu porozumieniu organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej m.in. przedmioty z  zakresu obronności i wiedzy wojskowej, będzie rektor uczelni, w której realizowany będzie proces szkolenia wojskowego.

 

Szkolenie Rozwiązywanie problemów zgodnie z metodą Shainina. Planowanie eksperymentów

W dniu 12 maja 2017 roku członkowie Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Produkcją uczestniczyli w szkoleniu na temat: Rozwiązywanie problemów zgodnie z metodą Shainina. Planowanie eksperymentów. Szkolenie przeprowadził Pan Tomasz Michalik, Dyrektor Techniczny w przedsiębiorstwie SMP Poland sp. z o.o.
W trakcie szkolenia studenci poznali nie tylko metodę Shainina, ale również inne narzędzia zarządzania jakością m.in. wykres kontrolny, diagram przepływu, histogram, diagram Ishikawy. Zaprezentowane zostały przykłady zastosowań poszczególnych narzędzi. Praktyczną część szkolenia stanowił eksperyment z zakresu pełnowymiarowej analizy czynników.


Wycieczka dydaktyczna studentów do przedsiębiorstwa ENEA

W dniach 5 i 12 maja 2017 roku odbyły się wizyty studentów studiów stacjonarnych kierunku: zarządzanie i inżynieria produkcji, sem. IV wraz z opiekunem mgr inż. Łukaszem Dragun, w przedsiębiorstwie produkcyjnym ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Segment Ciepło Oddział w Białymstoku.
Celem spotkania było zapoznanie studentów z procesem produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, uzyskiwanej ze spalania biomasy i węgla kamiennego. Plan wycieczki obejmował zapoznanie się ze sposobem dostarczania paliwa do przedsiębiorstwa, jego przechowywaniem oraz transportem do kotłów. Studenci mogli obejrzeć dodatkowo infrastrukturę odpowiedzialną za przygotowanie biomasy jak i węgla kamiennego do procesu spalania w kotłach. Podczas wizyty studenci zostali zapoznani z obowiązkami pracowników poszczególnych oddziałów przedsiębiorstwa.

Wycieczka dydaktyczna członków Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Produkcją do przedsiębiorstwa IKEA

W dniu 9 maja 2017 roku odbyła się wycieczka członków Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Produkcją, wraz z opiekunem dr Agatą Lulewicz-Sas, do przedsiębiorstwa produkcyjnego IKEA Industry Poland Sp. z o. o. oddział w Orli należącego do Grupy IKEA. Celem wycieczki było zapoznanie się z procesem produkcji ultra cienkich płyt HDF wykorzystywanych do produkcji lekkich mebli. Plan wycieczki obejmował także zapoznanie się z charakterystyką pracy na tartaku oraz zakładu produkcji dodanej, w którym następuje cięcie płyt na wymiar.

Wizyta w przedsiębiorstwie Adampol

Dnia 9 maja 2017 r. odbyła się wizyta studentów studiów stacjonarnych kierunku: zarządzanie i inżynieria produkcji Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, w nawiązaniu do przedmiotu: ekonomika transportu. Opiekunem grupy była dr Elżbieta Skąpska. Celem wyprawy było zgłębienie wiedzy praktycznej dotyczącej funkcjonowania dużego przedsiębiorstwa transportowego o wysokim prestiżu.
Program spotkania, pod kierunkiem Pani Anny Misiejuk – Koordynator Adampol, obejmował: zapoznanie z zasadami komunikacji i bezpieczeństwa; wykłady z prezentacjami multimedialnymi przedstawicieli Departamentów: Sprzedaży, Przetargów, Kadr, Logistyki, kolejno, nt. obsługi klienta oraz organizacji pozyskiwania zleceń, obowiązków pracowników oraz kryteriów rekrutacyjnych i przede wszystkim przebiegu procesu transportowego. Następnie studenci zostali oprowadzeni przez przewodnika po działach budynku Departamentu Logistyki, w których odbywają się etapy procesu.
Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.