Wydział Inżynierii Zarządzania

Inżynieria meblarstwa

Cel praktyk

Integracja wiedzy teoretycznej z praktyką poprzez szczegółowe poznanie zasad i mechanizmów funkcjonowania zakładów przemysłowych, biur projektowych oraz nabycie związanych z tym umiejętności zawodowych. Konfrontacja wiedzy teoretycznej nabytej w toku studiów z praktyką. Zdobycie doświadczeń i nabycie umiejętności pracy w grupie.

 

Wymiar praktyk:

Praktyki na kierunku Inżynieria meblarstwa realizowane są minimum 3 miesiące (360h) na studiach niestacjonarnych oraz 6 miesięcy (720h) na studiach stacjonarnych. Realizację praktyk można rozpocząć po zakończeniu zajęć dydaktycznych 4 semestru studiów. Praktyki muszą zostać zrealizowane do końca ostatniego semestru studiów. Istnieje możliwość realizowania praktyk w maksymalnie dwóch organizacjach. Praktyki można realizować w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych lub w trakcie trwania roku akademickiego z zachowaniem wymiaru praktyk.

 

Zasady zaliczenia praktyk

Warunkiem zaliczenia jest zrealizowanie przez studenta wymaganego okresu praktyk, wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie praktyk oraz dostarczenie opiekunowi praktyk prawidłowo wypełnionych i potwierdzonych przez zakład pracy dokumentów:

  • zatwierdzenia miejsca i zakresu praktyk,
  • umowy o praktyki, dziennika praktyk wystawia opiekun praktyk po uprzednim przesłaniu drogą elektroniczną przez Studenta pełnych danych przedsiębiorstwa,
  • zaświadczenia o zrealizowanych praktykach.

 

Dokumenty

Dokumenty, które należy przygotować przed odbyciem praktyk:

Student może także złożyć Wniosek o uznanie pracy zawodowej na poczet praktyk.

 

Dokumenty, na podstawie których następuje zaliczenie praktyk:

Student w czasie odbywania praktyk w okresie lipiec-wrzesień jest ubezpieczany od następstw nieszczęśliwych wypadków. W związku z tym ma obowiązek wpisać się na listę do ubezpieczenia w terminie wyznaczonym przez opiekuna praktyk. Zaliczenie praktyk można także uzyskać w oparciu o zatwierdzony przez prodziekana ds. kształcenia Wniosek o zaliczenie pracy lub innej działalności jako praktyki zawodowej.

 

Miejsce realizacji praktyk

Praktyki mogą zostać zrealizowane w dowolnym zakładzie przemysłowym lub biurze projektowym.

 

 

Zaliczenie praktyk ma miejsce pod koniec VII semestru. Student zgłasza się z kompletem dokumentów, w terminie wyznaczonym przez opiekuna praktyk.

 

Pliki do pobrania:

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.