Wydział Inżynierii Zarządzania

Ankiety w ramach prac nad Strategią Rozwoju PB

11-06-2021
dr hab. inż. KAtarzyna Halicka, prof. PB - Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania PB
W ramach uzupełnienia Strategii Rozwoju Politechniki Białostockiej na lata 2021-2024 z perspektywą przedłużenia do 2030 r. trwają zaawansowane działania polegające na identyfikacji głównych sił napędowych rozwoju naszej uczelni. W tym celu przeprowadzono badanie ankietowe.

Kluczowy zespół badawczy, na podstawie analizy dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych oraz własnej wiedzy eksperckiej, wyłonił zbiór czynników mogących wpływać na rozwój PB. Czynniki te, zgodnie z założeniami metody STEEPVL, zostały podzielone na grupy: (S) społeczne, (T) technologiczne, (E) ekonomiczne, (E) ekologiczne, (P) polityczne, (V) wartości i (L) prawne.

 

W przeprowadzonej ankiecie czynniki te zostały poddane ocenie pod względem ważności dla rozwoju naszej uczelni w perspektywie do 2030 roku. Ankieta była skierowana do członków Zespołu Sterującego, Zespołu ds. doboru metod badań, Zespołu ds. programu działań operacyjnych oraz grupy pracowników kierujących zespołami, pełniących kluczowe funkcje w strukturze uczelni.

Co warto podkreślić – zwrot ankiet był naprawdę wysoki, bo na poziomie ok. 60%. Ten fakt cieszy nas niezwykle, ponieważ świadczy o zaangażowaniu naszych Pracowników w pracę nad tak kluczowym dokumentem, jakim jest Strategia Rozwoju PB.

Na podstawie wyników oceny ważności, zespół badawczy, dokonał analizy czynnikowej sił napędowych, co pozwoliło na integrację i ograniczenie ich liczby do ok. 20 czynników. Przykładowe czynniki, które będą poddawane dalszym analizom to:

  • Poziom przygotowania kandydatów przyjmowanych na studia
  • Atrakcyjność oferty studiów podyplomowych i innych form kształcenia przez całe życie
  • Jakość badań naukowych realizowanych przez pracowników Uczelni (w perspektywie krajowej i międzynarodowej)
  • Poziom wykorzystania nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej
  • Poziom współpracy Uczelni i samorządów na rzecz rozwoju regionu i budowania akademickiego wizerunku miasta
  • Tempo przemian systemu nauki w kierunku modelu uniwersytetu przedsiębiorczego
  • Stopień utożsamiania się studentów, doktorantów i pracowników z Uczelnią
  • Poziom kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu, otwartości i innowacyjności
  • Stopień stabilności regulacji prawnych
  • Poziom zbiurokratyzowania procesów realizowanych w Uczelni

Działania będę kontynuowane. W kolejnym kroku, wybrani respondenci zostaną poproszeni o ocenę przewidywalności rozwoju najistotniejszych czynników w perspektywie 2030 roku. Pozwoli to wyłonić te siły napędowe rozwoju PB, których stan jest względnie łatwy do przewidzenia (co pozwala zaplanować odpowiednie działania rozwojowe) oraz te, które charakteryzują się dużym stopniem nieprzewidywalności.

Więcej o etapach pracy nad Strategią Rozwoju PB na stronie: https://pb.edu.pl/strategiarozwoju/


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.