Wydział Inżynierii Zarządzania

Granty

Wykaz projektów naukowych obecnie realizowanych na Wydziale Inżynierii Zarządzania finansowanych ze środków UE

Tytuł projektu badawczego Źródło finansowania Wartość projektu Okres realizacji
Data rozpoczęcia: 2017
Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation – GoSmart BSR Interreg Baltic Sea Region 2014-2020, (Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020), Priorytet 1. Potencjał dla innowacji, Działanie 1.2. Inteligentna specjalizacja Wartość projektu
1 759 767,50 euro
2017-2020
327 877,50 euro
Logistyka i zarządzanie – międzynarodowe programy studiów II stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej (LogMan2) Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach konkursu nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 Wartość projektu 1 974 968,80 zł 2017-2019
Udział PB
59 969,07 zł
Program stażowy dla kierunku logistyka Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach konkursu nr 2/SP/POWER/3.1/2015 Wartość projektu
1 733 684, 40 zł
2017-2018
Udział PB
93 750 zł
beFORE – Becoming Future-Oriented Entrepreneurs in universities and companies Program: Erasmus+
Działanie: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Poddziałanie: Knowledge Alliances for higher education
Wartość projektu
748211 euro
2017-2019
Udział PB
50049 euro
Data rozpoczęcia: 2015
Nanotechnology Mutual Learning Action Plan For Transparent and Responsible Understanding of Science and Technology, NANO2ALL Horyzont 2020 Call H2020-NMP-CSA-2015 Wartość projektu
999 856,6 euro
2015-2019
Udział PB Third Party
28 533,00 euro

Wykaz projektów naukowych obecnie realizowanych na Wydziale Inżynierii Zarządzania finansowanych ze środków MNiSW oraz NCN

Tytuł projektu badawczego Kierownik projektu, Katedra Okres realizacji
Data rozpoczęcia: 2018
Relacyjny model systemu kształtowania jakości usług kurierskich w branży e-commerce mgr Aleksandra Gulc

Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach

2018-2021
Data rozpoczęcia: 2017
Metodyka analizy strategicznej przedsiębiorstwa na potrzeby integracji produktowo-usługowe mgr Justyna Kozłowska
Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach
2017-2019
Metody analizy i oceny biznesu przedsiębiorstw dr Katarzyna Dębkowska
Katedra Informatyki Gospodarczej
2017-2018
Przywództwo a orientacja na klienta w przedsiębiorstwie innowacyjnym dr Urszula Widelska
Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości
2017-2018
Efektywność publicznych służb zatrudniania w Polsce – stan rzeczywisty a pożądany dr Ewa Rollnik-Sadowska
Zakład Ekonomii Menedżerskiej
2017-2018
Umiędzynarodowienie i ewaluacja memetycznej metodyki zarządzania treścią w sieciach społecznościowych na potrzeby budowania wizerunku destynacji dr Krzysztof Stepaniuk
Katedra Gospodarki Turystycznej
2017-2018
Modelowanie zarządzania niepewnością w złożonych systemach za pomocą metodyki foresight dr Andrzej Magruk
Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach
2017-2018
Data rozpoczęcia: 2016
Model zarządzania technologiami w przedsiębiorstwie klastrowym mgr inż. Elżbieta Krawczyk-Dembicka
Katedra Organizacji i Zarządzania
2016-2018
Data rozpoczęcia: 2015
Zarządzanie wydajnością w łańcuchu dostaw (SCPM) w zakresie parametrów określonych formułą 3V. Implikacje dla zarządzania informacją prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko
Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach
2015-2018
Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.