Wydział Inżynierii Zarządzania

Granty

Wykaz projektów naukowych obecnie realizowanych na Wydziale Inżynierii Zarządzania finansowanych ze środków UE

 

Tytuł projektu badawczego Źródło finansowania Wartość projektu Okres realizacji
Data rozpoczęcia: 2019
MOOC@PB-Nowoczesne technologie w procesie kształcenia EFS, POWER, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Wartość projektu

1 721 826,00 zł

2019-2021
Udział PB

51 656,00 zł

The FoF-Designer: Digital Design Skills for Factories of the Future (DigiFoF) Erasmus + Programme – Key Action 2 (KA2) – Cooperation for innovation and the exchange of good practices Wartość projektu

955 149,00 euro

 2019-2021
Udział PB

60 394,00 euro

Data rozpoczęcia: 2018
Leadership for mid level menagers Erasmus+ Programme Key Action 2, Cooperation for innovation and the exchange of good practices Instytucja finansująca: Narodowa Agencja Erasmus + Rumunia, Agentia Nationala pentru Programe Comuniatare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, Ministerui Educatiei Nationale Rumunia Wartość projektu
70 624 euro
2018-2020
Udział PB
12 508 euro
Data rozpoczęcia: 2017
LT – PL cooperation platform supporting newly established business and promoting entrepreneurship Program Interreg V-A Litwa-Polska Wartość projektu
410 286,88 euro
2017-2018
Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation – GoSmart BSR Interreg Baltic Sea Region 2014-2020, (Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020), Priorytet 1. Potencjał dla innowacji, Działanie 1.2. Inteligentna specjalizacja Wartość projektu
1 759 767,50 euro
2017-2020
Udział PB
327 877,50 euro
Logistyka i zarządzanie – międzynarodowe programy studiów II stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej (LogMan2) Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach konkursu nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 Wartość projektu 1 974 968,80 zł 2017-2019
Udział PB
59 969,07 zł
Program stażowy dla kierunku logistyka Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach konkursu nr 2/SP/POWER/3.1/2015 Wartość projektu
1 733 684, 40 zł
2017-2018
Udział PB
93 750 zł
beFORE – Becoming Future-Oriented Entrepreneurs in universities and companies Program: Erasmus+
Działanie: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Poddziałanie: Knowledge Alliances for higher education
Wartość projektu
748 211 euro
2017-2019
Udział PB
50 049 euro
Data rozpoczęcia: 2015
Nanotechnology Mutual Learning Action Plan For Transparent and Responsible Understanding of Science and Technology, NANO2ALL Horyzont 2020 Call H2020-NMP-CSA-2015 Wartość projektu
999 856,6 euro
2015-2019
Udział PB Third Party
28 533,00 euro

Wykaz projektów naukowych obecnie realizowanych na Wydziale Inżynierii Zarządzania finansowanych ze środków MNiSW oraz NCN

Tytuł projektu badawczego Kierownik projektu, Katedra Okres realizacji
Data rozpoczęcia: 2019
Gerontechnologia – potencjał akceptacji technologii poprawiających jakość zycia osób starszych dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

2019-2020
Uwarunkowania jakości relacji biznesowych w percepcji przedstawicieli firm innowacyjnych w dobie Przemysłu 4.0. dr Anna Toamszuk

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

2019-2020

Data rozpoczęcia: 2018

Horyzonty Przyszłości (w ramach programu DIALOG) dr Anna Kononiuk (kierownik projektu ze strony PB)

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

2018-2020 
Hybrydowa metoda ROUGH – DEA obiektywizacji oceny technologii w projektach foresight dr inż. Ewa Chodakowska

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

 2018-2019
Wpływ foresightowej dojrzałości kompetencyjnej na oburęczność organizacyjną dr Anna Kononiuk

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

2018-2019 
Jakość relacji w procesie wspierania przedsiębiorczości akademickiej dr Urszula Kobylińska

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

 2018-2019
Relacyjny model systemu kształtowania jakości usług kurierskich w branży e-commerce mgr Aleksandra Gulc

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

2018-2021
Data rozpoczęcia: 2017
Metodyka analizy strategicznej przedsiębiorstwa na potrzeby integracji produktowo-usługowe mgr Justyna Kozłowska

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

2017-2019

 

Wykaz projektów naukowych obecnie realizowanych na Wydziale Inżynierii Zarządzania finansowanych z innych źródeł

Tytuł projektu badawczego Źródło finansowania Okres realizacji
Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 2018-2019
BUT InterAcademic Partnerships  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

(Program Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe)

2018-2020

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.