Wydział Inżynierii Zarządzania

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe Menedżer ds. bezpieczeństwa informatycznego i ryzyka w ochronie informacji jest dostarczenie:

  • podania o przyjęcie na studia podyplomowe  Kwestionariusz-MBI
  • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza
  • dowodu wniesienia opłaty wpisowej.

Limit miejsc wynosi 30 osób. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu na Studia Podyplomowe Menedżer ds. bezpieczeństwa informatycznego i ryzyka w ochronie informacji decyduje kolejność zgłoszenia.

Studia podyplomowe Menedżer ds. bezpieczeństwa informatycznego i ryzyka w ochronie informacji zostały wpisane do Bazy Usług Rozwojowych PARP pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=395282, co uprawnia zainteresowane osoby do ubiegania się o uzyskanie dofinansowania w ramach projektów realizowanych przez starostwa powiatowe z działania 3.2 „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu” RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (tzw. „bony na szkolenie”).

Dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie u mgr Barbary Tomczyk  w pok. 104 DZ (w Sekretariacie Prodziekanów, budynek Dziekanat, I piętro, godziny pracy: 8.00-15.00, poniedziałek – piątek)

lub przesłać pocztą na adres:

Sekretariat Studiów Podyplomowych Menedżer ds. bezpieczeństwa informatycznego i ryzyka w ochronie informacji
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2, p. 104 DZ
16-001 Kleosin

Koszt dwusemestralnych Studiów Podyplomowych wynosi 5 800 zł. Opłata wpisowa – dodatkowo 100 zł (obejmuje także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów).

Opłatę za studia należy wpłacać na konto:

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
PeKaO S.A. 12124011541111000021487734 z dopiskiem
„Wydział Inżynierii Zarządzania, Studia Podyplomowe MBI” (z podaniem imienia i nazwiska)            

 

Udzielaniem wszelkich informacji na temat studiów oraz przyjmowaniem dokumentów rekrutacyjnych zajmuje się Sekretariat i kierownik Studiów Podyplomowych.

Rekrutacja trwa do 25 października 2019 roku.

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.