Wydział Inżynierii Zarządzania

Menedżer ds. bezpieczeństwa informatycznego i ryzyka w ochronie informacji

O studiach

Program studiów dostosowany jest do wymagań współczesności oraz kształtujących ją norm i trendów związanych z bezpieczeństwem informacji. Studia dedykowane są w szczególności osobom posiadającym kwalifikacje do pełnienia funkcji Inspektorów Ochrony Danych (IOD), które chcą pogłębić  swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informatycznym i ryzykiem
w ochronie informacji.

Absolwent studiów uzyska kwalifikacje pozwalające zajmować stanowiska pracy jako audytor systemów informatycznych oraz specjalista ds. zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji, co będzie stanowiło dodatkowy atut w wykonywaniu zadań w przypadku osób pełniących funkcje Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Wiedza i umiejętności będą miały charakter zarządczy, prawny i technologiczny. Dodatkowo, podczas zajęć dydaktycznych poruszane będą aspekty społeczne związane z komunikacją interpersonalną oraz stresem towarzyszącym w pracy związanej z zarządzania bezpieczeństwem informatycznym i ryzykiem w ochronie informacji.

Adresaci

Studia podyplomowe skierowane są do:

 • osób odpowiedzialnych za planowanie oraz przeprowadzanie audytów systemów informatycznych w przedsiębiorstwie lub instytucji;
 • pracowników instytucji publicznych i sektora prywatnego zatrudnionych na stanowiskach związanych z ochroną danych (Inspektor Ochrony Danych), którzy chcą poszerzyć zakres wiedzy i kompetencji o problematykę audytu systemów informatycznych i zarządzania ryzykiem w ochronie informacji;
 • osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa informacji i planujących przeprowadzać audyty systemów informatycznych w instytucjach publicznych i sektorze prywatnym.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych Menedżer ds. bezpieczeństwa informatycznego i ryzyka w ochronie informacji jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów.

Świadectwo i certyfikat

Absolwent Studiów Podyplomowych Studiów Podyplomowych Menedżer ds. bezpieczeństwa informatycznego i ryzyka w ochronie informacji otrzyma świadectwo ukończenia studiów wydane przez Politechnikę Białostocką.

Absolwenci Studiów Podyplomowych Menedżer ds. bezpieczeństwa informatycznego i ryzyka w ochronie informacji I edycja uzyskają dodatkowe kwalifikacje Audytora systemów informatycznych oraz  Specjalisty ds. zarządzania ryzykiem w ochronie informacji potwierdzone certyfikatem wydanym przez zewnętrzną firmę certyfikującą.

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych Menedżer ds. bezpieczeństwa informatycznego i ryzyka
w ochronie informacji posiada:

 • pogłębioną wiedzę w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informatycznym i ryzykiem
  w ochronie informacji;
 • niezbędne przygotowanie do pracy na stanowiskach audytora systemów informatycznych oraz specjalisty ds. zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji;
 • przygotowanie uzupełniające do pracy na stanowiskach Inspektora Ochrony Danych (IOD),
 • umiejętności z zakresu ochrony i bezpieczeństwa informatycznego danych w działalności instytucji publicznych i sektora prywatnego;
 • umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem w ochronie danych osobowych oraz w obszarze IT;
 • umiejętności w zakresie stosowania metod i systemów informatycznych ochrony informacji.

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest dostarczenie

 • podania o przyjęcie na studia podyplomowe  Kwestionariusz-MBI
 • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza
 • dowodu wniesienia opłaty wpisowej   

Limit miejsc wynosi 30 osób. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu na studia Menedżer ds. bezpieczeństwa informatycznego i ryzyka w ochronie informacji pracy decyduje kolejność zgłoszenia.

Koszt dwusemestralnych Studiów Podyplomowych wynosi 5 800 zł. Opłata wpisowa – dodatkowo 100 zł (obejmuje także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów). 

Rekrutacja trwa do 25 października 2019 roku.

Terminarz zjazdów będzie dostępny po zakończeniu rekrutacji.

Opłaty za studia należy wnosić na konto:
Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
PeKaO S.A. 12124011541111000021487734 z dopiskiem
„Wydział Inżynierii Zarządzania, Studia Podyplomowe MBI” (z podaniem imienia i nazwiska)        

Dane kontaktowe

Rekrutacja – przyjmowanie dokumentów
mgr Barbara Tomczyk
857469825
Sekretariat Prodziekanów, budynek Dziekanat, I piętro, p. 104 DZ
Godziny pracy: 8.00-15.00 (poniedziałek – piątek)
 
Kierownik studiów
dr Danuta Szpilko
 857469831, 734483757
 d.szpilko [at] pb.edu.pl

 

 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.