Wydział Inżynierii Zarządzania

Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych. Rekrutacja do 15 października 2021 r.

11-10-2021

Uzyskaj podwójne kwalifikacje – Inspektora Ochrony Danych oraz Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2017

Do 30 października 2021 r. potrwa rekrutacja słuchaczy na Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych.

Absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych oprócz świadectwa ukończenia studiów wydanego przez Politechnikę Białostocką uzyska (po pozytywnie zdanym egzaminie) dodatkowe kwalifikacje AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ISO/IEC 27001:2017 potwierdzone certyfikatem wydanym przez zewnętrzną firmę certyfikującą.  Koszt uzyskania certyfikatu jest wliczony w opłatę za studia.

Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji  – Inspektor Ochrony Danych stanowią odpowiedź na zmiany wynikające z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Wprowadza ono wiele zmian w odniesieniu do wszystkich podmiotów, które gromadzą i przetwarzają dane osobowe. Rozporządzenie wymusza także obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD), w przypadku gdy „przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny lub główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania podmiotów danych na dużą skalę, a także główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę danych osobowych szczególnych kategorii”.

Proponowane studia podyplomowe mają charakter praktyczny, odpowiadając jednocześnie na zmiany zachodzące w prawodawstwie międzynarodowym i krajowym w zakresie ochrony danych. Studia prowadzone będą przez praktyków i ekspertów oraz doświadczonych naukowców zajmujących się problematyką ochrony danych.  

Adresaci

Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych skierowane są do:

 • pracowników administracji samorządowej i rządowej,
 • pracowników instytucji publicznych,
 • pracowników służb mundurowych,
 • pracowników przedsiębiorstw zatrudnionych na stanowiskach związanych z ochroną danych,
 • osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa informacji. 

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych posiada:

 • wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie ochrony danych osobowych niezbędne do wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD),
 • niezbędne przygotowanie do pracy na stanowiskach związanych z ochroną informacji niejawnych i udostępnianiem informacji publicznej,
 • umiejętności z zakresu ochrony i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych  
  w działalności instytucji publicznych i sektora prywatnego,
 • wiedzę w zakresie funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na gruncie prawa międzynarodowego i polskiego,
 • umiejętności w zakresie stosowania metod i środków ochrony informacji.

Więcej informacji na stronie internetowej Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych 

 


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.