Author: JSDate:  06/12/2017

Regional GoSmart BSR Kick-Off Conference in Bialystok

The regional GoSmart BSR kick-off conference was held in at Bialystok University of Technology on 6th Dec, 2017. It was the first meeting of a cycle of regional conferences planned in all partnering regions. More than 80 participants were informed about and discussed the assumptions, aims and planned activities of GoSmart BSR project.

 Author: BSRDate:  17/11/2017

Seminarium otwierające projekt GoSmart BSR

W dniach 14-15 listopada 2017 roku w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej odbył się „Inner kick-off meeting of GoSmart BSR”. Było to robocze seminarium, w którym uczestniczyli wszyscy partnerzy projektu „Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation – GoSmart BSR” poświęcone praktycznym zagadnieniom związanym uruchomieniem prac projektu.

 Author: EGDate:  13/11/2017

Wizyta profesora Wen-Shai Hung z Tajwanu

W dniach 6-10 listopada 2017 r. Politechnika Białostocka gościła profesora Wen-Shai Hung z Providence University na Tajwanie, który przebywał na naszej uczelni w ramach programu „Erasmus+ kraje partnerskie”.