25 lat WIZ

PROGRAM OBCHODÓW

25-lecia WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

  “Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”
Jan Paweł II

 7 czerwca 2018 r. (czwartek)   

Dni Wydziału, Dzień Logistyki, Forum Przedsiębiorców, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

 Konferencja naukowa Horyzonty Zarządzania 4.0 

  8 czerwca 2018 r. (piątek)  


11:00 – 11:30 

Uroczyste rozpoczęcie konferencji
wystąpienia władz Uczelni, Wydziału, regionu

11:30 – 12:00

Wydział Inżynierii Zarządzania 2035 – wizja rozwoju Wydziału 
dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. – Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania PB

12:00 – 12:20

Kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu
prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

12:20 – 12:40

Inteligentny rozwój gospodarczy w układzie transnarodowym - doświadczenia projektu GoSmart BSR
dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. nzw.
Kierownik Katedry Zarządzania Produkcją
Wydział Inżynierii Zarządzania PB

12:40 – 13:00 Digital Transformation: An Academic Perspective
prof. Dimitris Karagiannis
Faculty of Computer Science, University of Vienna, Austria

13:00 – 13:40

Lunch

 

13:40 –14:00

Kompetencje menedżera i inżyniera 4.0 

 

Wykład wprowadzający
dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. nzw.
Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania
Wydział Inżynierii Zarządzania PB

14:00 – 15:00

Panel dyskusyjny  
prof. n. ekon. i n. tech. dr hab.  inż. Joanicjusz Nazarko
Dyrektor Międzynarodowego Chińskiego i Środkowo-Wschodnioeuropejskiego
Instytutu Logistyki i Nauki o Usługach
Wydział Inżynierii Zarządzania PB

 

15:00 – 15:15

Przerwa kawowa

 

15:15 – 17:15

Posiedzenie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

19:00

Uroczysta kolacja