Opiekunowie dydaktyczni

Opiekunowie lat w roku akademickim 2016/2017

                

Kierunek

Rok

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Logistyka

I

dr Urszula Ryciuk

dr Katarzyna Kuźmicz

II

mgr inż. Ewa Dobrzyńska

dr Katarzyna Dębkowska

III

dr Alicja Gudanowska

dr inż. Anna Olszewska

Logistyka II stopnia I semestr dr Andrzej Magruk dr Marta Jarocka

Turystyka i rekreacja I stopnia

I

dr inż. Małgorzata Borkowska-Niszczota

-

II

dr inż. Halina Kiryluk

-

III

dr Eugenia Panfiluk

-

Zarządzanie I stopnia

I

dr Agnieszka Piekutowska

-

II

dr Justyna Grześ-Bukłaho

-

III

mgr Joanna Szydło

-

Zarządzanie II stopnia

I

dr Anna Tomaszuk

dr Iwona Piekunko-Mantiuk

II

dr Joanna Samul

dr Urszula Widelska

Zarządzanie i Inżynieria usług

II

dr inż. Ewa Chodakowska

-

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopnia

I

dr inż. Katarzyna Halicka

prof. Jerzy Jaroszewicz

II

dr inż. Krzysztof Łukaszewicz

dr inż. Ewa Rauba

III

dr inż. Olga Orynycz

-

IV

mgr inż. Łukasz Dragun

dr inż. Sławomira Hajduk

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopnia

I semestr

dr inż. Agata Lulewicz-Sas

-

III semestr dr Agnieszka Baran -